મોસ્કો એક્સચેન્જ પર ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટના મુખ્ય ટેરિફ

Тарифы срочного рынка на Московской бирже Валюта

ડેરિવેટિવ્ઝ ટ્રેડિંગ પાર્ટિસિપન્ટ્સ તેઓ જે સોદા કરે છે તેના પર કમિશન ફી ચૂકવે છે. આ કમિશનનું કદ સહભાગી દ્વારા પસંદ કરાયેલ ટેરિફના આધારે બદલાય છે. અમે લેખમાં તેમના વિશે તેમજ તે તમામ ફી (કમિશન) વિશે વાત કરીશું જે તમારે ચૂકવવાની જરૂર છે.

મોસ્કો એક્સચેન્જ પર મુખ્ય ટેરિફ

કોષ્ટક મોસ્કો એક્સચેન્જના વર્તમાન દરો દર્શાવે છે (VAT વસૂલવામાં આવતું નથી):

નામ એક્સચેન્જનો જ સંગ્રહ કલેક્શન HKO NCC (નેશનલ ક્લિયરિંગ સેન્ટર) કુલ કમિશન
ટેરિફ નંબર 1
સ્થિર ભાગ (રુબેલ્સ)
પાછા 0.00575% 0.00425% 0.01%
ટેરિફ №2
સ્થિર ભાગ (રુબેલ્સ) 14.38 હજાર 10.63 હજાર 25 હજાર
પાછા 0.0053475% 0.0039525% 0.0093%
ટેરિફ નંબર 3
સ્થિર ભાગ (રુબેલ્સ) 143.75 હજાર 106.25 હજાર 250 હજાર
પાછા 0.0050025% 0.0036975% 0.0087%
ટેરિફ નંબર 4
સ્થિર ભાગ (રુબેલ્સ) 258.75 હજાર 191.25 હજાર 450 હજાર
પાછા 0.0047725% 0.0035275% 0.0083%
ટેરિફ નંબર 5
સ્થિર ભાગ (રુબેલ્સ) 460 હજાર 340 હજાર 800 હજાર
પાછા 0.0046% 0.0034% 0.0080%

કાયમી (અપરિવર્તનશીલ) ભાગ – દરેક મહિનાના પ્રથમ ટ્રેડિંગ દિવસે (એક દિવસનો સમયગાળો જ્યારે એક્સચેન્જ ટ્રેડિંગ કરે છે) પર ચૂકવવામાં આવે છે, પછી ભલે ત્યાં કોઈ અરજી (ઓર્ડર) હોય અથવા વ્યવહારોના નિષ્કર્ષ/પૂર્ણતા હોય કે ન હોય.
પાછળનો ભાગ ટ્રાન્ઝેક્શનના દિવસે ટ્રાન્ઝેક્શનની રકમમાંથી ચૂકવવામાં આવે છે, દરેક કમિશન ઓછામાં ઓછું 0.01 રુબેલ્સ છે.

ટેરિફ ફેરફાર આવા એક્સચેન્જ ટ્રેડિંગ પ્લાનની પસંદગી માટે સહભાગીની અરજી પર આધારિત છે. આગામી કેલેન્ડર મહિનાની શરૂઆત પહેલા 5 કામકાજના દિવસોમાં HKO NCC બેંકમાં અરજી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે (પસંદ કરેલ ટેરિફ તેમાંથી સક્રિય થશે).

હરાજીમાં ભાગ લેવા માટે પ્રવેશ માટેની ફી

યોગદાનની રકમ, સહભાગીઓની કેટેગરીના આધારે જે બ્રોકરનો છે, તે કોષ્ટકમાં રજૂ કરવામાં આવે છે:

ટ્રાન્ઝેક્શન સહભાગીઓની શ્રેણીઓ કેટેગરી દીઠ યોગદાન
“ઓ” 5,000,000
“ઓ” (વધારાની ફી) 250 000
“F1” અથવા “F2” 3,000,000
“T1” અથવા “T2” 1,000,000
“D1” અથવા “D2 1,000,000

નોંધણી માટે “O” શ્રેણીના સહભાગીઓ પાસેથી વધારાની ફી લેવામાં આવે છે. તે હંમેશા ચાર્જ થતો નથી. PJSC મોસ્કો એક્સચેન્જની ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટ કમિટીની ભલામણના આધારે આ ફીમાંથી મુક્તિ માટેના મેદાનની ઉપલબ્ધતા અંગેનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

મોસ્કો એક્સચેન્જશ્રેણીઓ વિશે સંક્ષિપ્તમાં:

 • “ઓ”. ટ્રાન્ઝેક્શનમાં સહભાગીઓ બ્રોકરેજ/ડીલર પ્રવૃત્તિઓ અથવા મૂલ્યવાન અસ્કયામતોના સંચાલન પર કામ કરવા માટે લાઇસન્સ ધરાવતા હોય છે. આ શ્રેણીના સભ્યોને સ્ટોક, કોમોડિટી અને મની વિભાગોમાં વેપાર કરવાનો અધિકાર છે. તેઓ આનાથી વ્યવહાર કરી શકે છે:
  • પોતાના નામે અને પોતાના ખર્ચે;
  • પોતાનું નામ અને ગ્રાહકના ખર્ચે;
  • ક્લિયરિંગ સહભાગીઓને ક્લિયરિંગ કરનારા ક્લાયન્ટ્સના ખર્ચે અને ક્લિયરિંગ બ્રોકરના સંકેત સાથે વ્યવહારો કરવા માટે (તેઓ એક્સેસ શરતોના સંબંધિત ભાગનું પાલન કરે છે કે કેમ તેના આધારે).
 • “F1”. સહભાગીઓ પાસે બ્રોકરેજ પ્રવૃત્તિઓ અથવા મૂલ્યવાન સંપત્તિના સંચાલન માટેની પ્રવૃત્તિઓ માટેનું લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે. આ કેટેગરીના સભ્યોને સ્ટોક વિભાગમાં આનાથી વેપાર કરવાનો અધિકાર છે:
  • પોતાનું નામ અને ગ્રાહકોના ખર્ચે;
  • ક્લાયન્ટ વતી અને તેના ખર્ચે – ક્લિયરિંગ સહભાગીઓ, તેમજ ક્લિયરિંગ બ્રોકરના સંકેત સાથે વ્યવહારો પૂર્ણ કરવા માટે.
 • “F2”. સહભાગીઓ પાસે ડીલર લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે. સહભાગીઓની આ શ્રેણીને વ્યવહારો કરવા માટે સ્ટોક વિભાગમાં વેપાર કરવાની મંજૂરી છે:
  • તેના પોતાના વતી અને તેના પોતાના ખર્ચે;
  • ક્લિયરિંગ બ્રોકર સૂચવે છે.
 • “T1”. સહભાગીઓએ બ્રોકરેજ માટે લાઇસન્સ મેળવવું આવશ્યક છે (આવા કરારના અમલીકરણ માટે લાયસન્સ ગણવામાં આવે છે – વ્યુત્પન્ન નાણાકીય અસ્કયામતો કોમોડિટીના સ્વરૂપમાં અંતર્ગત સંપત્તિ સાથે) અથવા મૂલ્યવાન સંપત્તિના સંચાલન માટેની પ્રવૃત્તિઓ. આ સહભાગીઓને વ્યવહારો માટે કોમોડિટી વિભાગની ઍક્સેસ આપવામાં આવે છે:
  • તેના પોતાના વતી અને ગ્રાહકોના ખર્ચે;
  • વતી અને ગ્રાહકોના ખર્ચે – ક્લીયરિંગ સહભાગીઓ;
  • ક્લિયરિંગ બ્રોકર સૂચવે છે.
 • “T2”. બિડર્સ પાસે ડીલર પ્રવૃત્તિ માટેનું લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે અથવા તેઓ ઓછામાં ઓછા 5 મિલિયન રુબેલ્સના પોતાના ભંડોળની રકમ ધરાવતી સંસ્થાઓ હોવા જોઈએ. આ કેટેગરીમાં વ્યવહારો માટે કોમોડિટી વિભાગની ઍક્સેસ છે:
  • તેના પોતાના વતી અને તેના પોતાના ખર્ચે;
  • ક્લિયરિંગ બ્રોકર સૂચવે છે.
 • “D1”. સહભાગીઓ પાસે બ્રોકરેજ પ્રવૃત્તિઓ અથવા મૂલ્યવાન સંપત્તિના સંચાલન માટેની પ્રવૃત્તિઓ માટેનું લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે. આ સહભાગીઓને વ્યવહારો કરવા માટે નાણાં વિભાગમાં વેપાર કરવાની મંજૂરી છે:
  • તેના પોતાના વતી અને ગ્રાહકોના ખર્ચે;
  • વતી અને ગ્રાહકોના ખર્ચે – ક્લીયરિંગ સહભાગીઓ;
  • ક્લિયરિંગ બ્રોકર સૂચવે છે.
 • “ડી 2”. સહભાગીઓ પાસે ડીલર લાઇસન્સ હોવું જોઈએ અથવા ક્રેડિટ/આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા હોવી જોઈએ. સહભાગીઓની આ શ્રેણીને વ્યવહારો કરવા માટે નાણાં વિભાગમાં વેપાર કરવાની મંજૂરી છે:
  • તેના પોતાના વતી અને તેના પોતાના ખર્ચે;
  • ક્લિયરિંગ બ્રોકર સૂચવે છે.

પાત્રતા નિયમોની જોગવાઈઓ અનુસાર, સહભાગીઓને એક સાથે એક અથવા વધુ માર્કેટ સેગમેન્ટમાં વેપાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે, જેમાં એક વિભાગમાં એક અથવા બે શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રવેશ નિયમો અહીં મળી શકે
છે .

વિનિમય અને ક્લિયરિંગ ફી

આ બંને ફી ફ્યુચર્સ અને માર્જિન કોન્ટ્રાક્ટ પર વસૂલવામાં આવે છે અને સ્કેલ્પિંગ ટ્રેડ્સ પર એક્સચેન્જ ફી પણ વસૂલવામાં આવે છે.

ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ માટે ફી

ફ્યુચર્સ માટે ટાર્ગેટલેસ અથવા ટાર્ગેટ ઓર્ડર્સનો ઉપયોગ કરવા માટે એક્સચેન્જ કમિશન (ફી) ની રકમ નીચે પ્રમાણે ગણવામાં આવે છે:
FutFee = રાઉન્ડ (રાઉન્ડ (abs(FutPrice)) * રાઉન્ડ(W(f)/R(f);5) ;2) * બેઝફૂટફી;2)

FutFee ≥ 0.01 ઘસવું.

સૂત્ર મૂલ્યોનું ડીકોડિંગ કોષ્ટકમાં પ્રસ્તુત છે:

નામ ડિક્રિપ્શન
ફૂટફી ટ્રેડિંગ ફ્યુચર્સ માટે કમિશનનું કદ (રુબેલ્સમાં).
રાઉન્ડ બિલ્ટ-ઇન ફંક્શન જેનું કાર્ય આપેલ ચોકસાઇ સાથે સંખ્યાને રાઉન્ડ કરવાનું છે.
એબીએસ ચોક્કસ મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટેનું કાર્ય (આ સંખ્યા સહી વિનાની છે).
W(f) લઘુત્તમ કિંમતના પગલાનું મૂલ્ય, જે અનુરૂપ ફ્યુચર્સ (રુબેલ્સમાં) અનુસાર નક્કી કરવામાં આવે છે.
R(f) લઘુત્તમ ભાવની ચાલ, જે અનુરૂપ વાયદા અનુસાર નક્કી કરવામાં આવે છે.
બેઝફુટફી કોન્ટ્રેક્ટ ગ્રૂપ માટે ફ્યુચર્સ ફ્રેટ રેટનો બેઝ એક્સચેન્જ રેટ કે જેનાથી તે સંબંધિત છે:
 • વિદેશી વિનિમય કરાર – 0.000885%;
 • વ્યાજ – 0.003163%;
 • સ્ટોક – 0.003795%;
 • અનુક્રમણિકા કરાર – 0.001265%;
 • કોમોડિટી – 0.002530%.
ફૂટપ્રાઈસ ફ્યુચર્સ કિંમતનું મૂલ્ય, આ દસ્તાવેજના ફકરા 3.4.2-3.4.3  (ઓર્ડર કરતી વખતે તેમની કિંમતમાં દર્શાવેલ માપના એકમોમાં) અનુસાર નક્કી કરવામાં આવે છે.

માર્જિન આધારિત કરાર માટે ફી

માર્જિન એ કિંમત અને કિંમત વચ્ચેનો તફાવત છે (નફાના ખ્યાલને અનુરૂપ). અને માર્જિન ઓપ્શન્સ ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગને લગતી કામગીરી છે, જેમાં ખરીદદારો અને વિક્રેતા બંનેના ખાતા પર કોઈ રોકડ પ્રવાહ નથી, પરંતુ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં સહભાગીઓના ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ્સ પર સુરક્ષાની સંપૂર્ણ રકમ સંગ્રહિત થાય છે.
માર્જિન બિનલક્ષિત અથવા લક્ષ્યાંકિત ઓર્ડરના આધારે માર્જિન ઓપ્શન કોન્ટ્રાક્ટ માટે એક્સચેન્જ કમિશનની રકમની ગણતરી કરવા માટે નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરો:
OptFee = રાઉન્ડ (મિનિટ [(FutFee * K); રાઉન્ડ(પ્રીમિયમ * રાઉન્ડ(W(o)/R(o)) ;5) ; 2) * બેઝફૂટફી] ;2)

OptFee ≥ 0.01 ઘસવું.

સૂત્ર મૂલ્યોનું ડીકોડિંગ કોષ્ટકમાં પ્રસ્તુત છે:

નામ ડિક્રિપ્શન
પસંદગી ફી સોદો કરવા માટે કમિશનની રકમ (રુબેલ્સમાં).
રાઉન્ડ અગાઉના પેટા વિભાગમાં ભંગાણ છે.
ફૂટફી ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ માટે કમિશનની રકમ (રુબેલ્સમાં).
પ્રીમિયમ વિકલ્પ પ્રીમિયમનું મૂલ્ય (વિકલ્પ કિંમત માટેના ક્રમમાં ઉલ્લેખિત માપનના એકમોમાં).
W(o) ન્યૂનતમ કિંમતના પગલાનું કદ (રુબેલ્સમાં).
આર(ઓ) ન્યૂનતમ ભાવ ચાલ.
બેઝફુટફી આધાર દરનું મૂલ્ય કે જેના પર વિકલ્પ સમાપ્ત થાય છે તે 0.06325 (એક્સચેન્જ) છે. નિષ્કર્ષનો ગણતરી કરેલ આધાર વ્યાજ દર 0.04675 (ક્લીયરિંગ) છે.
પ્રતિ વધારાના ગુણાંક: K=2.

સ્કેલ્પિંગ ટ્રેડ્સ માટે ફી

સ્કેલ્પિંગ ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ એ નો-ટાર્ગેટ ઓર્ડર પર આધારિત વેપાર છે. તેઓ એક ટ્રેડિંગ સમયગાળામાં ફ્યુચર્સ પોઝિશન ખોલવા અને બંધ કરવા તરફ દોરી જાય છે. કોષ્ટકમાં આ ડીલ્સના સાધનો વિશે વધુ વિગતો:

નામ વ્યાખ્યાઓ બિલિંગ
ફ્યુચર્સ બિન-લક્ષ્ય ઓર્ડરના આધારે ચલાવવામાં આવતા ફોરવર્ડ વ્યવહારો, તેઓ એક ટ્રેડિંગ સમયગાળામાં ફ્યુચર્સમાં પોઝિશન ખોલવા અને બંધ કરવા તરફ દોરી જાય છે. સ્કેલ્પિંગ ટ્રેડ્સ માટે કુલ એક્સચેન્જ ફીના 0.5.
વિકલ્પો બિન-લક્ષ્ય ઓર્ડરના આધારે અમલમાં મૂકવામાં આવેલા ફોરવર્ડ વ્યવહારો, જો વિકલ્પનો ઉપયોગ એક ટ્રેડિંગ સમયગાળામાં કરવામાં આવે છે (મૂલ્યને ધ્યાનમાં લીધા વગર), તો વિપરીત સ્થિતિઓ ખોલવા તરફ દોરી જાય છે. ખરીદવા (કૉલ) અને વેચાણ – વેચાણ (પુટ) વિકલ્પોની ખરીદી ફ્યુચર્સમાં લાંબી પોઝિશન ખોલવા તરફ દોરી શકે છે. કોલ ઓપ્શન્સ વેચવા અને પુટ ઓપ્શન્સ ખરીદવાથી શોર્ટ ફ્યુચર પોઝિશન મળશે. સ્કેલ્પિંગ જોડી માટે વિકલ્પો:
 • સંપાદન કૉલ – વેચાણ કૉલ;
 • કૉલ ખરીદવો – પુટ ખરીદવું;
 • પુટ્સની ખરીદી – પુટ્સની ખરીદી;
 • ખરીદી પુટ – વેચાણ કૉલ.

વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને સ્કેલ્પિંગ ટ્રેડ્સ ચલાવવા માટેના કુલ કમિશનની ગણતરી નીચેના સૂત્રોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે:

 • ફી = (OptFee(1) + OptFee(2)) * K → જો OptFee(1) = OptFee(2);
 • ફી = 2 * OptFee(1) * K + (OptFee(2) – OptFee(1)) → જો OptFee(1) < OptFee(2);
 • ફી = 2 * OptFee(2) * K + (OptFee(1) – OptFee(2)) → જો OptFee(1) > OptFee(2).

સૂત્રોના અર્થોને સમજવાનું કોષ્ટકમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે:

નામ ડિક્રિપ્શન
ફી સ્કેલ્પિંગ કામગીરી માટે કુલ વિનિમય કમિશન (રુબેલ્સમાં).
પસંદગી ફી(1) “માર્જિન-આધારિત કોન્ટ્રેક્ટ્સ માટે ફી” પેટાકલમ અનુસાર ગણવામાં આવે છે તેવા વિકલ્પો સાથેના એક ટ્રેડિંગ સમયગાળામાં સોદાના અમલ માટે ફીની કુલ રકમ.
પસંદગી ફી(2) ટ્રેડિંગ સમયગાળામાં વ્યવહારોના અમલ માટે ફીની કુલ રકમ …, જે ફ્યુચર્સ બંધ થવા તરફ દોરી જાય છે, પેટાકલમ “ફી … માર્જિન પર આધારિત” અનુસાર ગણવામાં આવે છે.
પ્રતિ એક પરિબળ જે હંમેશા 0.5 હોય છે.

કેલેન્ડર સ્પ્રેડ માટે ફી

કેલેન્ડર સ્પ્રેડ – એક જ સમયે સ્પ્રેડ ઓર્ડરના આધારે વિવિધ પાકતી મુદત સાથે ફ્યુચર્સ ખરીદવું અને વેચવું.
વિનિમય ફીની રકમ અલક્ષિત અથવા લક્ષિત “કૅલેન્ડર સ્પ્રેડ” ઓર્ડરના આધારે દરેક ફ્યુચર્સ ટ્રાન્ઝેક્શનમાંથી ફીની રકમના આધારે ક્લિયરિંગ રજિસ્ટરના દરેક ભાગ માટે દરેક ટ્રેડિંગ સમયગાળામાં નક્કી કરવામાં આવે છે. ગણતરી નીચેના સૂત્ર અનુસાર કરવામાં આવે છે:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) સૂત્રોના મૂલ્યોનું અર્થઘટન કોષ્ટકમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે:

નામો ડિક્રિપ્શન
ફીસીએસ કેલેન્ડર સ્પ્રેડની ફી (રુબેલ્સમાં) એક ટ્રેડિંગ સમયગાળામાં બિન-લક્ષ્ય ઓર્ડરના આધારે.
પ્રતિ માર્કેટિંગ સમયગાળા દરમિયાન અસરકારક ડિસ્કાઉન્ટ દર, જે 0.2 છે. પ્રથમ ટ્રેડિંગ દિવસથી શરૂ થતો આ સમયગાળો છ મહિનાનો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમે નો-ટાર્ગેટ ઓર્ડરના આધારે ફ્યુચર્સને સમાપ્ત કરી શકો છો. સમયગાળાના અંતે, ડિસ્કાઉન્ટ રેટ લાગુ થતો નથી (અહીં તે = 0 છે).
ΣFutFeeCS લક્ષિત કૅલેન્ડર સ્પ્રેડ ઑર્ડર્સના આધારે વસૂલવામાં આવતા ફ્યુચર્સ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ (રુબલમાં) માટેની ફીની ગણતરી નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે: FutFeeCS = રાઉન્ડ ((રાઉન્ડ (((abs FutPrice(1)) + abs(FutPrice(2))) * રાઉન્ડ (W( f)/R(f);5)) ;2) * BaseFutFee;2) જ્યાં:
 • FutPrice(1) — ફ્યુચર્સની છેલ્લી સેટલમેન્ટ કિંમતનું મૂલ્ય (નજીકની સમાપ્તિ તારીખ સાથેની એક). એકમ પરિમાણો – ફ્યુચર્સ ઓર્ડરમાં ઉલ્લેખિત;
 • FutPrice(2) — ફ્યુચર્સની સેટલમેન્ટ કિંમતનું કુલ મૂલ્ય… (અને પછી તે જ રીતે FutPrice(1)).

અન્ય મૂલ્યો માટે, ઉપર એક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ છે.

ટ્રેડિંગ દિવસ દરમિયાન “કેલેન્ડર સ્પ્રેડ” ડીલ માટેના ઓર્ડરના આધારે ફ્યુચર્સ પર કેલેન્ડર સ્પ્રેડ માટે ફીની રકમની ગણતરી માટેનું સૂત્ર નીચે મુજબ છે:
FeeCS = ΣFutFeeCS વપરાયેલ મૂલ્યોની સમજૂતી લેખમાં ઉપર આપવામાં આવી છે. .

અન્ય ફી

નીચેના યોગદાન પણ છે:

 • ગેરંટી ફંડમાં યોગદાન. આ ફંડમાં દરેક ક્લીયરિંગ સભ્યોનું સૌથી નાનું શક્ય યોગદાન 10 મિલિયન રુબેલ્સ છે. આ પ્રકારના યોગદાન પર PJSC મોસ્કો એક્સચેન્જનો દસ્તાવેજ – ડાઉનલોડ કરો .
 • કમિશન અને ટેરિફ ક્લિયરિંગ. વિભાવનાઓ અને અર્થો આ દસ્તાવેજોમાં મળી શકે છે:
  • સ્ટોક માર્કેટ, ડિપોઝિટ અને લોન માર્કેટ માટે ક્લિયરિંગ નિયમો – અહીં .
  • કોમોડિટી માર્કેટ માટે ક્લિયરિંગ નિયમો – અહીં.
 • વ્યવહાર ફી. “વધારાની ફી…” પરનો દસ્તાવેજ એક્સચેન્જ દ્વારા આ ફીને સમર્પિત છે – દસ્તાવેજ જુઓ . વ્યવહારો માટે શુલ્ક:
  • બિનકાર્યક્ષમ (જો કોઈ વેપારી અથવા ગ્રાહક ઘણા વ્યવહારો કરે છે, પરંતુ તે જ સમયે થોડા વ્યવહારો કરે છે);
  • ભૂલભરેલું ફ્લડ કંટ્રોલ (જો ડીલર અથવા ક્લાયન્ટ ભૂલ કોડ 9999 સાથે આવા ઘણા વ્યવહારો કરે છે);
  • ભૂલથી ચલાવવામાં આવ્યું, પરંતુ ફ્લડ કંટ્રોલથી અલગ (જો વેપારી અથવા તેનો ક્લાયન્ટ ભૂલ કોડ 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0 સાથે આવા ઘણા વ્યવહારો કરે છે).

ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટ પર વેપાર કરવા માટે, તમારે પહેલા તેની તમામ ઘોંઘાટ સમજવાની જરૂર છે. ટેરિફ, તેના પર વસૂલવામાં આવતા કમિશન અને આ પ્રકારની હરાજીમાં સહભાગીઓને ઓફર કરવામાં આવતી ફી સહિત.

Rate article
Add a comment