نرخ های پایه بازار مشتقه در بورس مسکو

Тарифы срочного рынка на Московской биржеВалюта

شرکت کنندگان در معاملات آتی در معاملات منعقد شده کمیسیون پرداخت می کنند. اندازه این کمیسیون ها بسته به تعرفه انتخاب شده توسط شرکت کننده متفاوت است. ما در مورد آنها در مقاله و همچنین در مورد تمام هزینه ها (کمیسیون) که باید پرداخت شوند صحبت خواهیم کرد.

تعرفه های اساسی برای بورس مسکو

جدول تعرفه های فعلی بورس مسکو (معاف از مالیات بر ارزش افزوده) را نشان می دهد:

ناممجموعه خود صرافیمجموعه HKO NCC (مرکز تسویه حساب ملی)کمیسیون عمومی
تعرفه شماره 1
قسمت بدون تغییر (روبل)
قسمت پشت0.00575٪0.00425٪0.01٪
تعرفه شماره 2
قسمت بدون تغییر (روبل)14.38 هزار10.63 هزار25 هزار
قسمت پشت0.0053475٪0.0039525٪0.0093٪
تعرفه شماره 3
قسمت بدون تغییر (روبل)143.75 هزار106.25 هزار250 هزار
قسمت پشت0.0050025٪0.0036975%0.0087٪
تعرفه شماره 4
قسمت بدون تغییر (روبل)258.75 هزار191.25 هزار450 هزار
قسمت پشت0.0047725٪0.0035275٪0.0083٪
تعرفه شماره 5
قسمت بدون تغییر (روبل)460 هزار340 هزار800 هزار
قسمت پشت0.0046٪0.0034٪0.0080٪

بخش دائمی (غیر تغییر) – پرداخت در اولین روز معاملاتی (بازه زمانی در روزهایی که مبادلات مبادلاتی انجام می شود) هر ماه، فرقی نمی کند درخواست (سفارش) ارسال شده باشد یا معاملات منعقد شده / تکمیل شده باشد یا خیر.
قسمت معکوس از مبلغ معامله در روز معامله پرداخت می شود، هر کمیسیون حداقل 0.01 روبل است.

تغییر در تعرفه بر اساس درخواست شرکت کننده برای انتخاب چنین طرح معاملاتی بورس است. درخواست باید ظرف 5 روز کاری قبل از آغاز ماه تقویمی بعدی (که تعرفه انتخاب شده از آن فعال خواهد بود) به بانک HKO NCC ارسال شود.

هزینه پذیرش در مناقصه

میزان مشارکت، بسته به دسته شرکت کنندگانی که کارگزار به آن تعلق دارد، در جدول ارائه شده است:

دسته های شرکت کنندگان در معاملاتمشارکت بر اساس دسته
“O”5,000,000
“O” (هزینه اضافی)250000
“F1” یا “F2”3,000,000
“T1” یا “T2”1,000,000
“D1” یا “D21,000,000

هزینه اضافی برای ثبت نام از شرکت کنندگان رده “O” اخذ می شود. همیشه شارژ نمی شود. تصمیم گیری در مورد وجود زمینه های معافیت از این سهم به توصیه کمیته بازار مشتقات بورس PJSC مسکو انجام می شود.

بورس مسکومختصری در مورد دسته بندی ها:

 • “O”. شرکت کنندگان در معامله برای فعالیت های دلالی / فروشنده یا کار بر روی مدیریت دارایی های ارزشمند مجوز دارند. اعضای این دسته حق معامله در بخش سهام، کالا و پول را دارند. آنها می توانند از:
  • نام خودشان و با هزینه خودشان؛
  • نام خود و به هزینه مشتری؛
  • نام و به هزینه مشتریان – شرکت کنندگان در تسویه، و همچنین انجام معاملات با اشاره کارگزار تسویه (بسته به اینکه آیا آنها با بخش مربوطه از شرایط دسترسی مطابقت دارند یا خیر).
 • “F1”. شرکت کنندگان باید مجوز کارگزاری یا مدیریت دارایی های ارزشمند را داشته باشند. اعضای این دسته حق معامله در بخش سهام از موارد زیر را دارند:
  • نام خود و به هزینه مشتریان؛
  • نام و به هزینه مشتریان – اعضای تهاتر، و همچنین انجام معاملات با اشاره کارگزار تسویه.
 • “F2”. شرکت کنندگان باید دارای مجوز نمایندگی باشند. این دسته از شرکت کنندگان مجاز به معامله در بخش سهام برای انجام معاملات هستند:
  • از طرف خودشان و به هزینه خودشان؛
  • با ذکر کارگزار تسویه.
 • “T1”. شرکت کنندگان باید مجوز کارگزاری داشته باشند (مجوز اجرای چنین مواردی برای انعقاد قراردادها – دارایی های مالی مشتقه با دارایی پایه در قالب کالا) یا فعالیت برای مدیریت دارایی های ارزشمند محاسبه می شود. به این شرکت کنندگان برای انجام معاملات اجازه ورود به بخش کالا داده می شود:
  • از طرف خود و به هزینه مشتریان؛
  • از طرف و به هزینه مشتریان – اعضای تسویه حساب؛
  • با ذکر کارگزار تسویه.
 • “T2”. مناقصه گران باید دارای مجوز فروشنده باشند یا باید سازمان هایی با سرمایه شخصی خود حداقل 5 میلیون روبل باشند. این دسته به بخش کالا برای معاملات دسترسی دارد:
  • از طرف خودشان و به هزینه خودشان؛
  • با ذکر کارگزار تسویه.
 • “D1”. شرکت کنندگان باید مجوز کارگزاری یا مدیریت دارایی های ارزشمند را داشته باشند. این شرکت کنندگان برای انجام معاملات در بخش پول پذیرفته می شوند:
  • از طرف خود و به هزینه مشتریان؛
  • از طرف و به هزینه مشتریان – اعضای تسویه حساب؛
  • با ذکر کارگزار تسویه.
 • “د 2”. شرکت کنندگان باید مجوز نمایندگی داشته باشند یا یک سازمان اعتباری / بین المللی باشند. این دسته از شرکت کنندگان مجاز به معامله در بخش پول برای انجام معاملات هستند:
  • از طرف خودشان و به هزینه خودشان؛
  • با ذکر کارگزار تسویه.

مطابق با مفاد قوانین پذیرش، شرکت کنندگان ممکن است مجاز به تجارت در یک یا چند بخش بازار به طور همزمان باشند، از جمله یک یا دو دسته در یک بخش.

قوانین پذیرش را می توانید در
اینجا بیابید .

هزینه های مبادله و تسویه حساب

هر دوی این کارمزدها در قراردادهای آتی و بر مبنای مارجین دریافت می‌شوند و در معاملات اسکالپینگ نیز کارمزد مبادله دریافت می‌شود.

کارمزد قرارداد برای آتی

مقدار کمیسیون مبادله (کارمزد) برای استفاده از سفارشات بدون هدف یا هدف برای معاملات آتی به شرح زیر محاسبه می شود:
FutFee = Round (Round (abs (FutPrice) * Round (W (f) / R (f)؛ 2) * BaseFutFee؛ 2)

FutFee ≥ 0.01 روبل

توضیحی در مورد مقادیر فرمول در جدول ارائه شده است:

نامرمزگشایی
فوتفیاندازه کمیسیون برای معاملات در معاملات آتی (به روبل).
گردیک تابع داخلی که وظیفه آن گرد کردن یک عدد به دقت مشخص است.
عضلات شکمتابعی برای محاسبه قدر مطلق (این یک عدد بدون علامت است).
W (f)ارزش مرحله حداقل قیمت که با توجه به معاملات آتی مربوطه (به روبل) تعیین می شود.
RF)مرحله حداقل قیمت که با توجه به معاملات آتی مربوطه تعیین می شود.
BaseFutFeeنرخ مبادله پایه نرخ حمل و نقل آتی برای گروه قراردادهایی که به آن تعلق دارد:
 • قراردادهای ارزی – 0.000885٪;
 • بهره – 0.003163%;
 • سهام – 0.003795%;
 • قراردادهای شاخص – 0.001265٪;
 • کالا – 0.002530٪.
قیمت آیندهارزش قیمت آتی تعیین شده مطابق با بندهای 3.4.2-3.4.3 این سند  (به واحدهای اندازه گیری مشخص شده در قیمت آنها هنگام ثبت سفارش).

هزینه قرارداد بر اساس حاشیه

مارجین تفاوت بین قیمت و هزینه (مشابه با مفهوم سود) است. اختیار معامله به سبک آتی، عملیات مربوط به معاملات اختیار معامله است که در آن جریان نقدی در حساب خریداران و فروشندگان وجود ندارد، اما کل مبلغ وثیقه در حساب های معاملاتی شرکت کنندگان در معامله نگهداری می شود.
لبهاز فرمول زیر برای محاسبه مقدار کمیسیون مبادله قراردادهای اختیار مارجین بر اساس سفارشات بدون هدف یا هدفمند استفاده کنید:
OptFee = Round (min [(FutFee * K)؛ Round (Premium * Round (W (o) / R (o)؛ 5)؛ 2) * BaseFutFee]؛ 2)

OptFee ≥ 0.01 روبل.

توضیحی در مورد مقادیر فرمول در جدول ارائه شده است:

نامرمزگشایی
OptFeeاندازه کمیسیون (به روبل) برای انعقاد معامله.
گرددر قسمت فرعی قبلی رمزگشایی وجود دارد.
فوتفیاندازه کمیسیون (به روبل) برای معاملات آتی.
حق بیمهارزش حق بیمه اختیار معامله (بر حسب واحد اندازه گیری مشخص شده در سفارش قیمت اختیار معامله).
W (o)اندازه مرحله حداقل قیمت (به روبل).
R (o)مرحله حداقل قیمت.
BaseFutFeeمقدار نرخ پایه ای که اختیار معامله با آن منعقد می شود 0.06325 (مبادله) است. نرخ بهره پایه محاسبه شده برای نتیجه گیری 0.04675 (تسویه) است.
بهضریب اضافی: K = 2.

هزینه اسکالپینگ

معاملات آتی اسکالپینگ معاملاتی هستند که بر اساس سفارشات بدون هدف انجام می شوند. آنها منجر به باز و بسته شدن موقعیت های آتی در یک دوره معاملاتی می شوند. جزئیات بیشتر در مورد ابزار این معاملات در جدول:

نامتعاریفصورتحساب
آیندهمعاملات آتی که بر اساس سفارشات بدون هدف انجام می شود، منجر به باز و بسته شدن موقعیت های آتی در یک دوره معاملاتی می شود.0.5 از کل کارمزد مبادله برای تراکنش های اسکالپینگ.
گزینه هامعاملات آتی انجام شده بر اساس سفارشات بدون هدف، در صورتی که این اختیار در یک دوره معاملاتی (بدون توجه به ارزش) اعمال شود، منجر به باز شدن موقعیت های مخالف می شود. گزینه های خرید برای خرید (تماس) و فروش – گزینه های فروش (Put) می تواند منجر به باز شدن موقعیت های خرید در معاملات آتی شود. فروش گزینه های تماس و خرید گزینه های فروش منجر به موقعیت های آتی کوتاه می شود. گزینه های جفت اسکالپر:
 • کسب تماس – فروش تماس;
 • کسب تماس – خرید قرار دهید.
 • خرید Put – خرید Put;
 • خرید قرار دادن – فروش تماس.

کل کمیسیون برای اجرای تراکنش های اسکالپینگ با استفاده از گزینه ها با استفاده از فرمول های زیر محاسبه می شود:

 • هزینه = (OptFee (1) + OptFee (2)) * K → اگر OptFee (1) = OptFee (2);
 • هزینه = 2 * OptFee (1) * K + (OptFee (2) – OptFee (1)) → اگر OptFee (1) <OptFee (2);
 • هزینه = 2 * OptFee (2) * K + (OptFee (1) – OptFee (2)) → اگر OptFee (1)> OptFee (2).

توضیحی در مورد مقادیر فرمول ها در جدول ارائه شده است:

نامرمزگشایی
هزینهکل کمیسیون مبادله برای عملیات اسکالپینگ (به روبل).
OptFee (1)مجموع کارمزدهای انجام معاملات در یک دوره معاملاتی با اختیاراتی که منجر به گشایش معاملات آتی می‌شود، طبق بند فرعی «کارمزد قرارداد بر اساس مارجین» محاسبه می‌شود.
OptFee (2)مجموع کارمزدهای اجرای دستورات در دوره معاملاتی … که منجر به بسته شدن معاملات آتی می شود، طبق بند «سهم … بر اساس مارجین» محاسبه می شود.
بهضریبی که همیشه 0.5 است.

هزینه اسپرد تقویم

Spread تقویم – خرید و فروش معاملات آتی با سررسیدهای مختلف بر اساس سفارشات اسپرد به طور همزمان.
بورس اوراق بهادارمیزان سهم در هر دوره معاملاتی برای هر بخش از ثبت تسویه بر اساس میزان کارمزد هر معامله آتی بر اساس سفارش‌های هدفمند یا بدون هدف «تقویم اسپرد» تعیین می‌شود. محاسبه طبق فرمول زیر انجام می شود:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) رمزگشایی مقادیر فرمول ها در جدول ارائه شده است:

نام هارمزگشایی
FeeCSمقدار جمع آوری (به روبل) اسپرد تقویم بر اساس سفارشات بدون هدف در یک دوره معاملاتی.
بهنرخ تنزیل موثر در طول دوره بازاریابی که 0.2 است. این مدت از اولین روز معاملاتی، شش ماه است. در این مدت می توانید بر اساس سفارشات بدون هدف وارد معاملات آتی شوید. در پایان دوره، نرخ تنزیل اعمال نمی شود (در اینجا = 0 است).
ΣFutFeeCSکمیسیون معاملات آتی (به روبل) که بر اساس سفارشات بدون هدف “پرداخت تقویم” محاسبه می شود به شرح زیر محاسبه می شود: FutFeeCS = Round ((Round ((abs FutPrice (1)) + abs (FutPrice (2))) * دور (W (f) / R (f)؛ 5)؛ 2) * BaseFutFee؛ 2) که در آن:
 • FutPrice (1) – ارزش آخرین قیمت آتی محاسبه شده (قیمتی با نزدیکترین تاریخ انقضا). واحد ابعاد – مواردی که در سفارش معاملات آتی مشخص شده است.
 • FutPrice (2) – ارزش کل قیمت آتی محاسبه شده … (و بیشتر، مشابه FutPrice (1)).

برای بقیه مقادیر، رمزگشایی در بالا وجود دارد.

فرمول محاسبه کارمزد اسپردهای تقویم برای معاملات آتی بر اساس سفارش معامله “اسپرد تقویم” در طول یک روز معاملاتی به شرح زیر است:
FeeCS = ΣFutFeeCS توضیحات مقادیر استفاده شده قبلاً در مقاله ارائه شده است.

هزینه های دیگر

هزینه های زیر نیز وجود دارد:

 • کمک به صندوق ضمانت. کوچکترین سهم ممکن هر یک از اعضای تسویه حساب به این صندوق 10 میلیون روبل است. سند تبادل PJSC مسکو در مورد این نوع مشارکت – دانلود .
 • کمیسیون تسویه و تعرفه ها. مفاهیم و معانی را می توان در این اسناد یافت:
  • قوانین تسویه بازار سهام، بازار سپرده و اعتبار – اینجا .
  • قوانین تسویه برای بازار کالا – اینجا.
 • کارمزد تراکنش سند “هزینه های اضافی …” توسط صرافی به این هزینه ها اختصاص داده شده است – به سند مراجعه کنید . هزینه معاملات:
  • بی اثر (اگر یک فروشنده یا مشتری معاملات زیادی انجام دهد، اما در عین حال معاملات کمی انجام دهد).
  • کنترل سیل اشتباه (اگر فروشنده یا مشتری بسیاری از معاملات را با کد خطای 9999 انجام دهد).
  • به اشتباه اجرا شده است، اما با کنترل سیل متفاوت است (اگر فروشنده یا مشتری او تراکنش های زیادی را با کدهای خطای 31، 332، 333، 4103، 3، 14، 50، 0 انجام دهد).

برای معامله در بازار مشتقات، ابتدا باید تمام تفاوت های ظریف آن را بدانید. از جمله با تعرفه ها، پورسانت ها و کارمزدهایی که برای شرکت کنندگان در این نوع معاملات ارائه می شود.

opexflow
Rate author
Add a comment