A származékos piac alapárfolyamai a moszkvai tőzsdén

Тарифы срочного рынка на Московской бирже Валюта

A határidős ügyletek résztvevői jutalékot fizetnek a megkötött ügyletek után. Ezen jutalékok nagysága a résztvevő által választott tarifától függően változik. A cikkben beszélünk róluk, valamint azokról a díjakról (jutalékokról), amelyeket fizetni kell.

A moszkvai tőzsde alapdíjai

A táblázat a moszkvai tőzsde aktuális tarifáit mutatja (áfamentes):

Név Maga a csere gyűjteménye HKO NCC (Nemzeti Elszámoló Központ) gyűjteménye Általános jutalék
1. tarifaszám
Változatlan rész (rubel)
Hátsó rész 0,00575% 0,00425% 0,01%
2. sz. tarifa
Változatlan rész (rubel) 14.38K 10.63K 25 ezer
Hátsó rész 0,0053475% 0,0039525% 0,0093%
3. tarifaszám
Változatlan rész (rubel) 143,75 ezer 106,25 ezer 250 ezer
Hátsó rész 0,0050025% 0,0036975% 0,0087%
4. sz. tarifa
Változatlan rész (rubel) 258,75 ezer 191,25 ezer 450 ezer.
Hátsó rész 0,0047725% 0,0035275% 0,0083%
5-ös tarifaszám
Változatlan rész (rubel) 460 ezer 340 ezer 800 ezer.
Hátsó rész 0,0046% 0,0034% 0,0080%

Tartós (változatlan) rész – minden hónap első kereskedési napján (a tőzsdei kereskedés napokban kifejezett időszaka ) fizetendő, nem számít, hogy a kérelmet (megbízást) benyújtották, vagy az ügyleteket megkötötték / lezárták vagy sem.
A fordított részt a tranzakció összegéből fizetik a tranzakció napján, minden jutalék legalább 0,01 rubel.

A tarifa változásának alapja a résztvevő ilyen tőzsdei kereskedési terv választására irányuló kérelme. A kérelmet a következő naptári hónap kezdete előtt 5 munkanapon belül kell benyújtani a HKO NCC Bankhoz (ahonnan a választott tarifa érvényes lesz).

Licitálási díj

A befizetések összege a Résztvevők kategóriájától függően, amelyhez a bróker tartozik, a táblázatban látható:

A tranzakciókban résztvevők kategóriái Hozzájárulás kategóriánként
“O” 5 000 000
“O” (felár ellenében) 250 000
“F1” vagy “F2” 3 000 000
“T1” vagy “T2” 1 000 000
„D1” vagy „D2 1 000 000

Az „O” kategória Résztvevőitől a regisztrációért külön díjat számítanak fel. Nem mindig kell fizetni. Az e hozzájárulás alóli felmentési okok fennállásáról a PJSC Moszkvai Tőzsde Származtatott Piaci Bizottságának ajánlása alapján születik döntés.

Moszkvai tőzsde Röviden a kategóriákról:

 • “O”. A tranzakcióban résztvevők engedéllyel rendelkeznek közvetítői/kereskedői tevékenységre vagy értékes vagyonkezelési munkára. E kategória tagjai kereskedhetnek a Részvény, Áru és Pénz szekciókban. A következőkről tudnak tranzakciót folytatni:
  • saját nevükön és saját költségükön;
  • saját nevére és az ügyfél költségére;
  • az ügyfelek – klíringrésztvevők nevére és költségére, valamint az elszámolási bróker megjelölésével ügyleteket lebonyolítani (attól függően, hogy megfelelnek-e a hozzáférési feltételek megfelelő részének).
 • “F1”. A résztvevőknek engedéllyel kell rendelkezniük ügynöki tevékenységre vagy értékvagyonkezelésre. E kategória tagjainak joguk van a Részvény szekcióban kereskedni:
  • saját nevére és az ügyfelek költségére;
  • az ügyfelek – klíringtagok nevére és költségére, valamint a klíringbróker megjelölésével üzleteket kötni.
 • “F2”. A résztvevőknek kereskedői engedéllyel kell rendelkezniük. A Résztvevők ezen kategóriája kereskedhet a Részvény szekcióban tranzakciók lebonyolítására:
  • saját nevükben és saját költségükön;
  • klíringbróker megjelölésével.
 • “T1”. A résztvevőknek közvetítői engedéllyel kell rendelkezniük (szerződések megkötéséhez – származékos pénzügyi eszközök a mögöttes eszközzel áru formájában) vagy értékvagyon kezelési tevékenységgel. Ezek a Résztvevők belépést kapnak az Áru szekcióba tranzakciók lebonyolítására:
  • saját nevében és az ügyfelek költségére;
  • az ügyfelek nevében és költségére – klíringtagok;
  • klíringbróker megjelölésével.
 • “T2”. Az ajánlattevőknek kereskedői engedéllyel kell rendelkezniük, vagy olyan szervezeteknek kell lenniük, amelyek saját tőkéjük legalább 5 millió rubel. Ez a kategória hozzáfér az Áru részhez a következő tranzakciókhoz:
  • saját nevükben és saját költségükön;
  • klíringbróker megjelölésével.
 • “D1”. A résztvevőknek közvetítői vagy értékvagyonkezelési engedéllyel kell rendelkezniük. Ezek a Résztvevők a Pénz szekcióban kereskedhetnek, hogy tranzakciókat hajtsanak végre:
  • saját nevében és az ügyfelek költségére;
  • az ügyfelek nevében és költségére – klíringtagok;
  • klíringbróker megjelölésével.
 • “D 2”. A résztvevőknek kereskedői engedéllyel kell rendelkezniük, vagy hitel-/nemzetközi szervezetnek kell lenniük. A Résztvevők ezen kategóriája kereskedhet a Pénz részben tranzakciók lebonyolítása érdekében:
  • saját nevükben és saját költségükön;
  • klíringbróker megjelölésével.

A Felvételi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Résztvevők egy vagy több piaci szegmensben kereskedhetnek egyszerre, beleértve egy vagy két kategóriát egy szekcióban.

A felvételi szabályzat
itt található .

Csere és elszámolási díjak

Mindkét díjat határidős ügyletekre és margin alapon számítják fel, valamint cseredíjat számítanak fel a scalping ügyletekre is.

Határidős szerződések díja

A határidős ügyletek cél nélküli vagy célmegbízásának használatáért járó tőzsdei jutalékok (díjak) összegét a következőképpen számítják ki:
FutFee = Round (Round (abs (FutPrice) * Round (W (f) / R (f); 5); 5); 2) *) BaseFutFee; 2)

FutFee ≥ 0,01 RUB

A képlet értékeinek magyarázata a táblázatban található:

Név Dekódolás
Futfee A határidős kereskedési jutalék nagysága (rubelben).
Kerek Beépített függvény, amelynek feladata egy szám meghatározott pontosságú kerekítése.
abs Egy függvény az abszolút érték kiszámításához (ez egy előjel nélküli szám).
W (f) A minimális árlépés értéke, amelyet a megfelelő határidős ügyletek szerint határoznak meg (rubelben).
R (f) A minimális árlépés, amelyet a megfelelő határidős ügyletek alapján határoznak meg.
BaseFutFee A határidős fuvarárfolyam alapárfolyama arra a szerződéscsoportra, amelyhez tartozik:
 • devizaszerződések – 0,000885%;
 • kamat – 0,003163%;
 • állomány – 0,003795%;
 • indexszerződések – 0,001265%;
 • áru – 0,002530%.
Futprice A jelen dokumentum 3.4.2-3.4.3 pontjai szerint meghatározott határidős ár értéke (a megrendelés során az árukban  megadott mértékegységekben).

Szerződési díj árrés alapján

Az árrés az ár és a költség különbsége (hasonlóan a profit fogalmával). A határidős típusú opciók az opciós kereskedéshez kapcsolódó műveletek, amelyek során sem a vevők, sem az eladók számláján nincs pénzforgalom, hanem a fedezet teljes összege a tranzakcióban résztvevők kereskedési számláin van.
Árrés A következő képlet segítségével számíthatja ki a margin opciós szerződések csere jutalékának összegét cél nélküli vagy célzott megbízások alapján:
OptFee = Round (min [(FutFee * K); Round (Prémium * Kör (W (o) / R (o); 5); 2) * BaseFutFee]; 2)

OptFee ≥ 0,01 rubel.

A képlet értékeinek magyarázata a táblázatban található:

Név Dekódolás
OptFee A tranzakció megkötéséért fizetendő jutalék nagysága (rubelben).
Kerek Az előző alfejezetben van egy visszafejtés.
Futfee A jutalék nagysága (rubelben) határidős kereskedés esetén.
Prémium Az opciós prémium értéke (az opció árára vonatkozó megbízásban megadott mértékegységekben).
W (o) A minimális árlépés nagysága (rubelben).
R (o) A minimális árlépés.
BaseFutFee Az opciós alapkamat értéke 0,06325 (csere). A következtetés kiszámított alapkamata 0,04675 (elszámolás).
NAK NEK További együttható: K = 2.

Skalpolás díja

A scalping határidős kereskedés cél nélküli megbízásokon alapuló kereskedés. Egy kereskedési perióduson belül határidős pozíciók nyitásához és zárásához vezetnek. További részletek ezen ügyletek eszközeiről a táblázatban:

Név Definíciók Számlázás
Határidős ügyletek A cél nélküli megbízások alapján végrehajtott határidős ügyletek egy kereskedési perióduson belül határidős pozíciók nyitásához és zárásához vezetnek. Scalping tranzakciók teljes cseredíjának 0,5-e.
Lehetőségek A cél nélküli megbízások alapján végrehajtott határidős ügyletek, ha az opciót egy kereskedési perióduson belül lehívják (értéktől függetlenül), ellentétes pozíciók nyitásához vezetnek. A vételi (hívási) és eladási – eladási (eladási) opciók vétele a határidős ügyletek hosszú pozícióinak megnyitásához vezethet. A vételi opciók eladása és az eladási opciók vásárlása rövid határidős pozíciókat eredményez. Scalper pár opciók:
 • Hívásszerzés – Híváseladás;
 • Hívásszerzés – Put vásárlás;
 • Put vásárlása – Put vásárlása;
 • beszerzés Eladás – eladás Hívás.

A scalping-tranzakciók opciókkal történő végrehajtásának teljes jutalékát a következő képletekkel számítjuk ki:

 • Díj = (OptFee (1) + OptDíj (2)) * K → ha OptDíj (1) = OptDíj (2);
 • Díj = 2 * OptDíj (1) * K + (OptFee (2) – OptDíj (1)) → if OptFee (1) <OptDíj (2);
 • Díj = 2 * OptFee (2) * K + (OptFee (1) – OptFee (2)) → ha OptFee (1)> OptFee (2).

A képletek értékeinek magyarázata a táblázatban található:

Név Dekódolás
Díj Teljes csere jutalék fejbőrözési műveletekre (rubelben).
OptFee (1) A határidős ügyletek nyitásához vezető opciókkal egy kereskedési perióduson belüli ügyletek lebonyolítására vonatkozó díjak teljes összege, a „Fedezettségi alapú szerződési díj” alpont szerint számítva.
OptFee (2) A határidős ügyletek lezárásához vezető megbízások teljesítésének teljes összege a kereskedési időszakban …, a “Hozzájárulás … árrés alapján” alszakasz szerint számítva.
NAK NEK Együttható, amely mindig 0,5.

Naptári felárak díja

Naptári felára – Különböző lejáratú határidős ügyletek egyidejű vásárlása és eladása spread megbízások alapján.
Tőzsde A hozzájárulás mértéke minden kereskedési időszakban az elszámolónyilvántartás egyes részeire az egyes határidős ügyletekből származó díjak összege alapján kerül meghatározásra a „naptári feláras” célmentes vagy célzott megbízásai alapján. A számítás a következő képlet szerint történik:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) A képletek értékeinek dekódolása a táblázatban látható:

Nevek Dekódolás
FeeCS A naptári felára beszedett összege (rubelben), cél nélküli megbízások alapján egy kereskedési időszakon belül.
NAK NEK A marketing időszak alatti effektív diszkontráta, amely 0,2. Ez az időszak az első kereskedési naptól számítva hat hónap. Ebben az időszakban cél nélküli megbízások alapján köthet határidős ügyleteket. Az időszak végén a diszkontrátát nem alkalmazzuk (itt = 0).
ΣFutFeeCS A határidős ügyletek jutaléka (rubelben) a “naptári felár” cél nélküli megbízásai alapján a következőképpen kerül kiszámításra: FutFeeCS = Round ((Round ((abs FutPrice (1)) + abs (FutPrice (2))) * Kör (W ( f) / R (f); 5)); 2) * BaseFutFee; 2) ahol:
 • FutPrice (1) – az utoljára számított határidős (a legközelebbi lejárati dátumú) határidős árfolyam értéke. Mértékegység méretek – a határidős megbízásban megadottak;
 • FutPrice (2) – a kiszámított határidős ár teljes értéke … (és tovább, hasonlóan a FutPrice-hez (1)).

A többi érték esetében fent van egy visszafejtés.

A határidős ügyletek naptári felárak díjának kiszámításának képlete egy kereskedési napon belüli “naptári felár” ügyletre vonatkozó megbízás alapján a következő:
FeeCS = ΣFutFeeCS A felhasznált értékek magyarázatát a cikk fentebb már megadja.

Egyéb díjak

A következő díjak is vannak:

 • Hozzájárulás a garanciaalaphoz. Az egyes klíringtagok lehető legkisebb hozzájárulása ehhez az alaphoz 10 millió rubel. A PJSC Moscow Exchange dokumentuma az ilyen típusú hozzájárulásokról – letöltés .
 • Elszámolási jutalék és tarifák. A fogalmak és jelentések az alábbi dokumentumokban találhatók:
  • Elszámolási szabályok a tőzsdére, a betéti és hitelpiacra – itt .
  • Az árupiaci elszámolási szabályok – itt.
 • Tranzakciós díjak. A “További díjak…” című dokumentumot a tőzsde ezeknek a díjaknak szenteli – lásd a dokumentumot . Tranzakciók díja:
  • nem hatékony (ha egy kereskedő vagy egy ügyfél sok tranzakciót bonyolít le, ugyanakkor kevés tranzakciót hajt végre);
  • hibás Flood Control (ha a kereskedő vagy az ügyfél sok ilyen tranzakciót hajt végre 9999-es hibakóddal);
  • tévedésből végrehajtva, de eltér a Flood Control-tól (ha a kereskedő vagy ügyfele sok ilyen tranzakciót hajt végre 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0 hibakóddal).

A származékos piacon való kereskedéshez először meg kell értenie annak minden árnyalatát. Beleértve a tarifákkal, jutalékokkal és az ezekre felszámított díjakkal, amelyeket az ilyen típusú kereskedés résztvevői számára kínálnak.

opexflow
Rate author
Add a comment