Стратегии торговли
Ndenge ya kozwa profit automatiquement na nzela ya robot ya commerce
0
Situation 1: Omoni que stock elingi komata. Kota position moko pe tia marge ya profit na yo na +1%. Kanga terminal mpe kende na misala na yo ya mokolo na mokolo.
Программирование
Ndenge nini kosala mise à jour ya opexbot tango ozali kobomba ba paramètres na ba fenêtres
0
Nayebisaki bino ndenge ya ko installer opexbot na Windows awa . Soki ozali déjà na opexbot installé, alors question ekobima na oyo etali ko mettre à jour
Методы и инструменты анализа
Statistiques ya croissance, baisse na corrélation ya ba stocks pendant 90 jours
0
Nazalaki kobulungana na motuna ya koyeba soki ba stocks nini emata mingi mpe ekiti 2% na mokolo. Soki ntalo ya bokangami ya mokolo esengeli koleka ntalo
Софт и программы для трейдинга
Ndenge ya ko installer pe ko lancer assistant ya commerce OpexBot pona Tinkoff Investments
1
Oyebi malamu fonctionnalité ya OpexBot mpe olingi kosalela assistant ya commerce. Pona kosala yango esengeli o installer pe o configurer yango.
Софт и программы для трейдинга
Gestion ya batch ya ba actions na Tinkoff Investments
1
Soki okoli na point oyo esengeli o investir na portefeuille ya ba actions, ba indices, ba ETFs, mpe part moko te na mbala moko. Okutanaki mbala mosusu
Карьера
Mombongi oyo alongi: bizaleli na ye, makanisi na ye, bandakisa na ye ya solosolo
0
Lisolo yango esalemaki na kotalela molɔngɔ ya ba postes oyo euti na  chaîne OpexBot Telegram , oyo ebakisami na vision ya mokomi mpe makanisi ya AI.
Инвестиции
Boyebi ya mosolo na monoko oyo ekoki kozwama: mateya mpe batoli ya malamu koleka uta na opexbot
0
Lisolo yango esalemaki na kotalela molɔngɔ ya ba postes oyo euti na  chaîne OpexBot Telegram , oyo ebakisami na vision ya mokomi mpe makanisi ya AI.
Обучение трейдингу
Stratégie ya tortue ya Dennis Richard: ezali na ntina ya nini mpe esalaka na mokili ya mikolo oyo?
0
Lisolo yango esalemaki na kotalela molɔngɔ ya ba postes oyo euti na  chaîne OpexBot Telegram , oyo ebakisami na vision ya mokomi mpe makanisi ya AI.
Обучение трейдингу
Oyo mombongi novice asengeli koyeba mpo ete mombongo na zando ya bourse ezala na motuya ya bougie
0
Lisolo yango esalemaki na kotalela molɔngɔ ya ba postes oyo euti na  chaîne OpexBot Telegram , oyo ebakisami na vision ya mokomi mpe makanisi ya AI.
Обучение трейдингу
Kolanda ata moke te ebele ya bato, mingimingi soki ozali mombongi
0
Lisolo yango esalemaki na kotalela molɔngɔ ya ba postes oyo euti na  chaîne OpexBot Telegram , oyo ebakisami na vision ya mokomi mpe makanisi ya AI.