Umi arancel principal mercado derivados reheguáva Bolsa de Moscú-pe

Тарифы срочного рынка на Московской бирже Валюта

Umi participante comercio derivado-kuéra opaga peteî honorario comisión umi acuerdo omohu’ãva hikuái. Ko’ã comisión tuichakue iñambue péva arancel oiporavóva participante. Roñe’ẽta hesekuéra artículo-pe, avei opa umi honorario (comisión) tekotevẽva rehepaga.

Umi arancel principal oîva Bolsa de Moscú-pe

Ko cuadro ohechauka umi tasa ko’ágãgua Bolsa de Moscú (IVA ndojekobrái):

Téra Colección del intercambio ijehegui Colección HKO NCC (Centro Nacional de Compensación) rehegua . Total Comisión rehegua
Tarifa No 1 rehegua
Parte fija (rublos) rehegua . — Ñemby — Ñemby — Ñemby
kupe 0,00575% rehegua . 0,00425% rehegua . 0,01% rehegua .
Tarifa No2 rehegua
Parte fija (rublos) rehegua . 14,38 mil rupi 10,63 mil rupi 25 mil rupi
kupe 0,0053475% rehegua . 0,0039525% rehegua . 0,0093% rehegua .
Tarifa No 3 rehegua
Parte fija (rublos) rehegua . 143,75 mil rupi 106,25 mil rupi 250 mil rupi
kupe 0,0050025% rehegua . 0,0036975% rehegua . 0,0087% rehegua .
Tarifa No 4 rehegua
Parte fija (rublos) rehegua . 258,75 mil rupi 191,25 mil rupi 450 mil rupi
kupe 0,0047725% rehegua . 0,0035275% rehegua . 0,0083% rehegua .
Tarifa No 5 rehegua
Parte fija (rublos) rehegua . 460 mil rupi 340 mil rupi 800 mil rupi
kupe 0,0046% rehegua . 0,0034% rehegua . 0,0080% rehegua .

Parte permanente (noñemoambuéiva) – ojepagáva peteîha ára comercial (pe periodo de tiempo peteî árape intercambio omotenondéva comercio) cada mes, independientemente oîpa peteî solicitud (orden) térã omohu’ãvo/oñemohu’ãvo umi transacción térã nahániri.
Pe parte trasera ojepaga pe monto transacción-gui upe ára transacción, cada comisión ha’e por lo menos 0,01 rublos.

Ko cambio arancelario oñemopyenda solicitud participante oiporavóva ko’ãichagua plan de comercio de cambio. Ko solicitud oñepresentava’erã Banco HKO NCC-pe 5 días hábiles oñepyrü mboyve jasy calendario oúva (tarifa ojeporavóva oîta activo chugui).

Cuota ojeike haguã participación remate-pe

Umi monto de aporte, odependéva categoría de Participantes oimehápe corredor, oñepresenta cuadro-pe:

Categorías de Participantes de Transacción rehegua Aporte por categoría rehegua
“O”. 5.000.000 rehegua
“O” (cuota adicional) rehegua . 250 000 rehegua
“F1” térã “F2”. 3.000.000 rehegua
“T1” térã “T2”. 1.000.000 rehegua
“D1” térã “D2”. 1.000.000 rehegua

Ojegueraha peteî honorario adicional umi Participante categoría “O”-gua oñeinskrivi haguã. Ndaha’éi akóinte ojekargáva. Decisión ojeguerekóva disponibilidad orekóva motivo exención ko honorario-gui ojejapo recomendación Comité de Mercado de Derivados PJSC Bolsa de Moscú-pe.

Moscú Intercambio reheguaMbykymi umi categoría rehegua:

 • “O”. Umi participante transacción-pe oreko licencia umi actividad corretaje/concesionario térã omba’apo gestión de activos valiosos rehe. Umi miembro ko categoría-gua oreko derecho onegosia haguã umi sección Acciones, Mercancías ha Dinero-pe. Ikatu ojapo hikuái transacción ko’águi:
  • hérape ha hepykuépe;
  • héra tee ha cliente repykue rehe;
  • umi cliente rérape ha gasto rehe oîva participante compensación-pe, avei ojapo haguã transacción orekóva indicación peteî corredor de compensación (odependéva omoañetépa parte pertinente condiciones de acceso).
 • “F1” rehegua. Umi participante oreko va’erã licencia umi actividad de corretaje térã actividad gestión de bienes valiosos. Umi miembro ko categoría-gua oreko derecho onegosia haguã sección de Acciones-pe oúva:
  • héra tee ha cliente-kuéra repykue rehe;
  • cliente rérape ha a costa-pe – umi participante compensación-gua, avei omohu’ã haguã transacción orekóva indicación corredor compensación.
 • “F2” rehegua. Umi participante oreko va’erã licencia de concesionario. Ko categoría de Participantes ojeheja onegosia Sección de Acciones-pe ojapo haguã transacción:
  • hérape ha hepykue rehe;
  • ohechaukáva corredor de compensación-pe.
 • “T1” rehegua. Umi participante oreko va’erã licencia corretaje (ojeipapa licencia omoañetévo ko’ãichagua contrato – activo financiero derivado orekóva activo subyacente en forma de mercadería) térã actividad gestión activo valioso. Ko’ã Participante-pe oñeme’ẽ jeike Sección de Mercancías-pe umi transacción-pe guarã:
  • hérape ha cliente-kuéra repykue rehe;
  • cliente-kuéra rérape ha repykue rehe — umi participante de compensación;
  • ohechaukáva corredor de compensación-pe.
 • “T2” rehegua. Umi oferente oreko va’erã licencia actividad concesionario térã ha’eva’erã organización orekóva monto fondo propio por lo menos 5 millones de rublos. Ko categoría oguereko jeike Sección de Mercancías-pe umi transacción-pe g̃uarã:
  • hérape ha hepykue rehe;
  • ohechaukáva corredor de compensación-pe.
 • “D1” rehegua. Umi participante oreko va’erã licencia umi actividad de corretaje térã actividad gestión de bienes valiosos. Ko’ã Participante-pe ojeheja oñenegosia Sección de Dinero-pe ojapo haguã transacción:
  • hérape ha cliente-kuéra repykue rehe;
  • cliente-kuéra rérape ha repykue rehe — umi participante de compensación;
  • ohechaukáva corredor de compensación-pe.
 • “D 2” rehegua. Umi participante oreko va’erã licencia concesionario térã ha’eva’erã organización crédito/internacional. Ko categoría Participante-kuérape ojeheja oñenegosia sección Viru-pe ojapo haguã transacción:
  • hérape ha hepykue rehe;
  • ohechaukáva corredor de compensación-pe.

He’iháicha umi Regla de Elegibilidad, umi Participante ikatu ojeheja oñenegosia peteĩ térã hetave segmento mercado-pe peteĩ jeýpe, oikehápe peteĩ térã mokõi categoría peteĩ sección-pe.

Umi regla de admisión ikatu ojejuhu
ko’ápe .

Cuota de intercambio ha compensación rehegua

Mokõive ko’ã honorario ojekobra umi contrato futuro ha margen rehe, ha avei ojekobra peteî honorario de cambio umi comercio scalping rehe.

Cuota umi contrato futuro rehegua

Pe monto umi comisión (cuota) ojeporúva ojeporúramo umi pedido sin blanco térã meta futuro-pe g̃uarã oñekalkula kóicha:
FutFee = Ronda (Ronda (abs(FutPrice) * Ronda(W(f)/R(f);5) ;2) * BaseFutFee rehegua;2) .

FutFee ≥ 0,01 frotación rehegua.

Pe decodificación umi valor fórmula rehegua oñepresenta cuadro-pe:

Téra Descifrado rehegua
py rehegua Pe comisión tuichaha oñenegosia haguã futuro (rublo-pe).
Jere Peteĩ función oñemohendapyréva hembiaporã haꞌeva ombojere peteĩ papapy peteĩ precisión oñemeꞌevaꞌekue reheve.
abs rehegua Peteĩ función ojekalkula hag̃ua valor absoluto (ko papapy ndorekói signo).
W(f) rehegua . Pe valor orekóva paso precio mínimo, ojedetermináva según umi futuro correspondiente (rublo-pe).
R(f) rehegua . Ko movimiento precio mínimo, péva ojedetermináva según umi futuro correspondiente.
BaseFutFee rehegua Pe tipo de cambio base tasa de flete futuro rehegua Grupo de Contrato-pe guarã ha’e oikehápe:
 • umi contrato de divisas rehegua – 0,000885%;
 • interés – 0,003163% rehegua;
 • stock — 0,003795% rehegua;
 • umi contrato índice rehegua – 0,001265%;
 • mba’erepy rehegua – 0,002530%.
PyPrecio rehegua Pe valor futuro repykue rehegua, ojedetermináva he’iháicha umi párrafo 3.4.2-3.4.3 ko kuatiahaipyrépe  (unidad de medición ojehechaukáva iprecio-pe ojapo jave peteĩ pedido).

Cuota umi contrato basado en margen rehe

Margen ha e pe diferencia oguerekóva precio ha costo (análogo concepto de ganancia rehegua). Ha umi opción margenada ha’e umi operación ojoajúva negociación de opciones rehe, upépe ndaipóri flujo de caja umi cuenta ojoguáva ha ovendéva, sino monto entero de valor oñeñongatu cuenta de comercio umi participante transacción-pe.
Pa'ũnandi Eipuru ko fórmula ekalkula hagua mboy comisión de cambiopa oguereko umi contrato opción margenada rehegua oñemopyendáva umi pedido noñembohapéiva térã ojehecháva rehe:
OptFee = Round (min [(FutFee * K); Round(Premium * Round(W(o)/R(o)) ;5) ; 2) * BaseFutFee rehegua] ;2) .

OptFee ≥ 0,01 frotación rehegua.

Pe decodificación umi valor fórmula rehegua oñepresenta cuadro-pe:

Téra Descifrado rehegua
Opta Cuota rehegua Pe comisión monto (rublo-pe) ojejapo haguã peteî trato.
Jere Oĩ peteĩ desglose pe subsección ohasava’ekuépe.
py rehegua Monto de Comisión (en rublos) ojejapo haguã negociación de futuros.
Prima Pe valor prima opción rehegua (unidad de medición-pe oje’éva orden-pe opción repykue rehegua).
W(o) rehegua . Pe tuichaha pe paso precio mínimo rehegua (rublo-pe).
R(o) rehegua . Mínimo precio omýiva.
BaseFutFee rehegua Pe valor tasa base rehegua oñemohu’ãhápe opción ha’e 0,06325 (intercambio). Ko tasa de interés base calculada conclusión ha’e 0,04675 (despeje).
G̃uarã-hag̃ua Coeficiente adicional rehegua: K=2.

Cuota umi comercio de scalping rehegua

Scalping negociación futuros ha’e umi comercio oñemopyendáva umi pedido no objetivo. Omotenonde hikuái apertura ha cierre umi posición futuro peteî periodo de comercio-pe. Ojekuaave haguã umi instrumento ko’ã acuerdo rehegua cuadro-pe:

Téra Ñe’ẽkuaaty rehegua Facturación rehegua
Futuros rehegua Umi transacción adelante ojejapóva base umi pedido no objetivo rehe, ogueraháva hikuái apertura ha cierre umi posición futuro-pe peteî periodo de comercio-pe. 0,5 umi honorario total de cambio umi comercio scalping-pe guarã.
Opciones rehegua Umi transacción adelante ojejapóva base umi pedido no objetivo rehe, ojejapóramo opción peteî periodo de comercio ryepýpe (independientemente valor), ogueru apertura de posiciones opuestas. Ojejoguávo opciones ojejogua haguã (Ohenói) ha oñevende haguã – oñevende haguã (Omoĩ) ikatu ogueru apertura posición ipukúva futuro-pe. Ovendévo Opciones de Llamadas ha ojoguávo Put Options orekóta resultado umi posición futuro corto. Opciones para pares de scalping:
 • adquisición Ñehenói – ñemuha Ñehenói;
 • ojoguávo peteĩ Ñehenói – ojoguávo peteĩ Put;
 • Puts jogua – Puts jogua;
 • jogua Omoĩ – ñemu Ohenói.

Pe comisión total ojejapo haguã umi comercio scalping ojeporúvo opciones oñecalcula ojeporúvo ko’ã fórmula:

 • Cuota = (OptFee (1) + OptFee (2)) * K → oiméramo OptFee (1) = OptFee (2);
 • Cuota = 2 * OptFee (1) * K + (OptFee (2) – OptFee (1)) → oiméramo OptFee (1) < OptFee (2);
 • Cuota = 2 * OptFee (2) * K + (OptFee (1) – OptFee (2)) → oiméramo OptFee (1) > OptFee (2).

Ojedescifra hagua umi fórmula he’iséva oñepresenta cuadro-pe:

Téra Descifrado rehegua
Mba’erepy Comisión total de cambio umi operación de scalping rehegua (rublo-pe).
Opt Cuota(1) Ñemby . Ko monto total umi honorario ojejapóva ejecución de comercio peteî periodo de comercio orekóva opciones ogueraháva apertura de futuros, okalkuláva he’iháicha subsección “Tasa umi contrato basado en margen”.
Opt Cuota(2) rehegua. Ko monto total de honorarios ejecución de transacción péva periodo de comercio…, ogueraháva cierre de futuros, okalkuláva he’iháicha subsección “Cuota… basado en margen”.
G̃uarã-hag̃ua Peteĩ factor akóinte ha’éva 0,5.

Cuota umi Difusión Calendario rehegua

Calendario Spread – Ojejogua ha oñevende futuro orekóva vencimiento iñambuéva oñemopyendáva umi pedido spread rehegua peteĩ jave.
Me'ẽjovái Ko monto honorario ojedetermina cada periodo de comercio peteîteî parte registro de compensación oñemopyendáva monto honorario oúva cada transacción futuro oñemopyendáva umi pedido “Calendar Spread” no dirigido térã ojepytasóva. Pe cálculo ojejapo ko a fórmula rupive:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) Pe interpretación umi valor oguerekóva umi fórmula ojehechauka cuadrope:

Térakuéra Descifrado rehegua
CuotaCS rehegua Cuota (rublo-pe) Diferencia Calendario rehegua oñemopyendáva umi pedido no objetivo peteî periodo de comercio ryepýpe.
G̃uarã-hag̃ua Tasa de descuento efectivo péva periodo de comercialización, ha’éva 0,2. Ko periodo, oñepyrûva peteîha jornada de comercio guive, ha’e seis meses. Ko periodo jave, ikatu omohu’ã futuro oñemopyendáva umi pedido no objetivo. Oñemohu’ãvo periodo, ndojeporúi tasa de descuento (ko’ápe oime = 0).
ΣFutFeeCS rehegua Cuota umi transacción futuro rehegua (rublo-pe) ojekobráva base umi pedido Calendario Spread noñembohapéiva rehe oñecalcula kóicha: FutFeeCS = Ronda ((Abs FutPrice(1)) + abs(FutPrice(2))) * Ronda (W( f)/R(f);5)) ;2) * BaseFutFee;2) moõpa:
 • FutPrice(1) — pe valor oguerekóva pe precio de liquidación paha umi futuro rehegua (pe oguerekóva fecha de vencimiento hi’aguĩvéva). Vorepeteĩ dimensiones – umi oje’éva orden de futuros-pe;
 • FutPrice(2) — pe valor total precio de liquidación rehegua umi futuro rehegua… (ha upéi ojoguaite FutPrice(1)-pe).

Ambue valor-kuérape g̃uarã, oĩ peteĩ transcripción yvate gotyo.

Pe fórmula ojekalkula hagua mboýpa ojepaga umi Spread Calendario rehegua umi futuro rehegua oñemopyendáva pe pedido rehegua pe trato “Calendario Spread” rehegua ára comercial aja ha e ko ãva:
FeeCS = ΣFutFeeCS Umi ñemyesakã umi valor ojeporúva rehegua oñeme ẽma yvateve artículo-pe .

Ambue mba’e ojehepyme’ẽva

Avei oĩ koʼã kontrivusión:

 • Aporte Fondo de Garantía-pe. Pe aporte michîvéva ikatúva peteîteî umi Miembro Compensador ko fondo-pe ha’e 10 millones de rublos. Kuatia PJSC Moscú Intercambio rehegua ko’ãichagua aporte rehegua – descarga .
 • Comisión de compensación ha arancel-kuéra rehegua. Umi concepto ha he’iséva ikatu ojejuhu ko’ã kuatiahaipyrépe:
  • Regla de compensación mercado de valores, depósito ha préstamo mercado-pe guarã – ko’ápe .
  • Regla de compensación mercado de mercadería-pe guarã – ko’ápe.
 • Umi mba’e ojehepyme’ẽva transacción rehegua. Kuatia “Tasas adicionales …” rehegua oñembosako’i ko’ã honorario-pe intercambio rupive – ehecha kuatia . Ojekobráva umi transacción rehe:
  • ineficiente (peteî concesionario térã cliente omotenondéramo heta transacción, ha katu upekuévo ojapo sa’i transacción);
  • Control de Inundaciones ojejavy (pe concesionario térã cliente omotenondéramo heta ko’ãichagua transacción código de error 9999 reheve);
  • ojejapo vai, ha katu iñambue Control de Inundaciones-gui (pe concesionario térã ikliente ojapo ramo heta koꞌãichagua transacción umi código de error 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0 reheve).

Ikatu haguã oñenegosia Mercado de Derivados-pe, tekotevẽ rentende raẽ opaite matices orekóva. Oimehápe tarifa ndive, comisión ojekobráva hesekuéra ha umi honorario oñeikuave’êva umi participante ko’ã tipo de remate-pe.

opexflow
Rate author
Add a comment