Москва биржасында туунду рыноктун негизги тарифтери

Тарифы срочного рынка на Московской бирже Валюта

Туунду каражаттардын соодасынын катышуучулары түзгөн бүтүмдөр боюнча комиссиялык төлөм төлөшөт. Бул комиссиялардын өлчөмү катышуучу тандап алган тарифке жараша өзгөрөт. Биз макалада алар жөнүндө, ошондой эле сиз төлөшүңүз керек болгон бардык төлөмдөр (комиссиялар) жөнүндө сүйлөшөбүз.

Москва биржасында негизги тарифтер

Таблицада Москва биржасынын учурдагы курстары көрсөтүлгөн (КНС алынбайт):

аты Биржанын өзү чогултуу Коллекция HKO NCC (Улуттук клирингдик борбор) Жалпы комиссия
Тариф №1
Туруктуу бөлүгү (рубль)
артка 0,00575% 0,00425% 0,01%
Тариф №2
Туруктуу бөлүгү (рубль) 14,38 миң 10,63 миң 25 миң
артка 0.0053475% 0.0039525% 0,0093%
Тариф №3
Туруктуу бөлүгү (рубль) 143,75 миң 106,25 миң 250 миң
артка 0.0050025% 0.0036975% 0,0087%
Тариф №4
Туруктуу бөлүгү (рубль) 258,75 миң 191,25 миң 450 миң
артка 0.0047725% 0.0035275% 0,0083%
Тариф №5
Туруктуу бөлүгү (рубль) 460 миң 340 миң 800 миң
артка 0,0046% 0,0034% 0,0080%

Туруктуу (өзгөрбөс) бөлүк – арыз (буйрук) болгон-болбогондугуна же бүтүмдөрдүн түзүлгөнүнө/аякталганына карабастан, ар бир айдын биринчи соода күнүндө (биржа соода жүргүзгөн күндөгү убакыт аралыгы) төлөнөт.
Арткы бөлүгү бүтүм жасалган күнү бүтүмдүн суммасынан төлөнөт, ар бир комиссия жок дегенде 0,01 рублди түзөт.

Тарифтин өзгөрүшү катышуучунун мындай биржалык соода планын тандоого берген арызынын негизинде жүргүзүлөт. Арыз кийинки календардык ай башталганга чейин 5 жумушчу күндүн ичинде НКО УКК Банкына берилиши керек (тандалган тариф андан активдүү болот).

Аукционго катышууга кирүү акысы

Брокер таандык болгон Катышуучулардын категориясына жараша салымдардын өлчөмдөрү таблицада келтирилген:

Транзакциянын катышуучуларынын категориялары Категория боюнча салым
“О” 5 000 000
“О” (кошумча төлөм) 250 000
“F1” же “F2” 3 000 000
“T1” же “T2” 1 000 000
“D1” же “D2 1 000 000

Каттоо үчүн “О” категориясындагы Катышуучулардан кошумча төлөм алынат. Бул дайыма эле төлөнбөйт. Бул жыйымдан бошотуу үчүн негиздердин бар экендиги жөнүндө чечим “Москва Биржасы” ААКтын Туунду рыногу боюнча комитетинин сунушу боюнча кабыл алынат.

Москва биржасыКатегориялар жөнүндө кыскача:

 • “О”. Бүтүмдүн катышуучулары брокердик/дилердик ишмердүүлүккө же баалуу активдерди башкаруу боюнча иш жүргүзүүгө лицензия алышат. Бул категориянын мүчөлөрү Сток, Товар жана Акча бөлүмдөрүндө соода жүргүзүүгө укуктуу. Алар төмөнкүлөрдөн бүтүм жасай алышат:
  • өз атынан жана өз эсебинен;
  • өз аты жана кардардын эсебинен;
  • клирингдин катышуучулары болуп саналган кардарлардын атынан жана алардын эсебинен, ошондой эле клирингдик брокерди көрсөтүү менен бүтүмдөрдү жүргүзүүгө (алардын кирүү шарттарынын тиешелүү бөлүгүнө ылайыктуулугуна жараша).
 • “F1”. Катышуучуларда брокердик ишмердүүлүккө же баалуу активдерди башкаруу боюнча иш-аракеттерге лицензия болушу керек. Бул категориянын мүчөлөрү биржа бөлүмүндө соода жүргүзүүгө укуктуу:
  • өз аты жана кардарлардын эсебинен;
  • клирингдин катышуучуларынын – кардарлардын атынан жана алардын эсебинен, ошондой эле клирингдик брокерди көрсөтүү менен бүтүмдөрдү түзүүгө.
 • “F2”. Катышуучулар дилердик лицензияга ээ болушу керек. Катышуучулардын бул категориясы бүтүмдөрдү жасоо үчүн Сток бөлүмүндө соодалоого уруксат берилет:
  • өз атынан жана өз эсебинен;
  • клирингдик брокерди көрсөтүү менен.
 • “Т1”. Катышуучулар брокердик лицензияга ээ болушу керек (мындай келишимди ишке ашырууга лицензия эсепке алынат – товар түрүндөгү базалык активи бар туунду финансылык активдер) же баалуу активдерди башкаруу боюнча иш. Бул Катышуучуларга транзакциялар үчүн Товарлар бөлүмүнө кирүү мүмкүнчүлүгү берилет:
  • өз атынан жана кардарлардын эсебинен;
  • кардарлардын атынан жана эсебинен — клирингдин катышуучулары;
  • клирингдик брокерди көрсөтүү менен.
 • “T2”. Катышуучулар дилердик ишмердүүлүккө лицензияга ээ болушу керек же алар 5 миллион рублдан кем эмес өздүк каражаты бар уюмдар болушу керек. Бул категория транзакциялар үчүн Товарлар бөлүмүнө кире алат:
  • өз атынан жана өз эсебинен;
  • клирингдик брокерди көрсөтүү менен.
 • “D1”. Катышуучуларда брокердик ишмердүүлүккө же баалуу активдерди башкаруу боюнча иш-аракеттерге лицензия болушу керек. Бул Катышуучуларга транзакцияларды жүргүзүү үчүн Акча бөлүмүндө соода жүргүзүүгө уруксат берилет:
  • өз атынан жана кардарлардын эсебинен;
  • кардарлардын атынан жана эсебинен — клирингдин катышуучулары;
  • клирингдик брокерди көрсөтүү менен.
 • “D 2”. Катышуучулар дилердик лицензияга ээ болушу керек же кредиттик/эл аралык уюм болушу керек. Бул категориядагы Катышуучуларга транзакцияларды жүргүзүү үчүн Акча бөлүмүндө соода кылууга уруксат берилет:
  • өз атынан жана өз эсебинен;
  • клирингдик брокерди көрсөтүү менен.

Жарамдуулук эрежелеринин жоболоруна ылайык, Катышуучуларга бир эле учурда бир же бир нече рынок сегментинде, анын ичинде бир бөлүмдө бир же эки категорияда соода жүргүзүүгө уруксат берилиши мүмкүн.

Кабыл алуу эрежелерин бул жерден тапса
болот .

Алмашуу жана клирингдик комиссия

Бул комиссиялардын экөө тең фьючерстик жана маржа келишимдери боюнча алынат, ошондой эле скальпинг соодаларында алмашуу акысы да алынат.

Фьючерстик келишимдер үчүн төлөм

Фьючерстерге максатсыз же максаттуу тапшырыктарды колдонуу үчүн алмашуу комиссияларынын (комиссияларынын) суммасы төмөнкүдөй эсептелет:
FutFee = Round (Round (abs(FutPrice) * Round(W(f)/R(f);5) ;2) * BaseFutFee;2)

FutFee ≥ 0,01 руб.

Формула маанилеринин декоддоосу таблицада келтирилген:

аты Дешифрлөө
буту Фьючерстерди соодалоо үчүн комиссиянын өлчөмү (рубль менен).
Тегерек Милдети санды берилген тактык менен тегеректөө болгон орнотулган функция.
abs Абсолюттук маанини эсептөө функциясы (бул сан белгисиз).
W(f) Тиешелүү фьючерстерге ылайык аныкталуучу минималдуу баа кадамынын мааниси (рубль менен).
R(f) Тиешелүү фьючерстерге ылайык аныкталуучу минималдуу баа кыймылы.
BaseFutFee Ал таандык болгон Келишим тобу үчүн фьючерстик жүк ташуу курсунун базалык алмашуу курсу:
 • валюталык контракттар – 0,000885%;
 • пайыздар – 0,003163%;
 • запасы — 0,003795%;
 • индекстик келишимдер – 0,001265%;
 • товардык – 0,002530%.
FootPrice Ушул документтин 3.4.2-3.4.3 пункттарына ылайык аныкталуучу фьючерстик баанын мааниси  (заказды жайгаштыруу учурунда алардын баасында көрсөтүлгөн өлчөө бирдиктеринде).

Маржага негизделген келишимдер үчүн төлөм

Маржа – бул баа менен нарктын ортосундагы айырма (пайда түшүнүгүнө окшош). Ал эми маржалуу опциондор – бул опциондор менен соодалоого байланышкан операциялар, мында сатып алуучулардын да, сатуучулардын да эсептеринде акча агымы жок, бирок камсыздоонун бардык суммасы бүтүмдүн катышуучуларынын соода эсептеринде сакталат.
Маржа Максатсыз же максаттуу заказдардын негизинде маржалуу опцион контракттары үчүн алмашуу комиссиясынын суммасын эсептөө үчүн төмөнкү формуланы колдонуңуз:
OptFee = Раунд (мин [(FutFee * K); Round(Premium * Round(W(o)/R(o)) ;5); 2) * BaseFutFee] ;2)

OptFee ≥ 0,01 руб.

Формула маанилеринин декоддоосу таблицада келтирилген:

аты Дешифрлөө
Опция акысы келишим түзүү үчүн комиссиянын суммасы (рубль менен).
Тегерек Мурунку бөлүмдө үзүндү бар.
буту Фьючерстик соода үчүн комиссиянын суммасы (рубль менен).
Premium Опциондун премиумунун наркы (опциондун баасы үчүн буйрукта көрсөтүлгөн өлчөө бирдиктеринде).
W(o) минималдуу баа кадам өлчөмү (рубль менен).
R(o) Минималдуу баа кыймылы.
BaseFutFee Опцион түзүлгөн базалык курстун мааниси 0,06325 (алмашуу). Корутундунун эсептелген базалык пайыздык чени 0,04675 (клиринг) түзөт.
үчүн Кошумча коэффициент: K=2.

Скальпинг соодасы үчүн төлөм

Скальпинг фьючерстик соодасы – максатсыз буйруктарга негизделген соода. Алар бир соода мезгилинин ичинде фьючерстик позициялардын ачылышына жана жабылышына алып келет. Бул бүтүмдөрдүн инструменттери жөнүндө көбүрөөк маалымат таблицада:

аты Аныктамалар Эсеп коюу
Фьючерс Максаттуу эмес буйруктардын негизинде аткарылган форварддык бүтүмдөр, алар бир соода мезгилинин ичинде фьючерстерде позициялардын ачылышына жана жабылышына алып келет. скальпинг соодасы үчүн жалпы алмашуу жыйымдарынын 0,5.
Параметрлер Максаттуу эмес буйрутмалардын негизинде аткарылган форварддык бүтүмдөр, эгерде опцион бир соода мезгилинин ичинде ишке ашырылса (баалуулугуна карабастан), карама-каршы позициялардын ачылышына алып келет. Сатып алуу (Чалуу) жана сатуу – сатуу (Пут) үчүн опциондорду сатып алуу фьючерстерде узак позициялардын ачылышына алып келиши мүмкүн. Чалуу опцияларын сатуу жана сатып алуу опцияларын сатып алуу кыска фьючерстик позицияларга алып келет. Скальпинг жуптары үчүн опциялар:
 • сатып алуу чакыруу – сатуу чакыруу;
 • Чалуу сатып алуу – Пут сатып алуу;
 • Путтарды сатып алуу – Путтарды сатып алуу;
 • сатып алуу Кою – сатуу Чалуу.

Опциондорду колдонуу менен скальпинг операцияларын жүргүзүү үчүн жалпы комиссия төмөнкү формулалар менен эсептелет:

 • Алым = (OptFee(1) + OptFee(2)) * K → эгерде OptFee(1) = OptFee(2);
 • Алым = 2 * OptFee(1) * K + (OptFee(2) – OptFee(1)) → if OptFee(1) < OptFee(2);
 • Алым = 2 * OptFee(2) * K + (OptFee(1) – OptFee(2)) → эгерде OptFee(1) > OptFee(2).

Формулалардын маанисин чечмелөө таблицада келтирилген:

аты Дешифрлөө
Алым Скальпинг операциялары үчүн жалпы алмашуу комиссиясы (рубль менен).
Тандоо акысы(1) Фьючерстердин ачылышына алып келүүчү опциондор менен бир соода мезгилиндеги бүтүмдөрдү жүргүзүү үчүн комиссиялардын жалпы суммасы, “Маржага негизделген контракттар үчүн комиссия” бөлүмчөсүнө ылайык эсептелинет.
Тандоо акысы(2) Фьючерстердин жабылышына алып келген соодалоо мезгилиндеги бүтүмдөрдү ишке ашыруу үчүн жыйымдардын жалпы суммасы «Коюм… маржа боюнча» бөлүмчөсүнө ылайык эсептелинет.
үчүн Ар дайым 0,5 болгон фактор.

Календар спреддери үчүн төлөм

Календар спреди – бир эле учурда спрэд буйрутмаларынын негизинде ар кандай мөөнөттөгү фьючерстерди сатып алуу жана сатуу.
Алмашуу Коюмдун суммасы ар бир соода мезгилинде клирингдик реестрдин ар бир бөлүгү үчүн максатсыз же максаттуу “Календар спреди” тапшырыктарынын негизинде ар бир фьючерстик транзакциядан комиссиялардын суммасынын негизинде аныкталат. Эсептөө төмөнкү формула боюнча жүргүзүлөт:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) Формулалардын маанилеринин интерпретациясы таблицада келтирилген:

Аты-жөнү Дешифрлөө
FeeCS Бир соода мезгилинин ичинде максатсыз тапшырыктарга негизделген Календар спрединин алымы (рубль менен).
үчүн Маркетинг мезгилиндеги эффективдүү эсептик чен, 0,2. Бул мөөнөт, биринчи соода күнүнөн тартып, алты айды түзөт. Бул мезгил ичинде, сиз максатсыз буйруктардын негизинде фьючерстерди түзө аласыз. Мезгилдин аягында эсептик чен колдонулбайт (бул жерде = 0).
ΣFutFeeCS Максатсыз Календар Спред буйрутмаларынын негизинде алынган фьючерстик транзакциялар үчүн комиссия (рубль менен) төмөнкүдөй эсептелет: FutFeeCS = Round ((Round ((abs FutPrice(1)) + abs(FutPrice(2))) * Round (W() f)/R(f);5)) ;2) * BaseFutFee;2) мында:
 • FutPrice(1) — фьючерстердин акыркы эсептешүү баасынын мааниси (эң жакын жарактуулук мөөнөтү бар). бирдиги өлчөмдөр – фьючерстик тартипте көрсөтүлгөн;
 • FutPrice(2) — фьючерстердин эсептешүү баасынын жалпы наркы… (андан кийин FutPrice(1) сыяктуу).

Башка баалуулуктар үчүн, жогоруда стенограммасы бар.

Соода күнүнүн ичинде “Календарлык Спред” бүтүмүнө буйруктун негизинде фьючерс боюнча Календарлык Спред үчүн комиссиянын суммасын эсептөө формуласы төмөнкүдөй:
FeeCS = ΣFutFeeCS Колдонулган баалуулуктардын түшүндүрмөлөрү жогоруда макалада келтирилген. .

Башка төлөмдөр

Ошондой эле төмөнкү салымдар бар:

 • Кепилдик фондуна чегерүү. Бул фондго Клирингдик мүчөлөрдүн ар биринин мүмкүн болгон эң аз салымы 10 миллион рублди түзөт. Документ ПАО Москва Биржасы бул түрдөгү салымдар – жүктөө .
 • Клирингдик комиссия жана тарифтер. Түшүнүктөр менен маанилерди бул документтерден тапса болот:
  • Биржа, депозиттер жана кредиттер рыногу үчүн клирингдик эрежелер – бул жерде .
  • Товар рыногу үчүн клирингдик эрежелер – бул жерде.
 • Транзакция жыйымдары. “Кошумча жыйымдар …” боюнча документ алмашуу бул жыйымдар үчүн арналган – документти карагыла . Транзакциялар үчүн акы алынат:
  • натыйжасыз (эгерде дилер же кардар көп транзакцияларды жүргүзсө, бирок ошол эле учурда бир нече транзакцияларды жасаса);
  • ката Flood Control (эгерде дилер же кардар 9999 ката коду менен көптөгөн мындай транзакцияларды жүргүзсө);
  • ката аткарылган, бирок Flood Control компаниясынан айырмаланган (эгер дилер же анын кардары 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0 ката коддору менен мындай транзакцияларды көп жасаса).

Туунду рыногунда соода кылуу үчүн, адегенде анын бардык нюанстарын түшүнүү керек. Анын ичинде тарифтер, алар боюнча алынуучу комиссиялар жана аукциондун бул түрүнүн катышуучуларына сунушталган жыйымдар менен.

opexflow
Rate author
Add a comment