¿Imaynatataq huk musuq qullqi churaq hamuq punchawkunawan llamkayta organizanman?

Как торговать фьючерсамиДругое

Futuros nisqa qhatuyqa aswan munay hinallataq ruway atiymi, kunan kaq capitalpi gananapaq, manan acciones nisqapi, qolqekunapi, inmuebles nisqakunapi, hukkunapipas qolqe churaymantaqa. Chay herramientaqa admirakuypaqmi, chaymi qun huk hatun akllasqa estrategiakunaq. Huk especial tipo de transacciones hina, futuros nisqakunan qolqe qhatupi ancha munasqa kanku. Paykunaqa allin yachaywan ruwaywanmi hatun gananciata apamunku.

¿Imaynatataq futuros nisqa qhatu llamkan?

Hamuq pacha qhatuyqa qhatuq dinámica nisqamanta willakuymi, allin tarifapi kaqniyuq rantiyta / ranqhanapaq. Qullqimanta instrumentupa huknin ruwayninqa kaymi:

 1. Estabilidad nisqa. Futuros nisqaqa huk laya contrato nisqa, bolsa de valores nisqapi ruwasqa, chaypin, llapan condicionkunawan kuska, ñawpaqmantaraq aprobasqa kanku imakuna chaninpas, chayachina pachapas. En términos simples, el comprador compromete a comprar un activo contingente a un precio fijo después de un determinado período de tiempo nisqamanta. Chaymantapas, qullqi churaqpas chayna suerteyuqmi. Sichus chay qhatuq chanin wicharin chay nisqa pacha ukhupi chayqa, gananciatan ruwanqa. Urmaptinqa chinkachisqallañam kanqa. Aswan allin kaqtinqa, manan mayqenpas rimanakuypi kaq runakunaqa gananciata ruwanqachu, manataqmi ima chinkachiytapas muchunqachu (sapankanmi “kikinwan” qhepanku).
 2. Contrato nisqa ruway obligatorio nisqa . Contrato tukukusqan qhepaman kaqninkuna rantiy hinaspa qhatuyqa obligacionmi, manan derechochu, chay partekunaq. Bolsa de valores nisqa ruwan garantizaq hina chay requisitos nisqakuna hunt’akunanpaq. Manaraq chay ruway tukukuchkaptin, huk prima de seguro (garantía) nisqatam huñunku chaypi kaqkunamanta. Normalmente chayqa 5% contratomanta qullqimanta. Chaymantapas, kanmi muchuchiykunapas.
 3. Imaymana imakuna. Mana kanchu huk marco específico akllanapaq objeto de la transacción. Atikunmi condicionalmente rantiyta / ranqhayta valores nisqakunata, tasas de interés nisqakunata, qolqekunata, índices nisqakunata, hukkunatapas.

Qullqimanta yachaqkunam futuros nisqa qhatuytaqa especulación nisqapi churanku. Chiqap qullqi churayqa huk imapas rantiypi qullqi churaymi. Huk futuros rimanakuy huk apuestawan tupachisqa kachkan, i.e. participantekuna condicionalmente apuestakunata ruwanku sichus huk objetopa chanin urmanqa utaq wicharinqa.

Futuros nisqa qhatuymanta allinkuna

Chay qolqemanta instrumentotaqa allintan utilizanku pikunachus facil-llata, usqhaylla ima yapamanta qolqeta ganayta munanku chaykuna. Wakin qolqe churaqkunan piensanku allinninpaq kasqanqa mana allinninkunamanta aswan hatun kasqanpi. Allin ladokuna:

 1. Achka imaymana kaqniyuqmi kan imakuna qhatukunakama. Cartera diversificación nisqa aswan facilmi.
 2. Pisi posiciónkunata rantikuyqa mana tukukuqmi. Ranqhaqpa mana kapuq kaqninkunata rantiyqa “pisi” nispam sutichanku – pisi rantiymi. Sichus acciones kaqwan tupachisqa, chaymanta chay pacha rakisqa ruru rantiypaq, atikun rantiyta / rantiyta futuros achka kutita.
 3. Alto nivel de liquidez nisqa. Futures nisqaqa derivados nisqa qhatuy instrumento nisqa. Contrato nisqa ruwayqa pisi tiempollapin ruwakun. Chanin wiñayninpa chaninmi yapakun, i.e. qullqi chaskiypa chaninmi aswan hatun, unay pachapaq qullqi churaykunamantaqa.
 4. Formulario estándar nisqa. Comerciopi participaqkunaqa manan necesitankuchu rimananku chay específicos del contrato nisqamanta. Tukuy condicionkunam churasqaña kachkan.
 5. Yaykuna umbral nisqa pisilla. Conveniowan pagayqa manan chayllachu ruwana. Suficiente seguro apamunapaq. Límite nisqa yaqa 15% llapan ruwaypa chaninmanta. Puchuq qullqiqa contrato tukukuptin paganapaqmi wakichisqa kachkan. Hinaspapas, chay contrato nisqapa objeto nisqa virtualidad nisqa kasqanraykum, mana necesariochu corredorman pagana valores nisqakuna waqaychaymanta. Futuros nisqa rimanakuyqa huk posición nisqallanmi chay fondo nisqapa basenpi.
 6. Hatun t’aqa tukukuynin qhepaman qhatuyta hinalla puririchinapaq atiy. Chaypaqqa kanmi huk sección urgente, chaypim mastarikun chay procesota huk iskay kimsa horatawan.

Kay laya qullqi churaypa mana allinninqa mana apalancamiento kasqanmi, i.e. manam corredorman qullqi manukuyta utaq kikin qullqi churay objetomanta mañakuyta atiwaqchu. Razón kaqqa mana necesidad kanchu tukuy qullqita cuentapi huk kutillapi kananpaq chay transacción qallariypi. Hinaspapas chay objetoq efemeralidadninqa manan permitisunkichu imapas mana kaqta manukunaykipaq. Huk mana allin kaqmi, huk qhatuq, imapas rantinanpaq mañakuspa, mana yachanchu pichus iskay kaq participante kanqa. Chaywanmi riesgo nisqapa nivelninta yapan.

Tukuy achka ventajakunayuq kaptin, chay herramientaqa mana qallariqkunapaq allinchu. Futuros qhatuyqa huk casinoman tikrakun mana suficiente yachayniyuq chaymanta experienciayuq qullqi qhatupi. Qallariqkuna chay impresionta tarinku chaymanta facil “adivinar” chay dinámica de fluctuaciones precios kaqmanta.

Aprovechar

La disposición de condiciones especiales para el pago de los contratos de futuros no permite utilizar los servicios de préstamos del corredor. Chayman hinaqa, manan rimayta atikunmanchu kay laya qolqe churaypaq apalancamiento kasqanmanta. Apalancamiento nisqataqa garantía nisqawanmi tikrarqaku. Huk qolqe churaq runaqa derechoyoqmi huk contrato futuro nisqa rantinanpaq, mana llapan qolqetapas hap’ispa. Chay intercambio nisqa kamachiykunata hunt’asqanmanta garantizadorta personifican, chaymanta huk partellan chay qolqeta paganapaq (anticipo paganapaq). Kayqa GO (garantía o depósito) nisqa.
Aprovechar

Manaraq qhatuchkaspa yuyaymanaykuna

Manaraq futurokuna qhatuypi, allinta qhaway entiendenki chaymanta allinta entiendenki llapa riesgokuna chay qhatuywan tupaq. Chaymanta, huk yupay ruwaykunata ruwanayki tiyan: huk corredorta akllay, qhatu segmentota riqsiy chaymanta sapalla akllay imahina hamuq qhatuy qampaq.

Huk Firma de Corredora nisqa akllay

Huk corredor especializado kay laya inversión kaqpi qunqa qhatuqman aswan hatun nivel de servicio chaymanta recomendaciones. Ichaqa, sapanchasqa qolqe churaqkunapaqqa, kayqa qolqepaqmi kanman. Huk aswan allin akllana kanman huk descuento conjunto serviciokuna huk pisi qullqipaq akllay. Kay rikuchiqkunaman hina huk corredor nisqa firmata akllay:

 • apuestas nisqamanta comisiones nisqakuna;
 • margen nisqa kamachikuykunata (tasa inicial);
 • ima laya ruwaykuna kasqanmanta;
 • plataforma software nisqa;
 • conveniencia kay interfaz de monitoreo kaqmanta kay usuariopa qhawayninmanta;
 • huk clientekunata servispa corredorpa llamkayninpa utqaylla kayninta hinaspa allin kayninta.

Futuros nisqa qhatukunamanta categorías nisqakuna

Acciones nisqakunata qhatuspaqa askha imaymana industriakunan kan (tecnologiamanta hawa llaqta qolqe bancopi qolqe churaykama). Chayhina qhatuy mecánicas kaqwan industria categorías kaqpaq, kanraqmi matices sapan variedadninkupaq. Chaynallataqmi futuros nisqa qhatuywanpas. Futuros nisqapi ruwaykuna rikchakuptinpas, chayna achka instrumentukunatam qawarinku, chaymi tukuy laya categoría nisqakunata qawarina. Chaykunata tupachiy contratos comerciales promocionales kaqwan aswan sutil hamut’anapaq imakunachus ruwakun huk espectro llamk’anapaq akllaspa. Yuyaypi hap’iy sapa qhatukuna (metales, monedas, recursos energéticos, hukkunapas) matices característicos nisqayuqmi: niveles de liquidez nisqapi, volúmenes de contrato nisqapi, requisitos de margen nisqapi ima.

Futuros nisqa qhatupi imaymana ruwaykuna

Huk contratota rantiy utaq rantiy, chanin wichariyninpi / urmayninpi atipayta suyaspa, aswan facil laya transacción entiendenapaq. Kayhina ruwaykunawanmi futuros nisqa qhatupi qhatuyta qallarinayki. Yachasqaykiman hina hinaspa chay ruwaypi yanapakusqaykiman hina, huk aswan sasa ruwaykunawan yanapachikuy. Ruwaypa layakuna:

 1. Apuesta en posiciones en los precios del contrato y el mismo producto. Huk qhatuqmi churan futuros nisqa qhatupi unay kayninta, chay pachallapitaqmi qolqe qhatupi pisi posición nisqatapas. Chay apuestaq esencianqa kikin mercancía nisqapaq preciokunaq fluctuación nisqallanmi, hinallataq futuros nisqapaq preciokunaq fluctuación nisqallanmi. Iskaynin posiciónmanta llapan gananciaqa hukniraymi kanqa. Chay qhatuqmi iskaynin posiciónkunata wisq’ayta munan, yanapi kaspa.
 2. Apuesta en posiciones de contrato. Apuestapa esencianqa iskay contratokunapa chaninkuna hukniray kayninta tikraymi. Operación lógica nisqa ñawpaq kaqman rikch’akun.
 3. Futuros nisqa qhatuyta llamk’achispa, bolsa de valores nisqa pisiyasqanwan. Mana chayqa, cobertura. Figurativamente, kayhinam rikchakun: clienteqa hatun bloque de acciones nisqayuqmi, manataqmi rantikuyta munanchu. Qolqe qhatuymi ñit’iykushan, chaninkuna sinchita pisiyananpaq. Lluqsiy ñanqa kanqa paykunap rantikuyninku huk contrato futuro nisqapi. Chayqa, futuros nisqakunan seguroman tukupun valores nisqapi preciokuna urmananpaq.

Aswan qullqi churaypaq munaq hamuq pachakuna

Llaqta ukhupi utaq hawa llaqtakunapi sitiokunamanta rimaspapas, chay principioqa mana tikrasqachu. Aswan hatun volatilidad (precio volatilidad) hinallataq liquidez (allin chaninpi activokunata usqhaylla qolqeman tikray atiy) sapa kutinmi kanku índices populares de mercado nisqakunaq característican. Qullqi apuestakunapas (euromanta dólarman, franco suizomanta yen japonésman, hukkunapas) yakuyuqmi, manataqmi kuyuriqchu. Esenciankuqa índices nisqawanmi tupachisqa, ichaqa apuestakunaqa aswan facilmi entiendenapaq.
Qullqimanta apuestasAswan pisi riesgoyuq ruwaykuna kanku:

 • hatun hinaspa allin ruwaq empresakunaq accionesninpaq futuros nisqakuna rantiy;
 • ancha chaniyuq q’illaykunamanta hamuq pachakunata qhatuy.

Ñawpaq qhatuy t’aqwiy

Futurospaq contrato allinta akllanapaqqa, sut’inmi allin kasqan qhatupi kunan kashasqanmanta estudiay. Uraypi aswan allin chaymanta común laya análisis kaqmanta qhatuqkuna ukhupi kachkan.

Aswan allin

Chay estudioqa qhawarinmi indicadores nisqakunata hukniray escalakunamanta, chaykunan afectan hamuq tiempopi contratokunaq precionkunata. Futuros nisqapa chaninmi correlacionan chay activo subyacente nisqapa chaninwan, chaymi llapallan factorkuna afectanman chay ratio de saldo oferta-demanda nisqapi chaymanta chay activo subyacente nisqapipas, chaymi qawarikun. Ejemplos: 1.1.

 1. Qullqimanta hamuq pachakuna. Kaypiqa, FOREX hina qhatukuna popular nisqakunaq rikuchiqninkunan, aswantaqa, tasas de interés nisqakunaq nivelninkuna, fluctuaciones inflacionarias nisqakuna, chayman hina monedas nacionales nisqakunayoq suyukunapi, noticias económicas nisqakuna, factores espontáneos nisqakuna ima, huk influencia especial nisqayoqmi kanku.
 2. Futuros de acciones y bonos. Kay sectorpi hatun ruwayqa ruwakun willakuymanta willakuykunamanta llapan empresa emisorpa qullqi kuyuyninmanta (valorekuna lluqsichiq). Aswantaqa qhawarikunmi ratios fundamentales nisqakunaman (indicadores de crecimiento de la empresa, ingreso neto en el momento y en dinámica, hukkunapas).

Técnico nisqa

Chay anlisis nisqa ruwayqa, precios nisqa tablakunamanta willakuykunapim ruwakun. Kay ruwaypa kamachikuyninqa, ima pachapipas chanin tikrakusqanmanta takyachiymi. Chay tablapi manaña ima cambiopas kaptinpas, chay fronterakunapa mastarikuyninman utaq chaykunapa estrechayninman escalaptinqa, chayna takyasqa kayninqa manaraq precio wicharichkaptin utaq urmachkaptin huk samaymi. Chay anlisispiqa huk hatun ruwaymi ruwanku:

 • patrones (patrones de cambios de precios en las etapas);
 • niveles de apoyo y resistencia (barreras insuperables a la precio en un largo plazo).

Kaykunata, shuktak rikuchikkunatapash tantachishkamantaka, chay rurashka kullkimi kan nishpami yuyayta kun. Llapan willakuymi ruwasqa kachkan chay tabla de fluctuación de precios nisqapi.

Huk qhatuy yupayta kichay

Mana sapaqchasqa, llapa bolsas de valores nisqakunan qonku futuros nisqa qhatuy atiyta. Llamkayqa qallarikun huk cuenta de corretaje nisqa kichaywan:

 1. Comercio nisqapi empresa intermediaria nisqa akllayqa, contrato nisqapi kamachikuykunata estudiasqanman hinan ruwakun. Rikuy corredorpa licencianta Moscú Interbancaria de Moneda MICEX (https://www.moex.com/) nisqapa web nisqapi.
 2. Huk yupayta kichanapaq documentokuna huk organizacionman hina pisillata hukniraymi, ichaqa hatun lista kayhinam:
  • organizacionpa churasqan modelo nisqaman hina ruway;
  • pasaporte / huk identidad nisqa qillqa;
  • TIN nisqa qillqasqa;
  • SNILS.

Chay cuentaman hayka qolqeta apachinaykipaq tanteay. Hukhina corredorkunapaq, umbral mínimo de entrada nisqa anchata t’aqakun. Chaymantataq kaykunata ruway:

 1. Akllay mayqin yupayta kicharinaykipaq – huk sapa kuti kaqmanta (tributación kaqmanta 13%) utaq huk sapalla yupaymanta (IIA) (kaypi akllayta atikunki ima laya impuesto deducción kaqmanta – huk qullqi quypaq utaq qullqipaq).
 2. Plan arancelario nisqa akllay, llapan qolqe ruwaykuna yuyaykusqakunata qhawarispa.
 3. Huk allin ñanta kicharinapaq tanteay – empresapa oficinanman kikinpi utaq internetpi qillqakuspa. Ñawpaq kaqpiqa, huk paquete documentokunata apamuymi suficiente. Puchuqnintaqa especialistam ruwanqa. Iskay kaqpiqa, qam kikiyki tukuy necesario columnakunata hunt’anayki kanqa. Inscripción takyachiyqa ruwakun riqsichiywan “Gosuslugi” utaq SMS takyachiywan.
 4. Documentokunataqa 2-3 punchawllapim ruwanku. Chay pacha tukukuptin, huk SMS willakuy apachisqa kanqa chay nisqa telefono yupayman huk willakuywan huk yupayta kichaymanta.
 5. Chay cuentaqa manan activochu ñawpaq kaq qolqe churaykama. Chayta hunt’achiy tarjeta bancariawan, qolqe waqaychaymanta qolqeta apachiy, qolqewan.

Huk activa qhatuy yupayqa futuros rantiyta chaymanta rantiyta qallariyta atikun.

Huk qhatuy yupayta kichay

Contrato nisqapi clasificación nisqa

Chaywan tecnología de interacción nisqapas ima clase contrato akllasqamantan kanqa. Manaraq qhatuyta qallarishaspaqa allinta estudiay iskaynin clasekunaq imayna kayninta.

 1. Quy. Kikin suti chay laya contratomanta riman esencianmanta – chayqa suponekun chiqap entrega huk rurumanta ruwasqamanta ruwasqamanta. Chay acuerdo nisqa hunt’akuyninqa controlakun chay intercambio nisqawan, chaypi participaqkunata multakunawan castigaspa sichus violación de las condiciones nisqa kaqtin. Chay tipo nisqataqa, kamachiyman hina, empresas agrícolas y industriales nisqakunam llamkachinku. Interés nisqamantaqa sut’inchakunmi, kikinkumanta materia prima nisqakunata utaq huk bienes nisqakunatapas producción nisqapi necesitasqankuta allinta rantinankupaq.
 2. Tupusqa. Los términos del contrato concluido bajo este tipo no disponen la entrega del objeto del acuerdo nisqamanta. Chay ruwayqa ruwakun qolqe t’ijray nisqapi. Básicamente, acuerdos de liquidación nisqakunataqa qhatuqkunan ruwanku, chaywanmi qolqeta tarinku transacciones especulativas nisqawan.

Algoritmo de comercio nisqa

Bolsa de valores nisqapi ruwaykunaqa manan mana yuyaykuspachu ruwakun. Hamuq pacha qhatuyqa huk sut’i ruway planta munan mayqinchus huk situacionmanta huk situacionman hukniray, ichaqa hatun wasanyuq – huk qhatuy algoritmo:

 1. Kunan pachakunapi contratopa chaninninta riqsichiy.
 2. Chay prima de seguro (GO) nisqa hayk’a kasqanmanta chaninchay.
 3. Yupay hayka contratokuna kasqanmanta, chaypaqmi rakina chay depósito nisqa qullqita margenpa sayayninman hina.

Ejemplo: Yachayta munanki hayka quri futuros contratokuna rantikunapaq kan 1, 5 hinaspa 10 waranqa dolar qullqi churaykunawan. Yupaykunaqa yaqa kaqllam kanku chay parmetros de comercio nisqapa volatilidad nisqa kasqanrayku. Kay willakuykunatam tarinki:

 • kunan pacha huk troy onzapa chaninmi 1.268 waranqa dolar;
 • GO 0,109 waranqa qullqi.

Hukhina qullqi churay sayayniyuq contratokuna hayka kasqanmanta yupanapaqmi, qullqi churaypa chanin GO nisqapa chaninwan rakisqa:

Waranqa waranqa qullqipi qullqi churayhuk5.chunka
Yupay1000 / 0,109 nisqa5.000 / 0,109 nisqa10.000 / 0,109 nisqa
Hayka contratokuna kasqanmanta9. 9.145.91 nisqa

Chay peligromanta yachanayki tiyan. Huk razonable enfoqueqa kanmanmi riesgota 3% depósito nisqaman limitay.

Margen y resultado financiero nisqa

Kichasqa posición nisqaqa rantisqa hamuq pachakunam. P’unchay tukukuypiqa, margen nisqa huñukunmi posiciónninpi (rantisqa chaninwan qhatuy tukukuypi chaninwan hukniray kaynin).

Contrato wisq’akunankamaqa, kay rikuchiqmi sapa p’unchaw qullqi huñusqamanta willakuykunata tarin, chaymi huk rikuchiq qullqimanta ruwaypa rurunmanta.

Experienciayuq qhatuqkunam ñawpaq yupayta ruwanku chay ruwaypa ganancianmanta (margen de variación). Kayqa permite mana faltayta aswan allin momentota posiciónta wisq’anaykipaq. Rentabilidad nisqa yupasqa kachkan kay fórmula nisqawan: VM = (Pn − Pn-1) × N, maypichus:

 • Pn nisqa kunan pachakunapi contrato nisqapa chaninmi;
 • Pn-1 — ñawpaq qhatuy p’unchay tukukuypi kaqniyuq chanin;
 • N nisqa yupayqa contratokuna kasqanmi.

Qullqimanta ruwasqakuna

Comunes preguntas de newbie

Aswan huk novato qullqimanta yupayqa paypaq interesasqan temapi ch’unqasqa kaptin, aswan tapukuykuna paypaq relevante kapun. Kaymi yachaypa horizonte nisqa mastarikun. Uraypi aswan tapuykuna musuq runakuna ukhupi kachkan:

 1. ¿Maypitaq rikuyman llapa kunan hamuq pachakunamanta listata? Licenciayuq intercambiokuna huk lista hamuq pacha contratokuna kaqta chiqa pachapi rikuchinku. Ima intercambio kaqpipas huk qhatuq llamk’anqa, listakunata pachanpi musuqyachiyta munan.
 2. ¿Maymantataq citamanta historiata uraykachiyman? Ima intercambio kaqpipas huk servicio kan huk archivo de cotizaciones kaqwan. Chaypaq, sitiopi maskanata llamk’achiy atikunki maskana qutupi “Citas Archivo” nisqa qillqaspa. Wakin kutiqa citakunata chiqamanta uraykachiyta atikunki kay servicio de gráficos kaqnintakama “Maximum barras” parámetro kaqwan 1 p’unchaw 1440 minutukuna kaqlla kasqanpi. Manaraq uraykachichkaspa, llamk’achiqta mañan qallariyta chaymanta tukukuyta akllananpaq chaymanta pacha munasqa.
 3. ¿Imaynatataq akllana allin hamuq punchawkunata? Fecha de vencimiento nisqa akllayqa (contrato tukukunankama) chay activo subyacente nisqamanta kanqa. Wakin punchawkunapim rikurin intercambios nisqakuna churasqa. Comerciantepa akllasqanqa kachkanmi, imapas ruway tukunanpaq tanteaspaqa, ima clase kaqniyuq kasqanman hinam huk anlisis ruwana. Chayqa, futurokuna p’unchay akllayqa qhatumanta anlisis preliminar general nisqapin kashan, chaytan ñawpaqpi willakun.
 4. ¿Imataq kanman qhatuypa qhipa p’unchawninpi? Kay p’unchawpi, intercambio ruwan recalculaciones llapa kichasqa posiciónkuna futuros qhatupi, i.e. kay p’unchawmi hunt’akun obligaciones contrato kaqpi. Yaqa mana atikunchu kay p’unchawpi qhatu imayna puririyninta willayta. Comerciantekunan aswan allinta qhawarinanku wichq’ana p’unchaykunapi, chhaynapi mana suyasqa volatilidad mana chinkachiyman apananpaq. Hinallataq, qhatuypa qhipa p’unchawninpi “jackpotta tupachiyta” atinki.
 5. ¿Kanchu wiñaypaq hamuq tiempokuna? Arí, kanmi futuros nisqakuna mana fecha de vencimiento nisqayuq. Chayna contratokunapiqa sapa horam chay recalculación nisqa ruwakun. Pikunachus largo cargokunata (largos) hap’inku chaykunaqa corto (shorts) hap’iqkunamanmi paganku huk tasa nisqapi, chaytan cambian chay cambio nisqa. Kay fenomenoqa debe su existencia a la necesidad de mantener el valor de los futuros perpetuos mana huk posiciónta wisq’aspa. Kay chaninmi kanan chay nivel de precio base nisqapi chay indices nisqapaq.
 6. ¿Imapitaq mana kaqllachu huk contratopi corto posiciónwan largo posiciónwan? Pisi – contrato rantikusqanmanta ruru. Dueño de una posición corta tiene obligación de vender el activo subyacente al precio acordado en el contrato. Unay — huk contrato rantiypa rurun. Dueñon obligacionniyoqmi chay activo subyacente nisqa rantinanpaq chay contrato nisqa tukukusqan p’unchaypi chaypaq churasqa preciopi.
 7. ¿Inversorkuna hamuq pachakunata necesitankuchu? Sapa qullqi churaqmi kikinmanta tantean sichus futuros nisqa qhatupi qhatuyta necesitanchu icha manachu chayta. Qolqemanta instrumentokuna akllayqa qolqe churaqpa munasqanman hina, yachayninmanta, qolqe churanamanta ima kanqa. Wakin runakunaqa manan futuros nisqa qhatuyllatachu qolqemanta instrumento hina utilizanku. Aswanmi hamuq pachakunata qhawarinku huknin akllana hina capital diversificación nisqapaq. Chayqa huk herramienta de mitigación de riesgos nisqa. Imaymana kaqninkunapi qolqe churaykunamantan ruwasqa kashan.

Yachawaqmi imaynatas futuros nisqakunata qhatuyta hinaspa qolqeta ganayta kay videopi: https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman Futures, huk instrumento de intercambio hina, manan sapa kutichu huk especulativo ruwayta ruwarqan. Futuros nisqa ruwaywanmi, suministradorkuna (chakrakuna, fabricakuna, hukkunapas) harkakurqaku preciokuna tikrakusqanmanta. Kunanqa futuros nisqa qhatuyqa mana iñiy atina alcanceta, popularidadta ima tarirun. Aswan allinmi kay hina qolqechakuy ruwayta qallariy, qhatukunapi qhatuypi experienciayoq.

opexflow
Rate author
Add a comment