Ndenge nini investisseur novice akoki ko organiser mosala na ba futurs?

Как торговать фьючерсами Другое

Futures trading ezali moyen ya ko gagner na capital existant koleka ko investir na ba actions, na ba monnaies, na ba biens immobiliers, etc. Esaleli yango ezali ya kokamwa na ndenge epesaka koponama monene ya mayele. En tant que type spécial ya ba transactions, ba futures ezali populaire na marché financier. Bamemaka litomba monene na ndenge ya mayele.

Zando ya ba futurs esalaka ndenge nini?

Futures trading esangisi prévision ya dynamique ya marché na tina ya kosomba / koteka ba biens na taux favorable. Likambo moko ya esaleli ya mosolo ezali:

 1. Stabilité. Futures ezali lolenge ya contrat oyo esalemaka na bourse, esika, elongo na ba conditions nionso, prix mpe temps ya livraison ya biloko endimami liboso. Na maloba ya pɛtɛɛ, mosombi azali kozwa mokumba ya kosomba eloko oyo ekoki kobima na ntalo oyo etyami nsima ya eleko moko boye. Lisusu, investisseur azali mpe na chance. Soki ntalo ya biloko yango emati na boumeli ya eleko oyo etyami, akozwa litomba. Soki ekwei, ekozala na perte. Na likambo ya malamu koleka, moko te kati na bato oyo bazali na boyokani akozwa litomba mpe akobungisa te (moko na moko atikali “na oyo ya ye moko”).
 2. Kosala contrat na ndenge ya obligatoire . Kosomba mpe koteka biloko nsima ya bosilisi ya boyokani ezali mokumba, kasi lotomo te, ya bato oyo basali boyokani. Bourse esalaka lokola garantie ya réalisation ya ba exigences. Yambo ya kosilisa mombongo, bazwaka mbongo ya assurance (garantie) epai ya bato oyo bakosala mosala yango. Mbala mingi ezalaka 5% ya mbongo ya contrat. Longola yango, ezali mpe na bitumbu.
 3. Biloko ndenge na ndenge. Ezali na cadre moko te ya sikisiki mpo na kopona objet ya transaction. Ezali possible kosomba / koteka conditionnellement ba valeurs mobilières, ba taux d’intérêt, ba monnaies, ba indices, etc.

Bato ya mayele na makambo ya mbongo batángaka mombongo ya mikolo mizali koya lokola ba spéculations. Kokɔtisa mbongo ya solosolo esɛngaka kotya mbongo mpo na kosomba eloko moko boye. Futures deal ekokanisi na pari, c.a.d. ba participants conditionnellement basalaka ba paris soki prix ya objet ekokita to ekomata.

Matomba ya mombongo ya ba futurs

Esaleli ya mosolo esalelamaka na molende na baoyo balingi kozwa mbongo mosusu na pɛtɛɛ nyonso mpe nokinoki. Ba investisseurs mosusu bakanisaka que ba avantages na yango eleki ba inconvénients na yango. Mipanzi ya malamu:

 1. Ezali na ba biens ebele ya ndenge na ndenge oyo ekoki kozala tii na ba marchés ya biloko. Diversification ya portefeuille ezali pete.
 2. Koteka ba positions courtes eza sans limite. Botekisi ya biloko oyo motɛki azali na yango te babengaka yango “mokuse” – botekisi mokuse. Soki tokokanisi yango na ba stocks, wana na tango oyo epesami mpo na koteka produit, ezali possible kosomba / koteka ba futurs mbala ebele.
 3. Niveau ya liquidité ya likolo. Futures ezali instrument ya marché ya ba dérivés. Exécution ya contrat esalemaka na période ya temps mokuse. Chance ya croissance ya prix emati, c.a.d. probabilité ya kozua revenu ezali likolo koleka na ba investissements ya long terme.
 4. Formulaire standard. Ba participants ya commerce bazali na besoin te ya kolobela ba spécificités ya contrat. Ba conditions nionso esi epesami.
 5. Limite ya bokoti ezali na nse. Kofuta na boyokani esengeli te kosalama mbala moko. Ekoki mpo na komema assurance. Limite ezali pene na 15% ya motuya mobimba ya transaction. Mosolo oyo etikali ebongisami mpo na kofutama na nsuka ya kontra. En plus, en raison ya virtualité ya objet ya contrat, besoin ya kofuta courtier pona stockage ya ba valeurs mobilières ezali te. Futures deal ezali kaka désignation ya position moko na base ya fonds.
 6. Possibilité ya ko continuer commerce après fin ya section principale. Mpo na kosala yango, ezali na eteni moko ya nokinoki oyo ezali kobakisela mosala yango mwa bangonga mosusu.

Inconvénient ya type ya investissement oyo ezali manque ya levier, c.a.d. okoki kosenga na courtier crédit ya mbongo te to objet ya investissement yango moko te. Ntina ezali ete esengeli te kozala na mbongo mobimba na kɔnti na mbala moko na ebandeli ya mombongo. Mpe epheméralité ya eloko yango epesaka yo nzela te ya kozala na nyongo ya eloko oyo ezali te. Coté mosusu ya mabe ezali que commerçant, tango azali kosenga kosomba eloko, ayebi te nani akokoma participant ya mibale. Yango ematisaka niveau ya risque.

Na ebele ya matomba nyonso, esaleli yango ezali malamu te mpo na kosalela yango na bato oyo babandi mosala. Futures trading ebongwanaka casino sans connaissance mpe expérience ekoki na marché financier. Ba débutants bazuaka impression que ezali facile ko “deviner” dynamique ya ba fluctuations ya prix.

Levier

Kopesa ba conditions spéciales mpo na kofuta ba contrats futurs epesaka nzela te ya kosalela ba services ya kodefisa ya courtier. Na yango, ekoki kosalema te kolobela disponibilité ya levier mpo na lolenge oyo ya investissement. Levier e remplacé na garantie. Investisseur azali na droit ya kosomba contrat futurs sans même azala na montant mobimba. Échange e personifiaka garantie ya respect ya mibeko, mpe esengaka kaka ndambo ya mbongo oyo esengeli kofutama (kofuta liboso). Oyo ezali GO (colatéral to dépôt).
Levier

Makambo oyo osengeli kotalela liboso ya kosala mombongo

Liboso ya kosala mombongo na ba futures, salá makasi ososola mpe ososolaka malamu makama nyonso oyo ekoki kobima na mombongo ya ndenge wana. Na nsima, osengeli kosala mwa makambo: kopona motɛkisi, koyeba eteni ya zando mpe kopona mokomoko lolenge ya mombongo oyo ekosalema na mikolo ezali koya mpo na yo moko.

Kopona Firme ya Correction

Correcteur spécialisé na type ya investissement oyo akopesa commerçant niveau ya service na ba recommandations ya likolo. Kasi, mpo na ba investisseurs privés, yango ekoki kozala na ntalo mingi. Option ya malamu ekozala ya kopona ensemble ya ba services ya réduction na mbongo moke. Pona société ya courtage na kotalela bilembo oyo elandi:

 • ba commissions ya ba paris;
 • masengami ya marge (taux ya liboso);
 • mitindo ya misala oyo ezali;
 • logiciel ya plateforme;
 • commodité ya interface ya surveillance na point de vue ya usager;
 • mbangu mpe lolenge ya mosala ya courtier ntango azali kosalela ba clients mosusu.

Ba catégories ya ba marchés futurs

Ntango bazali kosala mombongo ya ba actions, ba industries ebele ya ndenge na ndenge ezali (kobanda na technologie tii na ba dépôts bancaires ya mbongo ya bapaya). Na ba mécaniques ya commerce ya ndenge moko pona ba catégories ya industrie, ezali kaka na ba nuances pona ba variétés na bango moko moko. Situation ezali ndenge moko na ba futures trading. Malgré bokokani ya ba transactions futurs, ba instruments ya ndenge na ndenge elandami na boye ete esengeli kolandela ba catégories ya ndenge nionso. Kokanisá yango na ba contrats ya commerce promotionnel mpo na compréhension subtile ya oyo esalemaka tango oponi spectre mpo na mosala. Bozala na makanisi ete moko na moko ya ba marchés (ba métaux, ba monnaies, ba ressources énergétiques, etc.) ezali na ba nuances caractéristiques : différence ya niveaux ya liquidité, ba volumes ya contrat, ba exigences ya marge.

Mitindo ya misala na zando ya ba futurs

Kosomba contrat to koteka yango, na espoir ya kolonga na hausse / chute ya prix, ezali type ya transaction oyo eleki facile ya ko comprendre. Ezali na ba transactions ya ndenge oyo nde esengeli obanda kosala commerce na marché ya futures. Wana ozali koyekola mpe komipesa na mosala yango, salelá mayele mosusu ya mindɔndɔ mingi. Mitindo ya misala:

 1. Parier na ba positions na ba prix ya contrat na produit yango moko. Mombongi azali kosala position ya molayi na marché ya futurs mpe en même temps position ya mokuse na marché financier. Essence ya pari ezali fluctuation ya ba prix ya marchandise yango moko na ba prix ya ba futurs na yango. Profit total ya ba positions nionso mibale ekokesana. Commerçant azali na posa ya kokanga ba positions nionso mibale, kozala na noir.
 2. Pari na ba positions ya contrat. Essence ya pari ezali ya ko changer différence entre ba prix ya ba contrats mibale. Logique ya opération ekokani na oyo ya kala.
 3. Kosalela mombongo ya mikolo mizali koya mpo na kobundisa bokiti ya zando ya bourse. Soki te, kosala couverture. Figurativement, ezo monana boye : client aza na bloc ya ba actions ya munene, pe alingi ateka yango te. Zando ya mosolo ezali kosala mpasi na likoki ya kokita makasi ya ntalo. Nzela ya kobima ekozala koteka na bango na ndenge ya contrat ya futures. Elingi koloba ete ba futurs ekomi assurance contre ba prix ekita na marché boursier.

Ba futurs oyo ebendaka mingi investissement

Ezala tozali kolobela ba sites ya mboka to ya poto, principe ebongwanaka te. Volatilité ya monene (volatilité ya prix) mpe liquidité (makoki ya kobongola noki ba biens na cash na prix ya malamu) ezali toujours caractéristique ya ba indices ya marché populaire. Ba paris ya mbongo (euro na dollar, franc suisse na yen japonais, etc.) ezali mpe liquide mpe volatile. Essence na bango ezali comparable na ba indices, kasi ba paris ezali facile ya ko comprendre.
Ba paris ya mbongo Ba transactions oyo ezali na risque mingi te ezali:

 • kozwa ba futurs mpo na ba actions ya ba sociétés minene mpe oyo elongi ;
 • kosala mombongo ya mikolo mizali koya mpo na kozwa bibende ya motuya.

Analyse ya marché ya liboso

Mpo na kopona malamu contrat mpo na ba futurs, ezali polele ete ezali malamu koyekola makambo oyo ezali kosalema lelo oyo na zando. Awa na se ezali na ba types ya analyse oyo eleki efficace pe oyo emonanaka mingi na kati ya ba commerçants.

Ntina

Boyekoli yango ezali kotalela bilembo ya ba échelles ndenge na ndenge oyo ezali na bopusi likoló na ntalo ya bakontra na mikolo mizali koya. Lokola prix ya futurs ezali na corrélation na prix ya bien sous-jacent na yango, ba facteurs nionso oyo ekoki ko affecter rapport ya solde offre-demand na bien sous-jacent e analysé. Bandakisa:

 1. Ba futurs ya mbongo. Awa, ba indicateurs ya ba marchés populaire lokola FOREX, surtout ba niveaux ya ba taux d’intérêt, ba fluctuations inflationnaires na ba pays oyo ezali na ba monnaies nationales correspondantes, ba sango ya économie, na ba facteurs spontanés ezali na influence spéciale.
 2. Ba futurs ya ba actions na ba obligations. Role principal na secteur oyo ezali joué na ba données oyo ewutaka na rapportage ya mouvement financier mobimba ya entreprise émettrice (émetteur ya ba valeurs mobilières). Attention particulière na ba ratios fondamentaux (ba indicateurs ya croissance ya entreprise, revenu net na moment oyo mpe na dynamique, etc.).

Makambo ya tekiniki

Analyse yango esalemi na ba données oyo ewutaki na ba tableaux ya prix. Principe ya méthode oyo ezali ya ko établir que prix e changer na moment nionso. Ata soki mbongwana ezali te na etanda, ntango bazali kosala échelle tii na bopanzani ya bandelo to na bokiti na yango, bosikisiki ya ndenge wana ezali bopemi liboso ete ntalo emata to ekita. Role moko ya monene na analyse ezali ko jouer na :

 • ba modèles (ba modèles ya ba changements ya prix na ba étapes eleki);
 • niveau ya soutien mpe ya résistance (ba barrières insurmontables na prix na boumeli ya eleko molai).

Kosangisa bilembo yango mpe bilembo mosusu epesi ntina ya koloba ete mombongo yango ezali na ntina. Ba données nionso etongami na ba bases ya tableau ya fluctuation ya prix.

Kofungola compte ya mombongo

Sans exception, ba bourses nionso epesaka possibilité ya commerce ya futures. Mosala ebandaka na kofungola compte ya courtage:

 1. Pona société intermédiaire na commerce esalemi na boyekoli ya ba conditions ya contrat. Tala licence ya courtier na site internet ya Exchange interbancaire ya Moscou MICEX (https://www.moex.com/).
 2. Mikanda oyo esengeli mpo na kofungola kɔnti ekeseni mwa moke engebene ebongiseli ya sikisiki, kasi liste monene ezali boye:
  • bosaleli engebene na modèle oyo ebongiseli etie ;
  • passeport / mokanda mosusu ya bomoto ;
  • Mokanda ya TIN;
  • SNILS.

Zwá ekateli ya mbongo oyo okotya na kɔnti yango. Mpo na ba courtiers différents, limite ya entrée minimum ekeseni mingi. Na nsima, salá makambo oyo elandi:

 1. Pona compte nini okofungola – oyo ya mbala na mbala (mpako ya 13%) to compte moko moko (IIA) (awa okoki kopona lolenge ya kolongolama ya mpako – mpo na cotisation to mpo na revenu).
 2. Pona mwango ya tarif, na kotalaka misala nyonso ya mosolo oyo esengami.
 3. Luká koyeba lolenge ya malamu ya kofungola – kotala biro ya kompanyi na miso to na kokomisa nkombo na nzela ya Internet. Na likambo ya liboso, ekoki komema pakɛ ya mikanda. Spécialiste nde akosala oyo etikali. Na ya mibale, ekosɛnga yo moko otondisa makonzí nyonso oyo esengeli. Confirmation ya inscription esalemaka na nzela ya identification na nzela ya “Gosuslugi” to confirmation ya SMS.
 4. Mikanda esalemaka na kati ya mikolo 2-3. Nsima ya kosila ya eleko yango, bakotinda SMS na nimero ya telefone oyo otye na liyebisi oyo etali kofungola kɔnti.
 5. Compte ezali activé te tii na dépôt ya liboso. Remplissez yango na carte bancaire, transfert na ba comptes d’épargne, cash.

Compte ya commerce actif epesaka yo nzela ya kobanda kosomba mpe koteka ba futurs.

Kofungola compte ya mombongo

Classification ya ba contrats

Technologie ya interaction na yango etali pe lolenge ya contrat oyo eponami. Liboso ya kobanda kosala mombongo, yekola malamumalamu bizaleli ya mitindo nyonso mibale.

 1. Kopesa. Kombo mpenza ya lolenge ya contrat elobeli essence na yango – esengelaki kozala livraison réelle ya produit moko sur la base ya ba résultats ya transaction. Kotosa boyokani ezali contrôlé na échange, kopesa ba participants etumbu na ba amendes soki ba violer ba conditions. Lolenge yango esalelamaka, lokola mobeko, na ba entreprises agricoles mpe industrielles. Intérêt elimbolami na ntina ya kosomba na litomba nyonso biloko ya liboso bango moko to biloko mosusu oyo esengeli na mosala ya kobimisa biloko.
 2. Kopesa likanisi. Mibeko ya contrat oyo esalemi na nzela ya lolenge oyo epesi te bopesi ya eloko ya boyokani. Transaction yango esalemaka na nzela ya échange monétaire. Na tina, ba accords ya règlement esalemaka na ba commerçants mpo na ko produire revenu na nzela ya ba transactions spéculatives.

Algorithme ya mombongo

Ba transactions na bourse esalemaka sans kokanisa te. Futures trading esengaka plan d’action ya polele oyo ekeseni na situation na situation, kasi ezali na mokuwa ya mokɔngɔ ya monene – algorithme ya commerce :

 1. Koyeba motuya ya contrat na moment oyo.
 2. Botali motuya ya mbongo ya assurance (GO).
 3. Calcul ya nombre ya ba contrats oyo ezali na kokabolaka montant ya dépôt na taille ya marge.

Ndakisa: Olingi oyeba motango ya ba contrats futures ya or oyo ezali mpo na kosomba na ba dépôts ya 1, 5 mpe 10 mille dollars. Ba calculs ezali approximatifs en raison ya volatilité ya ba paramètres ya commerce. Ba données oyo elandi ezali :

 • ntalo ya once moko ya troy ezali sikawa dolare nkóto 1 268;
 • KENDE 0,109 nkoto ya dolare.

Pona ko calculer nombre ya ba contrats ya ba taille ya dépôt différents, montant ya dépôt ekabolami na montant ya GO :

Dépôt na ba nkoto ya ba dollars moko 5 zomi
Kosala calcul 1000 / 0,109 na mbongo 5.000 / 0,109 na mbongo 10.000 / 0,109 na mbongo
Motango ya ba contrats 9 45 91

Osengeli koyeba likama oyo ekoki kobima. Ndenge ya malamu ezali ya kopekisa likama yango na 3% ya mbongo oyo batye.

Marge na résultat financier

Position ouverte ezali futures oyo basombaki. Na suka ya mokolo, marge e accumule na position na yango (différence entre prix ya achat na valeur na suka ya commerce).

Na tango ya contrat ekokangama, indicateur oyo ezali na ba informations ya ba accrues ya mokolo na mokolo, ezali indicateur ya résultat financier ya transaction.

Ba commerçants expérimentés basalaka calcul préliminaire ya profitabilité ya transaction (marge de variation). Yango epesaka yo nzela ya kozanga te ntango oyo eleki malamu mpo na kokanga esika yango. Rentabilité etangami na formule oyo : VM = (Pn − Pn-1) × N, esika :

 • Pn ezali motuya ya boyokani na eleko ya ntango oyo;
 • Pn-1 — motuya ya biloko na suka ya mokolo ya mombongo oyo eleki ;
 • N ezali motango ya ba contrats.

Ba résultats ya mbongo

Mituna ya newbie oyo emonanaka mingi

Soki figure financière novice azali ko immerger mingi na sujet oyo ezali ko intéressé ye, mituna mingi ekokoma pertinent mpo na ye. Yango ezali koyeisa monene horizon ya boyebi. Awa na nse ezali na mituna oyo bato mingi batunaka mingi epai ya bato oyo babandi sika:

 1. Epai wapi nakoki komona liste ya ba futures nionso ya lelo? Ba échanges oyo ezali na licence elakisaka liste ya ba contrats futurs oyo ezali na temps réel. Échange nionso oyo commerçant azali kosala azali na posa ya ko mettre à jour ba listes na temps.
 2. Epai wapi nakoki kozwa lisolo ya ba citations? Na échange nionso ezalaka na service na archive ya ba citations. Mpo na kosala yango, okoki kosalela boluki oyo ezali na site yango na kokotáká “Archive ya citations” na esika ya boluki. Tango mosusu okoki ko télécharger ba citations directement na nzela ya service ya tableau en fixant paramètre “Maximum bars” sur la base ya le fait que 1 jour ekokani na 1440 minutes. Liboso ya kozwa yango, bakosɛnga na moto oyo azali kosalela yango apona ebandeli mpe nsuka ya eleko oyo asepeli na yango.
 3. Ndenge nini kopona mokolo oyo ebongi mpo na mikolo mizali koya? Pona mokolo ya suka (mokolo oyo contrat ekosila) etali eloko oyo ezali na se. Esalemaka na mikolo mosusu oyo ba échanges etie. Pona ya mombongi ezali na likambo oyo ete ntango azali kozwa ekateli ya kosilisa mombongo, esengeli kosala analize na kotalela lolenge ya eloko oyo azali na yango. Elingi koloba que pona date ya ba futurs ezali na kati ya analyse préliminaire générale ya marché, oyo elobami likolo.
 4. Nini esalemaka na mokolo ya nsuka ya mombongo? Na mokolo oyo, échange esalaka ba récalculations mpo na ba positions nionso ya polele na marché ya futurs, c.a.d. oyo ezali mokolo oyo ba obligations na se ya contrat ekokisama. Ezali presque impossible ko prédire comportement ya marché na mokolo oyo. Ba commerçants basengeli kozala extra vigilant na ba dates ya cloture mpo volatilité imprévu emema te na ba pertes. En plus, ezali na mokolo ya suka ya commerce nde okoki “kobeta jackpot”.
 5. Ezali na makambo oyo ekoya libela na mikolo ezali koya? Oui, ezali na ba futurs oyo ezali na date ya expiration te. Na nzela ya ba contrats ya ndenge wana, récalcul yango esalemaka ngonga na ngonga. Ba oyo basimbaka ba positions ya milayi (longs) bafutaka ba oyo basimbaka ba courts (shorts) na taux oyo échange e déterminer. Phénomène oyo e devoir existence na yango na besoin ya ko maintenir valeur ya ba futurs perpétuels sans kokanga position. Valeur oyo esengeli ezala na niveau ya prix de base pona ba indices.
 6. Bokeseni nini ezali kati na ba postes ya mokuse mpe ya molai na kati ya contrat? Mokuse – mbano ya koteka contrat. Nkolo position courte azali na obligation ya koteka bien sous-jacent na prix oyo bayokanaki na contrat. Long — mbano ya kosomba kontra. Nkolo na yango azali na mokumba ya kosomba eloko oyo ezali na nse na yango na mokolo oyo kontra ekosila na ntalo oyo etyami mpo na yango.
 7. Ba investisseurs bazali na besoin ya ba futurs? Moto na moto oyo azali kotya mbongo na mombongo azwaka ekateli ye moko soki asengeli kosala mombongo na zando ya ba futures. Pona ba instruments financiers etali ba préférences personnelles, connaissance na portefeuille ya investisseur. Bato mosusu basalelaka te mombongo ya mikolo mizali koya lokola esaleli bobele moko ya mosolo. Kasi, batalelaka ba futurs lokola moko ya ba options ya diversification ya capital. Ezali esaleli ya kosilisa makama. Ezali na ba investissements na ba biens ndenge na ndenge.

Okoki koyekola ndenge ya kosala mombongo ya ba futures mpe kozwa mosolo na video oyo elandi: https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman Futures, lokola instrument ya échange, e jouaki toujours rôle spéculatif te. Na nzela ya transaction ya futures, ba fournisseurs (ba fermes, ba usines, etc.) bamibatelaki na ba changements ya prix. Sikoyo futures trading ezui portée incroyable na popularité. Ezali malamu kobanda lolenge oyo ya mosala ya mosolo na mayele na mombongo na ba marchés boursiers.

opexflow
Rate author
Add a comment