Основні тарифи термінового ринку на Мосбіржі

Тарифы срочного рынка на Московской бирже Валюта

Учасники термінових торгів сплачують комісійну винагороду за угодами, що укладаються. Розмір цих комісій варіюється в залежності від обраного учасником тарифу. Про них ми й розповімо у статті, а також про всі ті внески (комісії), які потрібно заплатити.

Основні тарифи по Мосбіржі

У таблиці представлені діючі тарифи Московської біржі (ПДВ не оподатковуються):

Найменування Збір самої біржі Збір HKO НКЦ (Національний Кліринговий Центр) Загальна комісія
Тариф №1
Постійна частина (рублі)
Оборотна частина 0,00575% 0,00425% 0,01%
Тариф №2
Постійна частина (рублі) 14,38 тис. 10,63 тис. 25 тис.
Оборотна частина 0,0053475% 0,0039525% 0,0093%
Тариф №3
Постійна частина (рублі) 143,75 тис. 106,25 тис. 250 тис.
Оборотна частина 0,0050025% 0,0036975% 0,0087%
Тариф №4
Постійна частина (рублі) 258,75 тис. 191,25 тис. 450 тис.
Оборотна частина 0,0047725% 0,0035275% 0,0083%
Тариф №5
Постійна частина (рублі) 460 тис. 340 тис. 800 тис.
Оборотна частина 0,0046% 0,0034% 0,0080%

Постійна (постійна) частина — сплачується у перший торговий день (період часу на добу, коли біржа проводить торги) кожного місяця, байдуже, був факт подання заявки (ордера) або укладання/завершення угод чи ні.
Оборотна частина — сплачується від суми операції у день укладання угоди, кожна комісія становить щонайменше 0,01 рубля.

Зміна тарифу ґрунтується на заявці учасника на вибір такого плану біржової торгівлі. Заява має бути подана до Банку HKO НКЦ протягом 5 робочих днів до початку наступного календарного місяця (з нього буде активний обраний тариф).

Внесок за допуск до участі у торгах

Розміри внесків, залежно від категорії Учасників, до якої належить брокер, наведено в таблиці:

Категорії Учасників угод Розмір внеску за категорією
“О” 5 000 000
“О” (додатковий внесок) 250 000
“Ф1” або “Ф2” 3000000
“Т1” чи “Т2” 1000000
“Д1” або “Д2 1000000

Додатковий внесок береться з учасників категорії “Про” за реєстрацію. Він стягується не завжди. Рішення про наявність підстав щодо звільнення від цього внеску приймається за рекомендацією Комітету з термінового ринку ПАТ Московська Біржа.

Московська біржа Коротко про категорії:

 • “О”. Учасники угоди мають ліцензування на брокерську/дилерську діяльність чи роботу з управлінню цінними активами. Учасники цієї категорії мають право торгувати у Фондовій, Товарній та Грошової секціях. Вони можуть здійснювати угоди від:
  • свого імені та за власний рахунок;
  • свого імені та за рахунок клієнта;
  • імені та рахунок клієнтів — учасників клірингу, і навіть здійснювати угоди із зазначенням клирингового брокера (залежить від цього, чи дотримується їм відповідна частина умов доступу).
 • “Ф1”. Учасники повинні мати ліцензію на брокерську діяльність або діяльність з управління цінними активами. Учасники цієї категорії мають право торгувати у Фондовій секції від:
  • свого імені та за рахунок клієнтів;
  • імені та рахунок клієнтів — учасників клірингу, і навіть укладати угоди із зазначенням клирингового брокера.
 • “Ф2”. Учасники повинні мати ліцензію на дилерську діяльність. Даної категорії Учасників дозволяється торгувати у Фондовій секції для здійснення угод:
  • від свого імені та за власний рахунок;
  • із зазначенням клірингового брокера.
 • “Т1”. Учасники мають бути ліцензовані на брокерську (зараховується ліцензія на здійснення такої за укладанням договорів — похідних фінансових коштів з базисним активом у вигляді товару) або діяльність з управління цінними активами. Даним Учасникам надається допуск до Товарної секції для здійснення угод:
  • від свого імені та за рахунок клієнтів;
  • від імені та за рахунок клієнтів – учасників клірингу;
  • із зазначенням клірингового брокера.
 • “Т2”. У учасників торгів має бути ліцензія на дилерську діяльність або вони повинні бути організаціями з кількістю власних коштів не менше 5 млн рублів. Ця категорія має допуск до Товарної секції для здійснення угод:
  • від свого імені та за власний рахунок;
  • із зазначенням клірингового брокера.
 • “Д 1”. Учасники повинні мати ліцензію на брокерську діяльність або діяльність з управління цінними активами. Дані Учасники допускаються до торгів у Грошової секції для здійснення угод:
  • від свого імені та за рахунок клієнтів;
  • від імені та за рахунок клієнтів – учасників клірингу;
  • із зазначенням клірингового брокера.
 • “Д 2”. Учасники повинні мати ліцензію на дилерську діяльність або бути кредитними/міжнародними організаціями. Даної категорії Учасників дозволяється торгувати в Грошової секції для здійснення угод:
  • від свого імені та за власний рахунок;
  • із зазначенням клірингового брокера.

Відповідно до положень Правил допуску Учасникам може бути дозволено торгувати в одному або відразу в декількох сегментах ринку, включаючи одну або дві категорії в одній секції.

З правилами допуску можна ознайомитись
тут .

Біржовий та кліринговий збір

Обидві ці комісії беруться за контракти щодо ф’ючерсів і на основі маржі, біржовий збір стягується також за скальперські угоди.

Внесок за контракти з ф’ючерсів

Розмір біржових комісій (зборів) використання безцільових чи цільових ордерів на ф’ючерси розраховується так:
FutFee = Round (Round (abs(FutPrice) * Round(W(f)/R(f);5) ;2) * BaseFutFee;2)

FutFee ≥ 0,01 руб.

Розшифрування значень формули подано в таблиці:

Найменування Розшифровка
FutFee Розмір комісії за торгівлю ф’ючерсами (у рублях).
Round Вбудована функція, завдання якої – округлювати число із заданою точністю.
abs Функція обчислення абсолютної величини (це число без знака).
W(f) Значення мінімального цінового кроку, що визначається згідно з відповідним ф’ючерсом (у рублях).
R(f) Мінімальний ціновий крок, що визначається відповідно до відповідного ф’ючерсу.
BaseFutFee Розмір базового обмінного курсу фрахтової ставки ф’ючерсу для Групи контрактів, до якої належить:
 • валютні контракти – 0,000885%;
 • процентні – 0,003163%;
 • фондові – 0,003795%;
 • індексні контракти – 0,001265%;
 • товарні – 0,002530%.
FutPrice Величина ціни ф’ючерсу, яка визначається згідно з пунктами 3.4.2-3.4.3 цього документа  (в од. виміру, зазначених у їх ціні при оформленні ордера).

Внесок за контракти на основі маржі

Маржа – різниця між ціною та собівартістю (аналог поняття прибуток). А опціони, що маржуються, — це операції, пов’язані з торгівлею опціонами, при яких на рахунках як покупців, так і продавців відсутня грошовий потік, але вся сума забезпечення зберігається на торгових рахунках учасників угоди.
Маржа Використовуйте таку формулу для розрахунку суми комісії обміну для маржинальних опціонних контрактів на основі безцільових або цільових заявок:
OptFee = Round (min [(FutFee * K); Round (Premium * Round (W(о)/R(о); 5)); 2) * BaseFutFee]; 2)

OptFee ≥ 0,01 рубля.

Розшифрування значень формули подано в таблиці:

Найменування Розшифровка
OptFee Обсяг комісії (у рублях) укладання угоди.
Round Є розшифровка у попередньому підрозділі.
FutFee Розмір комісії (у рублях) за торгівлю ф’ючерсами.
Premium Величина опціонної премії (в од. Виміру, зазначених в ордері на ціну опціону).
W(о) Розмір мінімального цінового кроку (у рублях).
R(о) Мінімальний ціновий крок.
BaseFutFee Значення базового курсу, за якою укладено опціон, становить 0,06325 (біржова). Розрахункова базова процентна ставка укладання становить 0,04675 (клірингова).
До Додатковий коефіцієнт: К=2.

Збір за скальперські угоди

Скальперська торгівля ф’ючерсами – це угоди, що ґрунтуються на безцільових ордерах. Вони призводять до відкриття та закриття ф’ючерсних позицій за термін одного торговельного періоду. Докладніше про інструменти даних угод у таблиці:

Назва Визначення Тарифікація
Ф’ючерси Форвардні угоди, що виконуються на основі безцільових ордерів, вони призводять до відкриття та закриття позицій щодо ф’ючерсів у термін одного торгового періоду. 0,5 від загального обсягу біржових зборів за скальперські угоди.
Опціони Форвардні угоди, виконані з урахуванням безцільових ордерів, якщо опціон виконується термін одного торгового періоду (незалежно від вартості), призводять до відкриття протилежних позицій. Придбання опціонів на купівлю (Колл) і продаж – на продаж (Пут) здатні призвести до відкриття довгих позицій ф’ючерсів. Продаж Кол-опціонів та покупка Пут-опціонів приведе до коротких ф’ючерсних позицій. Варіанти скальперських пар:
 • придбання Колл – продаж Колл;
 • придбання Колл – покупка Пут;
 • придбання Пут – купівля Пут;
 • придбання Пут – продаж Колл.

Загальна комісія за виконання скальперських угод з використанням опціонів розраховується за такими формулами:

 • Fee = (OptFee(1) + OptFee(2)) * До → якщо OptFee(1) = OptFee(2);
 • Fee = 2 * OptFee(1) * K + (OptFee(2) – OptFee(1)) → якщо OptFee(1) < OptFee(2);
 • Fee = 2 * OptFee(2) * K + (OptFee(1) – OptFee(2)) → якщо OptFee(1) > OptFee(2).

Розшифровка значень формул представлена ​​у таблиці:

Найменування Розшифровка
Fee Загальна біржова комісія за скальпінгові операції (у рублях).
OptFee(1) Загальна сума зборів за виконання угод у строк одного торгового періоду з опціонами, що призводять до відкриття ф’ючерсів, розрахована згідно з підрозділом “Внесок за контракти на основі маржі”.
OptFee(2) Загальна сума зборів за виконання слідок у торговельний період…, які призводять до закриття ф’ючерсів, розрахована згідно з підрозділом “Внесок… на основі маржі”.
До Коефіцієнт, який завжди дорівнює 0,5.

Збір за Календарні спреди

Календарний спред – придбання та продаж ф’ючерсів з різними термінами погашення на основі ордерів спреду в один і той же час.
Біржа Розмір внеску визначається кожен торговий період з кожної частини клірингового регістру з урахуванням суми зборів із кожної ф’ючерсної угоди з урахуванням безцільових чи адресних ордерів ” Календарного спреда ” . Розрахунок проводиться за такою формулою:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – К) Розшифровка значень формул представлена ​​в таблиці:

Найменування Розшифровка
FeeCS Розмір збору (у рублях) Календарного спреду на основі безцільових ордерів у строк одного торговельного періоду.
До Ефективна ставка дисконтування під час маркетингового періоду, що становить 0,2. Цей термін, що починається з першого торгового дня, становить півроку. У цей час можна укладати ф’ючерси з урахуванням безцільових ордерів. Наприкінці періоду ставка дисконтування не застосовується (вона = 0).
ΣFutFeeCS Комісія за ф’ючерсні операції (у рублях), що стягується на основі безцільових ордерів “Календарного спреду”, розраховується так: FutFeeCS = Round ((Round((abs FutPrice(1)) + abs(FutPrice(2)))) * Round(W( f)/R(f);5)) ;2) * BaseFutFee;2) де:
 • FutPrice(1) – значення останньої розрахункової ціни ф’ючерсу (того, у якого найближчий термін завершення). Од. вимірювання – ті, що вказані в ордері на ф’ючерс;
 • FutPrice (2) – сумарне значення розрахункової ціни ф’ючерсу … (і далі аналогічно FutPrice (1)).

Для інших значень є розшифрування вище.

Формула для розрахунку суми збору за Календарні спреди за ф’ючерсами на основі ордера на угоду “Календарний спред” протягом торгового дня виглядає наступним чином:
FeeCS = ΣFutFeeCS Розшифровки значень, що використовуються, вже наведені вище у статті.

Інші комісії

Існують також такі внески:

 • Внесок до Гарантійного фонду. Найменший можливий внесок кожного з учасників клірингу в цей фонд – 10 млн рублів. Документ ПАТ Московська біржа про цей тип внесків – завантажити .
 • Клірингова комісія та тарифи. З поняттями та значеннями можна ознайомитись у даних документах:
  • Правила клірингу на фондовому ринку, ринку депозитів і кредитів – тут .
  • Правила клірингу на товарному ринку тут.
 • Комісійні збори за транзакції. Цим зборам біржі присвячено документ про “Додаткові збори…” — переглянути документ . Стягуються за транзакції:
  • неефективні (якщо дилер чи покупець проводить багато транзакцій, але у своїй угод робить мало);
  • помилкові Flood Control (якщо дилер чи клієнт проводить багато таких транзакцій із кодом помилки 9999);
  • виконані помилково, але від Flood Control (якщо дилер чи його клієнт проводить багато таких транзакцій з кодами помилки 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0).

Щоб займатися торгами на Терміновому ринку, спочатку потрібно розібратися у всіх його нюансах. У тому числі з тарифами, що стягуються за ними комісіями та зборами, які пропонуються учасникам цього типу торгів.

opexflow
Оцініть автора
Додати коментар