Omusigansimbi omutandisi ayinza atya okutegeka emirimu n’ebiseera eby’omu maaso?

Как торговать фьючерсамиДругое

Futures trading ngeri esinga okunyumira era ekola ey’okufuna ku kapito aliwo okusinga okuteeka ssente mu sitoowa, ssente, ebizimbe n’ebirala. Ekintu kino kyewuunyisa mu ngeri nti kiwa obukodyo obw’enjawulo obw’okulonda. Ng’ekika eky’enjawulo eky’okutunda, ebiseera eby’omu maaso byettanirwa nnyo mu katale k’ebyensimbi. Baleeta amagoba amangi nga balina enkola ey’obukugu.

Akatale ka futures kakola katya?

Futures trading erimu okuteebereza enkyukakyuka mu katale okusobola okugula / okutunda eby’obugagga ku muwendo omulungi. Ekimu ku bikwata ku kiwandiiko ky’ebyensimbi kiri nti:

 1. Okutebenkera. Futures kika kya ndagaano ekolebwa ku katale k’emigabo, nga wamu n’obukwakkulizo bwonna, bbeeyi n’obudde bw’okutuusa ebyamaguzi bikkirizibwa nga bukyali. Mu ngeri ennyangu, omuguzi yeeyama okugula eky’obugagga ekiyinza okubaawo ku bbeeyi egere oluvannyuma lw’ekiseera ekigere. Ekirala, omusigansimbi alina omukisa nga bwe guli. Singa ebbeeyi y’ekintu erinnya mu bbanga eriragiddwa, ajja kukola amagoba. Singa gugwa, gujja kuba gufiiriddwa. Mu mbeera esinga obulungi, tewali n’emu ku ndagaano ejja kukola magoba era ejja kufiirwa kwonna (buli omu asigala “n’ebibye”).
 2. Okukaka okukola endagaano . Okugula n’okutunda eby’obugagga oluvannyuma lw’endagaano okuggwaako buvunaanyizibwa, so si ddembe, eri enjuyi. Akatale k’emigabo kakola ng’omusingo gw’okutuukiriza ebisaanyizo. Nga tebannaba kumaliriza nkolagana, ssente za yinsuwa (omusingo) zisoloozebwa okuva mu beetabye mu nkola eno. Ebiseera ebisinga kiba ebitundu 5% ku ssente z’endagaano. Okugatta ku ekyo, waliwo n’ebibonerezo.
 3. Ebintu eby’enjawulo. Tewali nkola ntongole ey’okulonda ekintu eky’okutunda. Kisoboka okugula / okutunda emigabo, amagoba, ssente, indices, n’ebirala n’obukwakkulizo.

Abakugu mu by’ensimbi bassa mu kibinja ky’okusuubula ebiseera eby’omu maaso ng’okuteebereza. Ensimbi entuufu zizingiramu okuteeka ssente mu kugula ekintu ekimu. Ddiiru ya futures egeraageranyizibwa ku bet, i.e. abeetabye mu kutendekebwa bakola bets nga balina obukwakkulizo oba bbeeyi y’ekintu ejja kugwa oba okulinnya.

Emigaso gy’okusuubula ebiseera eby’omu maaso

Ekintu kino eky’ebyensimbi kikozesebwa nnyo abo abaagala okufuna ssente ez’enjawulo mu ngeri ennyangu era ey’amangu. Bamusigansimbi abamu balowooza nti ebirungi byayo bisinga ebibi. Enjuyi ennungi:

 1. Waliwo eby’obugagga bingi eby’enjawulo ebiriwo okutuuka ku butale bw’ebintu. Okukyusakyusa mu bifo eby’enjawulo (portfolio diversification) kyangu.
 2. Okutunda ebifo ebimpi tekirina kkomo. Okutunda eby’obugagga omutunzi by’atalina kuyitibwa “short” – okutunda okumpi. Singa ogeraageranya ne sitokisi, olwo mu kiseera ekiweereddwa okutunda ekintu, kisoboka okugula / okutunda futures emirundi egiwerako.
 3. Omutindo gwa waggulu ogw’ensimbi ezisobola okukozesebwa. Futures kye kimu ku bikozesebwa mu katale ka derivatives. Okutuukiriza endagaano kubaawo mu bbanga ttono. Omukisa gw’okukula kw’emiwendo gweyongera, i.e. emikisa gy’okufuna ssente giri waggulu okusinga ku nsimbi eziteekeddwamu okumala ebbanga eddene.
 4. Ffoomu eya bulijjo. Abeetabye mu busuubuzi tebeetaaga kwogera ku bikwata ku ndagaano ebitongole. Obukwakkulizo bwonna bwaweebwa dda.
 5. Omusingi gw’okuyingira guli wansi. Okusasula ng’okkiriziganyizza tekiteekwa kukolebwa mu bwangu. Kimala okuleeta yinsuwa. Ekkomo liri nga 15% ku muwendo gwonna ogw’okutunda. Ssente ezisigadde zitegekebwa okusasulwa ng’endagaano ewedde. Okugatta ku ekyo, olw’obutuufu bw’ekintu eky’endagaano, tekyetaagisa kusasula broker olw’okutereka emigabo. Ddiiru y’ebiseera eby’omu maaso eba kulaga kifo kyokka mu musingi gwa nsawo.
 6. Okusobola okugenda mu maaso n’okusuubula oluvannyuma lw’ekitundu ekikulu okuggwaako. Okukola kino, waliwo ekitundu eky’amangu ekyongeza enkola eno okumala essaawa endala ntono.

Ekizibu ky’ekika kino eky’okusiga ensimbi kwe kubulwa leverage, i.e. tosobola kusaba broker looni ya ssente oba ekintu kyennyini eky’okuteeka ssente. Ensonga eri nti tekyetaagisa kuba na ssente zonna ku akawunti omulundi gumu ku ntandikwa y’okutunda. Era okubeera okw’akaseera obuseera okw’ekintu ekyo tekukkiriza kubanja kintu ekitaliiwo. Oludda olulala olubi kwe kuba nti omusuubuzi bw’aba asaba okugula ekintu, tamanyi ani anaafuuka muntu owookubiri okwetabamu. Kino kyongera ku ddaala ly’akabi.

Nga byonna bingi eby’ebirungi, ekintu kino tekiba kirungi kukozesebwa batandisi. Futures trading efuuka casino nga tewali kumanya kumala na bumanyirivu mu katale k’ebyensimbi. Abatandisi bafuna endowooza nti kyangu “okuteebereza” enkyukakyuka y’emiwendo gy’ebintu.

Eddembe

Okuteekawo obukwakkulizo obw’enjawulo obw’okusasula endagaano z’ebiseera eby’omu maaso tekikkiriza kukozesa mpeereza za broker ez’okuwola. Okusinziira ku kino, tekisoboka kwogera ku kubeerawo kwa leverage ku nsimbi ez’ekika kino. Leverage yakyusibwamu n’efuulibwa omusingo. Omusigansimbi alina eddembe okugula endagaano ya futures nga talina wadde ssente zonna. Okuwanyisiganya kuno kufuula omuntu akakasa nti agoberera amateeka, era kyetaagisa ekitundu kyokka ku ssente ezisasulwa (okusasula nga bukyali). Eno ye GO (omusingo oba okutereka).
Eddembe

Ebintu by’olina okulowoozaako nga tonnasuubula

Nga tonnasuubula futures, kakasa nti otegeera era otegeera bulungi akabi konna akayinza okuva mu kusuubula ng’okwo. Ekiddako, olina okukola ebikolwa ebiwerako: londa broker, omanye ekitundu ky’akatale era kinnoomu weeronde ekika ky’okusuubula mu biseera eby’omu maaso.

Okulonda Firimu ya Brokerage

Broker akuguse mu nsimbi ez’ekika kino ajja kuwa omusuubuzi empeereza ey’omutindo ogwa waggulu n’okuteesa. Wabula eri bamusigansimbi ab’obwannannyini, kino kiyinza okutwala ssente nnyingi. Enkola esinga obulungi yandibadde okulonda ensengeka y’empeereza ezisasuliddwa ku ssente entono. Londa kkampuni ya brokerage okusinziira ku bipimo bino wammanga:

 • akakiiko ka beetingi;
 • ebyetaago by’omugabo (omuwendo ogusooka);
 • ebika by’okutunda ebiriwo;
 • pulogulaamu za pulatifomu;
 • okusobozesa enkola y’okulondoola okuva mu ndowooza y’omukozesa;
 • sipiidi n’omutindo gw’omulimu gwa broker ng’aweereza bakasitoma abalala.

Ebika by’obutale bw’ebiseera eby’omu maaso

Nga osuubula sitoowa, amakolero mangi ag’enjawulo galiwo (okuva ku tekinologiya okutuuka ku ssente z’ebweru eziterekebwa mu bbanka). Nga balina makanika w’okusuubula okufaananako n’ebiti by’amakolero, wakyaliwo obutonotono ku bika byabwe ssekinnoomu. Embeera efaananako bwetyo ne ku by’okusuubula ebiseera eby’omu maaso. Wadde nga enkolagana z’ebiseera eby’omu maaso zifaanagana, ebikozesebwa bingi nnyo birondoolebwa ne kiba nti kyetaagisa okulondoola ebika ebya buli ngeri. Zigeraageranye n’endagaano z’obusuubuzi ez’okutumbula okufuna okutegeera okutegeerekeka obulungi ku bibaawo ng’olonda spectrum y’omulimu. Kuuma mu mutima nti buli katale (ebyuma, ssente, eby’obugagga by’amasannyalaze, n’ebirala) kirina obutonotono obulaga: enjawulo mu mitendera gy’ensimbi ezisobola okukozesebwa, obungi bw’endagaano, ebyetaago by’omugabo.

Ebika by’okutunda ebintu mu katale k’ebiseera eby’omu maaso

Okugula endagaano oba okugitunda, ng’osuubira okuwangula ku bbeeyi / okukka, kye kika ky’okutunda ekisinga okuba eky’angu okutegeera. Mu nkolagana ey’ekika kino mw’osaanidde okutandika okusuubula mu katale k’ebiseera eby’omu maaso. Nga bw’oyiga n’okwenyigira mu nkola eyo, kozesa enkola endala ezisingako obuzibu. Ebika by’okutunda:

 1. Beti ku bifo ku miwendo gy’endagaano n’ekintu kyennyini. Omusuubuzi assaawo ekifo ekiwanvu mu katale k’ebiseera eby’omu maaso ate mu kiseera kye kimu n’ateekawo ekifo ekimpi mu katale k’ebyensimbi. Ekikulu mu bbeeti eno kwe kukyukakyuka kw’emiwendo gy’ekintu kyennyini n’emiwendo gy’ebiseera byakyo eby’omu maaso. Amagoba gonna agava mu bifo byombi gajja kwawukana. Omusuubuzi ayagala nnyo okuggala ebifo byombi, okubeera mu muddugavu.
 2. Beti ku bifo eby’endagaano. Omusingi gwa bbeeti eno kwe kukyusa enjawulo eriwo wakati w’emiwendo gya ndagaano bbiri. Ensonga y’okukola (operation logic) efaananako n’eyo eyasooka.
 3. Okukozesa okusuubula futures okusinziira ku kukendeera kw’akatale k’emigabo. Bwe kitaba ekyo, okuziyiza. Mu ngeri ey’ekifaananyi, kirabika bwe kiti: kasitoma alina bbulooka ennene ey’emigabo, era tayagala kugitunda. Akatale k’ebyensimbi kali mu kunyigirizibwa olw’ebbeeyi y’ebintu okukka ennyo. Ekkubo erigenda okuvaamu kwe kuzitunda mu ngeri ya ndagaano y’ebiseera eby’omu maaso. Kwe kugamba, futures zifuuka yinsuwa okuva ku miwendo egy’okugwa mu katale k’emigabo.

Ebiseera eby’omu maaso ebisinga okusikiriza okuteeka ssente mu bizinensi

Ka tube nga twogera ku bifo eby’omunda oba eby’ebweru, omusingi tegukyuse. Okukyukakyuka okusinga obunene (okukyukakyuka kw’emiwendo) n’okukyukakyuka (obusobozi bw’okukyusa amangu eby’obugagga okufuuka ssente enkalu ku bbeeyi ennungi) bulijjo bye bifaananyi eby’ebipimo by’akatale ebimanyiddwa ennyo. Beetingi z’ensimbi (euro okudda ku ddoola, Swiss franc okutuuka ku yen ya Japan, n’ebirala) nazo zibeera za mazzi era zikyukakyuka. Omusingi gwazo gugeraageranyizibwa ku indices, naye bets nnyangu okutegeera.
Beetingi za ssenteEnkolagana ezitali za bulabe nnyo ze zino:

 • okufuna ebiseera eby’omu maaso eby’emigabo gy’ebitongole ebinene era ebifunye obuwanguzi;
 • okusuubula ebiseera eby’omu maaso eby’ebyuma eby’omuwendo.

Okwekenenya akatale okusooka

Ku lw’okulonda obulungi endagaano y’ebiseera eby’omu maaso, kyeyoleka lwatu nti kirungi okusoma embeera eriwo ku katale. Wansi waliwo ebika by’okwekenneenya ebisinga okukola obulungi era ebimanyiddwa ennyo mu basuubuzi.

Kyetagisa

Okunoonyereza kuno kwekenneenya ebiraga minzaani ez’enjawulo ezikosa emiwendo gy’endagaano mu biseera eby’omu maaso. Okuva omuwendo gw’ebiseera eby’omu maaso bwe gukwatagana n’omuwendo gw’ekintu kyakyo ekikulu, ensonga zonna eziyinza okukosa omugerageranyo gwa bbalansi y’obwetaavu n’eby’obugagga ebikulu byekenneenyezebwa. Eby’okulabirako:

 1. Ebiseera by’omu maaso eby’ensimbi. Wano, ebiraga obutale obumanyiddwa nga FOREX, naddala emitendera gy’amagoba, enkyukakyuka mu bbeeyi y’ebintu mu nsi ezirina ssente z’eggwanga ezikwatagana, amawulire g’ebyenfuna, n’ensonga ezikola mu ngeri eyeetongodde birina akakwate ak’enjawulo.
 2. Ebiseera bya sitoowa ne bond eby’omu maaso. Omulimu omukulu mu kitongole kino gukolebwa data okuva mu lipoota ku ntambula yonna ey’ebyensimbi eya kkampuni efulumya (efulumya emigabo). Okufaayo okusingira ddala kussibwa ku migerageranyo emikulu (ebiraga enkulaakulana ya kkampuni, enyingiza entuufu mu kiseera kino ne mu nkyukakyuka, n’ebirala).

Eby’ekikugu

Okwekenenya kuno kwesigamiziddwa ku biwandiiko okuva mu bipande by’emiwendo. Omusingi gw’enkola eno kwe kuteekawo nti ebbeeyi ekyukakyuka mu kiseera kyonna. Ne bwe waba nga tewali nkyukakyuka ku kipande, nga ogerageranya okutuuka ku kugaziya ensalo oba okufunda kwazo, okutebenkera ng’okwo kuba kuyimirira nga bbeeyi tennalinnya oba okugwa. Omulimu omukulu mu kwekenneenya gukolebwa:

 • enkola (enkola z’enkyukakyuka mu miwendo mu mitendera egyayita);
 • emitendera gy’obuwagizi n’okuziyiza (ebiziyiza ebitasobola kuvvuunukibwa ku bbeeyi okumala ekiseera ekiwanvu).

Okugatta bino n’ebiraga ebirala kiwa ensonga okumaliriza nti okutunda kwa mugaso. Data zonna zizimbibwa ku musingi gw’ekipande ky’okukyukakyuka kw’emiwendo.

Okuggulawo akawunti y’okusuubula

Awatali kusosola, emigabo gyonna giwa obusobozi bw’okusuubula ebiseera eby’omu maaso. Omulimu gutandika n’okuggulawo akawunti ya brokerage:

 1. Okulonda kkampuni etabaganya mu by’obusuubuzi kwesigamiziddwa ku kunoonyereza ku bigambo ebiri mu ndagaano. Kebera layisinsi ya broker ku mukutu gwa Moscow Interbank Currency Exchange MICEX (https://www.moex.com/).
 2. Ebiwandiiko ebyetaagisa okuggulawo akawunti byawukana katono okusinziira ku kitongole ekigere, naye olukalala olukulu luli bwe luti:
  • okukozesa okusinziira ku nkola eyateekebwawo ekitongole;
  • paasipooti / ekiwandiiko ekirala ekiraga omuntu;
  • Satifikeeti ya TIN;
  • SNILS.

Salawo ssente z’olina okukyusa ku akawunti. Ku ba broker ab’enjawulo, ekipimo ekitono eky’okuyingira kyawukana nnyo. Ekiddako, kola bino wammanga:

 1. Londa akawunti gy’ogenda okuggulawo – eya bulijjo (omusolo gwa 13%) oba akawunti ey’omuntu kinnoomu (IIA) (wano osobola okulonda ekika ky’okuggyibwako omusolo – olw’okusasula oba olw’enyingiza).
 2. Londa enteekateeka y’emisolo, ng’olowooza ku mirimu gyonna egy’ebyensimbi egitegekeddwa.
 3. Salawo engeri ennyangu ey’okuggulawo – genda mu ofiisi ya kkampuni mu buntu oba nga weewandiisa ku yintaneeti. Mu mbeera esooka, kimala okuleeta ekipapula ky’ebiwandiiko. Ebisigadde omukugu y’ajja okukola. Mu kyokubiri, ojja kuba olina okujjuzaamu emiko gyonna egyetaagisa ggwe kennyini. Okukakasa okwewandiisa kukolebwa nga bayita mu kuzuula omuntu nga bayita mu “Gosuslugi” oba okukakasa obubaka ku ssimu.
 4. Ebiwandiiko bikolebwako mu nnaku 2-3. Oluvannyuma lw’ekiseera okuggwaako, obubaka bwa SMS bujja kusindikibwa ku nnamba y’essimu eragiddwa nga waliwo okumanyisibwa ku kuggulawo akawunti.
 5. Akawunti tekola okutuusa ng’oterese ssente ezisooka. Kijjuze ne kaadi ya bbanka, okukyusa okuva ku akawunti z’okutereka, ssente enkalu.

Akawunti y’okusuubula ekola ekusobozesa okutandika okugula n’okutunda ebiseera eby’omu maaso.

Okuggulawo akawunti y’okusuubula

Okugabanya endagaano

Tekinologiya w’okukolagana nayo naye asinziira ku kika ky’endagaano erongooseddwa. Nga tonnatandika kusuubula, soma n’obwegendereza engeri z’ebika byombi.

 1. Okutusa. Erinnya lyenyini ery’ekika ky’endagaano lyogera ku musingi gwakyo – kiteekeddwa okuba nga kye kituusa kyennyini eky’ekintu okusinziira ku biva mu nkolagana. Okugoberera endagaano kufugibwa okuwanyisiganya, okubonereza abeetabye mu ndagaano n’engassi singa wabaawo okumenya obukwakkulizo. Ekika kino kikozesebwa, ng’etteeka, ebitongole by’ebyobulimi n’amakolero. Amagoba gannyonnyolwa obwetaavu bw’okugula ebintu ebisookerwako mu ngeri ey’amagoba oba ebintu ebirala ebyetaagisa mu kukola.
 2. Okuteebereza. Ebiragiro by’endagaano ekoleddwa wansi w’ekika kino tebirambika kutuusa kintu ky’endagaano. Enkolagana eno ekolebwa nga basinziira ku kuwaanyisiganya ssente. Okusinga, endagaano z’okusasula zikolebwa abasuubuzi okusobola okufuna ssente nga bayita mu kuteebereza.

Enkola y’okusuubula

Enkolagana ku katale k’emigabo tezikolebwa nga tewali kulowooza. Okusuubula mu biseera eby’omu maaso kwetaaga enteekateeka entegeerekeka ey’okukola eyawukana okusinziira ku mbeera, naye nga erina omugongo omukulu – enkola y’okusuubula:

 1. Okusalawo omuwendo gw’endagaano mu kiseera kino.
 2. Okukebera omuwendo gwa yinsuwa (GO).
 3. Okubala omuwendo gw’endagaano eziriwo nga tugabanya omuwendo gw’ensimbi eziterekeddwa ku bunene bw’omugabo.

Okugeza: Oyagala okumanya omuwendo gwa endagaano za zaabu ez’omu maaso ezisobola okugula nga ziterekeddwa ddoola emitwalo 1, 5 ne 10. Okubala kuba kwa kugerageranya olw’okukyukakyuka kw’ebipimo by’okusuubula. Data zino wammanga ziriwo:

 • ssente za troy ounce mu kiseera kino ziri ddoola emitwalo 1,268;
 • GO 0.109 emitwalo gya ddoola.

Okubala omuwendo gw’endagaano ez’obunene bw’ebitereke eby’enjawulo, omuwendo gw’ebitereke gugabanyizibwamu omuwendo gwa GO:

Teeka mu nkumi n’enkumi za ddoolaemu5.kkumi
Okubala1000 / 0.109 nga bwe kiri5,000 / 0.109 nga zikola10,000 / 0.109 nga zikola
Omuwendo gw’endagaano9.45.91. 91

Olina okuba ng’omanyi akabi akaliwo. Enkola entuufu kwe kussa ekkomo ku bulabe ku bitundu 3% ku ssente eziteekeddwawo.

Margin n’ebyava mu by’ensimbi

Enfo enzigule ye futures eguliddwa. Ku nkomerero y’olunaku, margin ekuŋŋaanyizibwa ku kifo kyayo (enjawulo wakati w’omuwendo gw’okugula n’omuwendo ku nkomerero y’okusuubula).

Endagaano we yaggalwa, ekiraga kino kirimu amawulire agakwata ku ssente eziterekebwa buli lunaku, nga kiraga ekiva mu by’ensimbi okuva mu nkolagana.

Abasuubuzi abalina obumanyirivu bakola okubalirira okusooka okw’amagoba g’okutunda (variation margin). Kino kikusobozesa obutasubwa kaseera kasinga okuggalawo ekifo. Amagoba gabalibwa mu nsengekera eno: VM = (Pn − Pn-1) × N, nga:

 • Pn gwe muwendo gw’endagaano mu kiseera kino;
 • Pn-1 — omuwendo gw’eby’obugagga ku nkomerero y’olunaku lw’okusuubula oluyise;
 • N gwe muwendo gw’endagaano.

Ebivudde mu by’ensimbi

Ebibuuzo ebitera okubuuzibwa abapya

Omuntu omutandisi w’ebyensimbi gy’akoma okunnyika mu mulamwa gw’ayagala, ebibuuzo gye bikoma okumukwatako. Kino kigaziya eddaala ly’okumanya. Wansi waliwo ebibuuzo ebisinga okubuuzibwa abapya:

 1. Nsobola kulaba wa olukalala lw’ebiseera byonna eby’omu maaso ebiriwo kati? Ebiwanyisiganya ebirina layisinsi biraga olukalala lw’endagaano z’ebiseera eby’omu maaso eziriwo mu kiseera ekituufu. Okuwanyisiganya kwonna omusuubuzi kw’akolera aba ayagala okutereeza enkalala mu budde.
 2. Nsobola wa okuwanula ebyafaayo by’okujuliza? Ku kuwaanyisiganya kwonna waliwo empeereza erimu etterekero ly’ebijuliziddwa. Okukola kino, osobola okukozesa okunoonya ku mukutu ng’oyingiza “Quotes Archive” mu kasanduuko k’okunoonya. Oluusi osobola okuwanula quotes butereevu ng’oyita mu mpeereza ya charting ng’oteekawo “Maximum bars” parameter okusinziira ku nsonga nti olunaku 1 yenkana eddakiika 1440. Nga tannawanula, omukozesa asabibwa okulonda entandikwa n’enkomerero y’ekiseera ky’ayagala.
 3. Olonda otya olunaku olutuufu olw’ebiseera eby’omu maaso? Okulonda olunaku endagaano lw’eggwaako (olunaku endagaano lw’eggwaako) kisinziira ku by’obugagga ebikulu. Kibaawo ku nnaku ezimu eziteekeddwawo ebiwanyisiganya. Omusuubuzi ky’alonze kiri mu kuba nti ng’asalawo okumaliriza okutunda, kyetaagisa okwekenneenya okusinziira ku kika ky’eby’obugagga. Kwe kugamba, okulonda olunaku lw’ebiseera eby’omu maaso kitundu ku kwekenneenya okusooka okw’awamu okw’akatale, okunnyonnyoddwa waggulu.
 4. Kiki ekibaawo ku lunaku olusembayo olw’okusuubula? Ku lunaku luno, okuwanyisiganya kukola okuddamu okubala ebifo byonna ebiggule mu katale k’ebiseera eby’omu maaso, i.e. luno lwe lunaku obuvunaanyizibwa wansi w’endagaano lwe butuukirira. Kumpi tekisoboka kulagula nneeyisa y’akatale ku lunaku luno. Abasuubuzi beetaaga okubeera obulindaala ennyo ku nnaku z’okuggalawo olwo okukyukakyuka okutasuubirwa kuleme kufiirwa. Okugatta ku ekyo, ku lunaku olusembayo olw’okusuubula lw’osobola “okukuba jackpot”.
 5. Waliwo ebiseera eby’omu maaso eby’olubeerera? Yee, waliwo futures ezitaliiko lunaku lwe ziggwaako. Mu ndagaano ng’ezo, okuddamu okubala kukolebwa buli ssaawa. Abo abakwata ebifo ebiwanvu (longs) basasula abo abakwata shorts (shorts) ku muwendo ogusalibwawo exchange. Ekintu kino kibanja okubeerawo kwakyo olw’obwetaavu bw’okukuuma omuwendo gw’ebiseera eby’omu maaso eby’olubeerera awatali kuggalawo kifo. Omuwendo guno gulina okuba ku ddaala ly’omuwendo omusingi ogw’ebipimo.
 6. Njawulo ki eriwo wakati w’ebifo ebimpi n’ebiwanvu mu ndagaano? Short – ekiva mu kutunda endagaano. Nnannyini kifo ekimpi alina obuvunaanyizibwa okutunda eky’obugagga ekikulu ku bbeeyi gye bakkiriziganyizza mu ndagaano. Long — ekiva mu kugula endagaano. Nnannyini yo alina obuvunaanyizibwa okugula eky’obugagga ekikulu ku lunaku endagaano lw’eggwaako ku bbeeyi eyateekebwawo.
 7. Bamusigansimbi beetaaga ebiseera eby’omu maaso? Buli musiga nsimbi yeesalirawo oba yeetaaga okusuubula mu katale k’ebiseera eby’omu maaso. Okulonda ebikozesebwa mu by’ensimbi kisinziira ku muntu by’ayagala, okumanya ne waleti ya yinvesita. Abantu abamu tebakozesa futures trading nga ekintu kyokka eky’ebyensimbi. Wabula, batwala ebiseera eby’omu maaso ng’ekimu ku ngeri y’okukyusaamu kapito. Kikozesebwa mu kukendeeza ku bulabe. Kirimu okuteeka ssente mu bintu eby’enjawulo.

Osobola okuyiga engeri y’okusuubulamu futures n’okufuna ssente mu katambi kano wammanga: https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman Futures, ng’ekintu eky’okuwanyisiganya ssente, bulijjo tebadde na kifo kya kuteebereza. Okuyita mu nkolagana y’ebiseera eby’omu maaso, abagaba ebintu (ennimiro, amakolero n’ebirala) beekuuma enkyukakyuka mu miwendo. Kati okusuubula futures kufunye obuwanvu obutasuubirwa n’obuganzi. Kirungi okutandika omulimu ogw’ekika kino ogw’ebyensimbi ng’olina obumanyirivu mu kusuubula mu butale bw’emigabo.

opexflow
Rate author
Add a comment