Ba tarifs ya minene ya marché ya ba dérivés na Bourse ya Moscou

Тарифы срочного рынка на Московской биржеВалюта

Ba participants ya commerce ya ba dérivés bafutaka frais ya commission na ba contrats oyo ba conclure. Bonene ya ba commissions wana ekeseni engebene na tarif oyo mosangani aponi. Tokolobela bango na lisolo, mpe lisusu ba frais (commissions) wana nionso oyo esengeli ofuta.

Ba tarifs ya minene na échange ya Moscou

Tableau ezali kolakisa ba taux ya lelo ya Exchange ya Moscou (TVA efutamaka te):

NkomboCollection ya échange yango mokoBosangisi HKO NCC (Centre national ya bopeto) .Commission mobimba
Tarif No. 1
Eteni oyo etɛngamá te (rubles) .
mukongo0,00575% ya .0,00425% ya .0,01% ya .
Tarif No2
Eteni oyo etɛngamá te (rubles) .14,38 nkóto10,63 nkóto25 nkóto
mukongo0,0053475% Ezali ndenge nini?0,0039525% ya .0,0093% ya .
Tarif No. 3. Ezali na ntina mingi
Eteni oyo etɛngamá te (rubles) .143,75 nkóto106,25 nkóto250 nkóto
mukongo0,0050025% ya .0,0036975% Ezali ndenge nini?0,0087% ya .
Tarif No. 4
Eteni oyo etɛngamá te (rubles) .258,75 nkóto191,25 nkóto450 nkóto
mukongo0,0047725% ya .0,0035275% Ezali ndenge nini?0,0083% ya .
Tarif No. 5. Ezali na ntina mingi
Eteni oyo etɛngamá te (rubles) .460 nkóto340 nkóto800 nkóto
mukongo0,0046% ya .0,0034% ya .0,0080% ya .

Eteni ya libela (ebongwanaka te) – efutami na mokolo ya yambo ya mombongo (eleko ya ntango na mokolo oyo échange esalaka mombongo) ya sanza moko na moko, ata soki ezalaki na bosengi (motindo) to bosukisi/bosilisi ya misala to te.
Eteni ya sima efutamaka uta na motuya ya transaction na mokolo ya transaction, commission moko na moko ezali ata 0,01 roubles.

Mbongwana ya tarif esalemi na nzela ya bosengi ya mosangani mpo na kopona mwango ya mombongo ya bosangisi ya ndenge wana. Esengeli kotinda bosengi na Banque HKO NCC na mikolo 5 ya mosala yambo ya ebandeli ya sanza ya manaka oyo ekolanda (tarif oyo eponami ekozala active uta na yango).

Frais ya admission na participation na vente aux enchères

Ba montants ya ba contributions, selon catégorie ya ba Participants oyo courtier azali na kati, elakisami na tableau :

Catégories ya ba Participants ya TransactionContribution na catégorie moko
“O” .5 000 000
“O” (mbongo ya kobakisa)250 000 ya bato
“F1” to “F2”.3 000 000
“T1” to “T2” .1 000 000
“D1” to “D2.”1 000 000

Frais ya kobakisa ezuami na ba Participants ya catégorie “O” pona inscription. Ezwamaka ntango nyonso te mbongo. Ekateli ya koyeba soki ezali na bantina oyo ekoki kolongolama na mbongo yango ezwami na toli ya Komite ya zando ya biloko oyo euti na biloko oyo euti na biloko oyo euti na PJSC Moscow Exchange.

Echange ya MoscouNa mokuse na ntina na biteni oyo:

 • “O”. Ba participants na transaction bazali na licence pona misala ya courtage/dealer to mosala na gestion ya ba biens ya valeur. Ba membres ya catégorie oyo bazali na droit ya kosala commerce na ba sections ya Stock, Commodity na Mbongo. Bakoki kosala transaction na:
  • na nkombo na ye moko mpe na mosolo na ye moko;
  • kombo na ye moko mpe na dépense ya client;
  • na kombo ya mpe na dépense ya ba clients oyo bazali ba participants ya compensation, mpe lisusu kosala ba transactions na indication ya courtier ya compensation (na kotalela soki bazali kotosa eteni oyo etali ba conditions ya accès).
 • “F1”. Ba participants basengeli kozala na licence ya misala ya courtage to misala ya boyangeli biloko ya motuya. Ba membres ya catégorie oyo bazali na droit ya kosala commerce na section ya Stock à partir ya:
  • kombo na ye moko mpe na dépense ya ba clients;
  • na kombo ya mpe na dépense ya ba clients – ba participants ya compensation, mpe lisusu ko conclure ba transactions na indication ya courtier ya compensation.
 • “F2”. Ba participants basengeli kozala na licence ya concessionnaire. Catégorie oyo ya ba Participants epesami nzela ya kosala mombongo na Section ya Stock mpo na kosala ba transactions:
  • na nkombo na yango moko mpe na mosolo na yango moko;
  • oyo ezali kolakisa courtier ya compensation.
 • “T1”. Ba participants basengeli kozala na licence ya courtage (licence ya mise en œuvre ya contrat ya boye etangami – ba biens financiers dérivés na bien sous-jacent na forme ya marchandise) to misala pona gestion ya ba biens ya valeur. Ba Participants oyo bapesameli nzela ya kokota na Section ya Biloko mpo na ba transactions :
  • na kombo na yango moko mpe na dépense ya ba clients ;
  • na kombo mpe na dépense ya ba clients — dégagement ya ba participants ;
  • oyo ezali kolakisa courtier ya compensation.
 • “T2”. Ba soumissionnaires basengeli kozala na licence ya activité ya concessionnaire to basengeli kozala ba organisations na montant ya misolo na bango moko ya au moins 5 millions ya roubles. Catégorie oyo ezali na accès na Section ya Biloko mpo na ba transactions:
  • na nkombo na yango moko mpe na mosolo na yango moko;
  • oyo ezali kolakisa courtier ya compensation.
 • “D1” oyo. Ba participants basengeli kozala na licence ya misala ya courtage to misala ya boyangeli biloko ya motuya. Ba Participants oyo bapesameli nzela ya kosala mombongo na Eteni ya Mbongo mpo na kosala ba transactions :
  • na kombo na yango moko mpe na dépense ya ba clients ;
  • na kombo mpe na dépense ya ba clients — dégagement ya ba participants ;
  • oyo ezali kolakisa courtier ya compensation.
 • “D 2”. Ba participants basengeli kozala na licence ya concessionnaire to kozala organisation ya crédit/international. Catégorie oyo ya Ba Participants epesami nzela ya kosala mombongo na eteni ya Mbongo mpo na kosala ba transactions:
  • na nkombo na yango moko mpe na mosolo na yango moko;
  • oyo ezali kolakisa courtier ya compensation.

Na boyokani na mabongisi ya Mibeko ya Bokoki, Bato oyo bakosala mosala bakoki kopesamela nzela ya kosala mombongo na eteni moko to mingi ya zando na mbala moko, bakisa mpe lolenge moko to mibale na eteni moko.

Mibeko ya boyambi ekoki kozwama
awa .

Frais ya échange mpe ya compensation

Ba frais oyo nionso mibale efutamaka na ba contrats futures mpe ya marge, mpe frais ya échange efutamaka mpe na ba trades ya scalping.

Frais ya ba contrats ya futures

Motango ya ba commissions ya échange (ba frais) pona kosalela ba commandes sans cible to ba cibles pona ba futurs etangami boye :
FutFee = Round (Round (abs(FutPrice) * Round(W(f)/R(f);5) ;2) * BaseFutFee;2) Ezali ndenge nini?

FutFee ≥ 0,01 ya kofinafina.

Décodage ya ba valeurs ya formule elakisami na tableau :

NkomboDéchiffrement ya chiffrement
mbongo ya makoloBonene ya commission mpo na mombongo ya ba futurs (na roubles).
LibungutuluFonction intégrée oyo mosala na yango ezali ya ko arrondir nombre na précision moko donnée.
absFonction mpo na kosala calcul ya valeur absolue (nombre oyo ezali sans signe).
W(f) .Valeur ya étape ya prix minimum, oyo e déterminer selon ba futurs correspondants (na roubles).
R(f) .Déplacement ya prix minimum, oyo e déterminer selon ba futurs correspondants.
BaseFutFee ya mbongoTaux ya change ya base ya taux ya fret futurs pona Groupe ya Contrat oyo ezali na kati :
 • ba contrats ya devises – 0,000885% ;
 • intérêt – 0,003163% ya mbongo;
 • stock — 0,003795% ya mbongo;
 • ba contrats ya indice – 0,001265%;
 • biloko ya mombongo – 0,002530%.
MakoloPriceValeur ya prix futurs, oyo ezuami engebene na ba paragraphes 3.4.2-3.4.3 ya mokanda oyo  (na ba unité ya mesure oyo elakisami na prix na yango tango ya kosala commande).

Frais ya ba contrats basés na marge

Marge ezali bokeseni kati na ntalo mpe motuya (analogique na likanisi ya litomba). Mpe ba options marginées ezali ba opérations oyo etali commerce ya ba options, oyo ezali na flux ya mbongo te na ba comptes ya ba acheteurs mpe ya ba vendeurs, kasi montant mobimba ya sécurité ebombami na ba comptes ya commerce ya ba participants na transaction.
MargeSalelá formule oyo elandi mpo na kosala calcul ya motuya ya commission ya échange mpo na ba contrats ya option marge na kotalela ba commandes oyo ezali na cible te to oyo ezali na cible:
OptFee = Round (min [(FutFee * K); Round(Premium * Round(W(o)/R(o) ;5) ;2) * BaseFutFee] ;2) Ezali ndenge nini?

OptFee ≥ 0,01 ya kofinafina.

Décodage ya ba valeurs ya formule elakisami na tableau :

NkomboDéchiffrement ya chiffrement
Opt Mosolo ya kosalaMotango ya commission (na roubles) mpo na kosala boyokani.
LibungutuluEzali na bopanzani na eteni moke oyo eleki.
mbongo ya makoloMotango ya Commission (na roubles) mpo na mombongo ya ba futurs.
PrimeValeur ya prim ya option (na ba unité ya mesure oyo elakisami na ordre ya prix ya option).
W(o) .Taille ya étape ya prix minimum (na roubles).
R(o) .Mouvement ya prix minimum.
BaseFutFee ya mbongoValeur ya taux ya base oyo option esili ezali 0,06325 (échange). Taux d’intérêt de base calculé ya conclusion ezali 0,04675 (clearing).
NaCoefficient ya kobakisa: K=2.

Frais ya ba métiers ya scalping

Scalping futures trading ezali ba trades oyo esalemi na ba commandes sans cible. Bazali komema na bofungoli mpe bokangami ya ba positions ya futures na kati ya eleko moko ya mombongo. Ba détails mosusu na oyo etali ba instruments ya ba deals oyo na tableau:

NkomboBandimbolaKofuta mbongo
Makambo oyo ekoyaBa transactions ya liboso oyo esalemi na ba commandes non cibles, ememaka na bofungoli mpe bokangami ya ba positions na ba futurs na kati ya période moko ya commerce.0,5 ya ba frais ya échange mobimba mpo na ba métiers ya scalping.
Makambo oyo okoki koponaBa transactions avantage oyo esalemi na ba commandes non cibles, soki option esalemi na période moko ya commerce (indépendamment ya valeur), ememaka na ouverture ya ba positions opposées. Kosomba ba options ya kosomba (Benga) mpe koteka – koteka (Tia) ekoki komema na bofungoli ya ba positions milayi na ba futurs. Koteka ba Call Options mpe kosomba Put Options ekosala ete ba positions ya futures ezala mokuse. Options pona ba paire ya scalping:
 • acquisition Libenga – koteka Libenga;
 • kosomba Libenga – kosomba Put;
 • kosomba ba Puts – kosomba ba Puts ;
 • kosomba Tia – koteka Benga.

Commission totale ya ko exécuter ba métiers ya scalping en utilisant ba options e calculer na nzela ya ba formules oyo :

 • Lifuta = (OptFee (1) + OptFee (2)) * K → soki OptFee (1) = OptFee (2);
 • Lifuta = 2 * Lifuta ya kopona (1) * K + (Lifuta ya kopona (2) – Lifuta ya kopona (1)) → soki Lifuta ya kopona (1) < Lifuta ya kopona (2);
 • Lifuta = 2 * Lifuta ya kopona (2) * K + (Lifuta ya kopona (1) – Lifuta ya kopona (2)) → soki Lifuta ya kopona (1) > Lifuta ya kopona (2).

Ko déchiffrer ba significations ya ba formules elakisami na tableau :

NkomboDéchiffrement ya chiffrement
MotangaCommission totale ya échange mpo na ba opérations ya scalping (na roubles).
Mosolo ya Opt(1)Motango mobimba ya ba frais ya exécution ya ba commerces na période moko ya commerce na ba options oyo ememaka na ouverture ya ba futurs, calculé selon sous-section « Frais pour les contrats basés sur la marge ».
Mosolo ya Opt(2)Motango mobimba ya ba frais ya exécution ya ba transactions na période ya commerce …, oyo ememaka na bokangami ya ba futurs, calculé selon sous-section « Frais … basé na marge ».
NaFacteur oyo ezalaka ntango nyonso 0,5.

Frais ya ba Spreads ya Calendrier

Calendrier Spread – Kosomba pe koteka ba futurs na ba échéances différentes sur la base ya ba commandes ya spread na tango moko.
KobongolaMotango ya mbongo ezuami na eleko moko na moko ya mombongo mpo na eteni moko na moko ya registre ya compensation na kotalaka motango ya mbongo oyo euti na transaction moko na moko ya futures na kotalaka ba commandes ya “Calendar Spread” oyo ezuami te to oyo ezuami na cible. Calcul esalemi selon formule oyo :
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) Interprétation ya ba valeurs ya ba formules elakisami na tableau :

BankomboDéchiffrement ya chiffrement
BafutakaCSFrais (na roubles) ya Calendrier Spread oyo esalemi na ba commandes sans cible na kati ya période moko ya commerce.
NaTaux ya réduction efficace na période ya marketing, oyo ezali 0,2. Eleko oyo, kobanda mokolo ya liboso ya mombongo, ezali sanza motoba. Na période oyo, okoki ko conclure ba futures sur la base ya ba commandes sans cible. Na suka ya période, taux ya réduction esalemi te (awa ezali = 0).
ΣFutFeeCS ya mbongoFrais ya ba transactions futures (na roubles) oyo efutami na ba commandes ya Calendrier Spread oyo ezali cible te e calculer boye: FutFeeCS = Round ((Round ((abs FutPrice(1)) + abs(FutPrice(2))) * Round (W( f)/R(f);5)) ;2) * BaseFutFee;2) esika oyo:
 • FutPrice(1) — motuya ya motuya ya nsuka ya boyokani ya ba futurs (oyo ezali na mokolo ya kosila ya penepene). Eteni dimensions – oyo elakisami na ordre ya ba futurs ;
 • FutPrice(2) — motuya mobimba ya motuya ya boyokani ya ba futurs… (mpe na nsima ndenge moko na FutPrice(1)).

Mpo na ba valeurs mosusu, ezali na transcript oyo ezali likolo.

Formule ya ko calculer quantité ya frais ya ba Spreads ya Calendrier na ba futurs sur la base ya commande ya deal ya “Calendar Spread” na mokolo ya commerce ezali boye :
FeeCS = ΣFutFeeCS Ba explications ya ba valeurs oyo esalelami esi epesami likolo na article .

Ba frais mosusu

Ezali mpe na makabo oyo elandi:

 • Lisalisi na Fonds ya Garantie. Contribution ya moke ya moko na moko ya ba Membres de Compensation na fonds oyo ezali 10 millions ya roubles. Mokanda ya PJSC Moscow Exchange na ntina ya lolenge oyo ya makabo – téléchargement .
 • Commission ya compensation na ba tarifs. Makanisi mpe bandimbola ekoki kozwama na mikanda oyo:
  • Mibeko ya bolongoli mpo na zando ya bourse, zando ya ba dépôts mpe ya ba crédits – awa .
  • Mibeko ya bolongoli mpo na zando ya biloko – awa.
 • Ba frais ya transaction. Mokanda oyo etali “Ba frais ya kobakisa …” ezali dédié na ba frais oyo na échange – tala mokanda . Bafutaka mbongo mpo na makambo oyo basali:
  • inefficient (soki motɛkisi to client azali kosala makambo mingi, kasi na ntango moko azali kosala makambo mingi te);
  • erroneous Flood Control (soki motɛkisi to client asali ba transactions mingi ya ndenge wana na code ya erreur 9999);
  • esalemi na libunga, kasi ekeseni na Flood Control (soki motɛkisi to client na ye asali makambo mingi ya ndenge wana na ba code ya erreur 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0).

Pona kosala commerce na Marché ya ba Dérivés, esengeli nanu o comprendre ba nuances na yango nionso. Y compris na ba tarifs, ba commissions oyo efutamaka na yango mpe ba frais oyo epesami na ba participants na lolenge oyo ya vente aux enchères.

opexflow
Rate author
Add a comment