It-tariffi ewlenin tas-suq tad-derivattivi fuq l-Iskambju ta ‘Moska

Тарифы срочного рынка на Московской биржеВалюта

Parteċipanti fil-kummerċ tad-derivati ​​jħallsu miżata tal-kummissjoni fuq it-tranżazzjonijiet li jikkonkludu. Id-daqs ta ‘dawn il-kummissjonijiet ivarja skond it-tariffa magħżula mill-parteċipant. Se nitkellmu dwarhom fl-artiklu, kif ukoll dwar dawk il-miżati kollha (kummissjonijiet) li trid tħallas.

It-tariffi ewlenin fuq l-Iskambju ta ‘Moska

It-tabella turi r-rati attwali tal-Iskambju ta’ Moska (il-VAT mhix imposta):

IsemĠbir tal-iskambju innifsuĠbir HKO NCC (Ċentru Nazzjonali tal-Ikklerjar)Kummissjoni totali
Tariffa Nru 1
Parti fissa (rublu)
lura0.00575%0.00425%0.01%
Tariffa №2
Parti fissa (rublu)14.38 elf10.63 elf25 elf
lura0.0053475%0.0039525%0.0093%
Tariffa Nru 3
Parti fissa (rublu)143.75 elf106.25 elf250 elf
lura0.0050025%0.0036975%0.0087%
Tariffa Nru 4
Parti fissa (rublu)258.75 elf191.25 elf450 elf
lura0.0047725%0.0035275%0.0083%
Tariffa Nru 5
Parti fissa (rublu)460 elf340 elf800 elf
lura0.0046%0.0034%0.0080%

Parti permanenti (li ma tinbidilx) – imħallas fl-ewwel jum ta ‘kummerċ (il-perjodu ta’ żmien f’ġurnata meta l-iskambju jwettaq kummerċ) ta ‘kull xahar, irrispettivament minn jekk kienx hemm applikazzjoni (ordni) jew il-konklużjoni/tlestija tat-tranżazzjonijiet jew le.
Il-parti ta ‘wara titħallas mill-ammont tat-tranżazzjoni fil-jum tat-tranżazzjoni, kull kummissjoni hija mill-inqas 0.01 rublu.

Il-bidla fit-tariffa hija bbażata fuq l-applikazzjoni tal-parteċipant għall-għażla ta’ pjan ta’ skambju bħal dan. L-applikazzjoni trid tiġi sottomessa lill-HKO NCC Bank fi żmien 5 ijiem tax-xogħol qabel il-bidu tax-xahar kalendarju li jmiss (it-tariffa magħżula tkun attiva minnha).

Ħlas għad-dħul għall-parteċipazzjoni fl-irkant

L-ammonti ta’ kontribuzzjonijiet, skont il-kategorija ta’ Parteċipanti li jappartjeni għaliha s-sensar, huma ppreżentati fit-tabella:

Kategoriji ta’ Parteċipanti ta’ TranżazzjoniKontribuzzjoni għal kull kategorija
“O”5,000,000
“O” (tariffa addizzjonali)250 000
“F1” jew “F2”3,000,000
“T1” jew “T2”1,000,000
“D1” jew “D21,000,000

Miżata addizzjonali hija meħuda mill-Parteċipanti tal-kategorija “O” għar-reġistrazzjoni. Mhux dejjem jiġi ċċarġjat. Id-deċiżjoni dwar id-disponibbiltà tar-raġunijiet għal eżenzjoni minn din il-miżata ssir fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat tas-Suq tad-Derivattivi tal-Iskambju PJSC ta ‘Moska.

Skambju ta' MoskaFil-qosor dwar il-kategoriji:

 • “O”. Il-parteċipanti fit-tranżazzjoni huma liċenzjati għal attivitajiet ta ‘senserija/negozjant jew jaħdmu fuq il-ġestjoni ta’ assi ta ‘valur. Il-Membri ta’ din il-kategorija għandhom id-dritt li jinnegozjaw fit-taqsimiet Stock, Komodità u Flus. Jistgħu jagħmlu transazzjoni minn:
  • f’ismu u bi spejjeż tiegħu;
  • isem proprju u bi spejjeż tal-klijent;
  • f’isem u għad-detriment tal-klijenti li jkunu parteċipanti tal-ikklerjar, kif ukoll biex jagħmlu tranżazzjonijiet bl-indikazzjoni ta’ sensar tal-ikklerjar (skond jekk jikkonformawx mal-parti rilevanti tal-kundizzjonijiet tal-aċċess).
 • “F1”. Il-parteċipanti għandu jkollhom liċenzja għal attivitajiet ta’ senserija jew attivitajiet għall-ġestjoni ta’ assi ta’ valur. Il-membri ta’ din il-kategorija għandhom id-dritt li jinnegozjaw fit-taqsima Stock minn:
  • isem proprju u għad-detriment tal-klijenti;
  • f’isem u għad-detriment tal-klijenti – parteċipanti tal-ikklerjar, kif ukoll biex jikkonkludu tranżazzjonijiet bl-indikazzjoni ta ‘sensar tal-ikklerjar.
 • “F2”. Il-parteċipanti jrid ikollhom liċenzja ta’ negozjant. Din il-kategorija ta’ Parteċipanti hija permessa li tinnegozja fit-Taqsima tal-Ħażniet biex tagħmel tranżazzjonijiet:
  • f’isimha u bi spejjeż tagħha;
  • li jindika s-sensar tal-ikklerjar.
 • “T1”. Il-parteċipanti għandhom ikunu liċenzjati għal senserija (il-liċenzja għall-implimentazzjoni ta ‘tali kuntratt hija magħduda – assi finanzjarji derivattivi bl-assi sottostanti fil-forma ta’ komodità) jew attivitajiet għall-ġestjoni ta ‘assi ta’ valur. Dawn il-Parteċipanti jingħataw aċċess għat-Taqsima tal-Komoditajiet għal tranżazzjonijiet:
  • f’isimha stess u għad-detriment tal-klijenti;
  • f’isem u għad-detriment tal-klijenti — parteċipanti tal-ikklerjar;
  • li jindika s-sensar tal-ikklerjar.
 • “T2”. L-offerenti għandu jkollhom liċenzja għall-attività tan-negozjant jew għandhom ikunu organizzazzjonijiet bl-ammont ta ‘fondi proprji ta’ mill-inqas 5 miljun rublu. Din il-kategorija għandha aċċess għat-Taqsima tal-Komoditajiet għat-tranżazzjonijiet:
  • f’isimha u bi spejjeż tagħha;
  • li jindika s-sensar tal-ikklerjar.
 • “D1”. Il-parteċipanti għandu jkollhom liċenzja għal attivitajiet ta’ senserija jew attivitajiet għall-ġestjoni ta’ assi ta’ valur. Dawn il-Parteċipanti huma permessi li jinnegozjaw fit-Taqsima tal-Flus biex jagħmlu tranżazzjonijiet:
  • f’isimha stess u għad-detriment tal-klijenti;
  • f’isem u għad-detriment tal-klijenti — parteċipanti tal-ikklerjar;
  • li jindika s-sensar tal-ikklerjar.
 • “D 2”. Il-parteċipanti jrid ikollhom liċenzja ta’ negozjant jew ikunu organizzazzjoni ta’ kreditu/internazzjonali. Din il-kategorija ta’ Parteċipanti hija permessa li tinnegozja fit-taqsima tal-Flus biex tagħmel tranżazzjonijiet:
  • f’isimha u bi spejjeż tagħha;
  • li jindika s-sensar tal-ikklerjar.

Skont id-dispożizzjonijiet tar-Regoli tal-Eliġibilità, il-Parteċipanti jistgħu jitħallew jinnegozjaw f’segment tas-suq wieħed jew aktar f’daqqa, inklużi kategorija waħda jew żewġ f’sezzjoni waħda.

Ir-regoli tad-dħul jistgħu jinstabu
hawn .

Ħlas ta’ skambju u clearing

Dawn iż-żewġ tariffi huma ċċarġjati fuq futures u kuntratti ta ‘marġni, u ħlas ta’ skambju huwa ċċarġjat ukoll fuq snajja ‘scalping.

Ħlas għal kuntratti futuri

L-ammont ta’ kummissjonijiet ta’ skambju (miżati) għall-użu ta’ ordnijiet bla mira jew immirati għal futuri huwa kkalkulat kif ġej:
FutFee = Round (Round (abs(FutPrice) * Round(W(f)/R(f);5) ;2)) * BaseFutFee;2)

FutFee ≥ 0.01 togħrok.

Id-dekodifikazzjoni tal-valuri tal-formula hija ppreżentata fit-tabella:

IsemDekriptaġġ
footfeeId-daqs tal-kummissjoni għall-kummerċ tal-futures (f’rubli).
RoundFunzjoni inkorporata li l-kompitu tagħha huwa li tqarreb numru bi preċiżjoni partikolari.
absFunzjoni biex tikkalkula l-valur assolut (dan in-numru mhux iffirmat).
W(f)Il-valur tal-pass minimu tal-prezz, li huwa determinat skont il-futures korrispondenti (f’rubli).
R(f)Il-moviment tal-prezz minimu, li huwa determinat skond il-futures korrispondenti.
BaseFutFeeIr-rata tal-kambju bażi tar-rata tal-merkanzija futures għall-Grupp Kuntratt li jappartjeni għalih:
 • kuntratti tal-kambju – 0.000885%;
 • imgħax – 0.003163%;
 • stokk — 0.003795%;
 • kuntratti indiċi – 0.001265%;
 • komodità – 0.002530%.
FootPriceIl-valur tal-prezz tal-futures, iddeterminat skont il-paragrafi 3.4.2-3.4.3 ta’ dan id- dokument  (f’unitajiet ta’ kejl indikati fil-prezz tagħhom meta jagħmlu ordni).

Miżata għal kuntratti bbażati fuq il-marġni

Il-marġni hija d-differenza bejn il-prezz u l-ispiża (analogu għall-kunċett ta ‘profitt). U l-għażliet marġinati huma operazzjonijiet relatati mal-kummerċ tal-għażliet, li fihom m’hemm l-ebda likwidità fuq il-kontijiet kemm tax-xerrejja kif ukoll tal-bejjiegħa, iżda l-ammont kollu ta ‘sigurtà huwa maħżun fil-kontijiet tal-kummerċ tal-parteċipanti fit-tranżazzjoni.
MarġniUża l-formula li ġejja biex tikkalkula l-ammont tal-kummissjoni tal-kambju għal kuntratti ta’ opzjoni marġinati bbażati fuq ordnijiet mhux immirati jew immirati:
OptFee = Round (min [(FutFee * K); Round(Premium * Round(W(o))/R(o)) ;5); 2) * BaseFutFee] ;2)

OptFee ≥ 0.01 togħrok.

Id-dekodifikazzjoni tal-valuri tal-formula hija ppreżentata fit-tabella:

IsemDekriptaġġ
Opt FeeL-ammont ta ‘kummissjoni (f’rubli) biex isir ftehim.
RoundHemm tqassim fis-subtaqsima preċedenti.
footfeeAmmont tal-Kummissjoni (f’rubli) għall-kummerċ tal-futures.
PremiumIl-valur tal-primjum tal-opzjoni (f’unitajiet ta’ kejl speċifikati fl-ordni għall-prezz tal-għażla).
W(o)Id-daqs tal-pass tal-prezz minimu (f’rubli).
R(o)Ċaqliq tal-prezz minimu.
BaseFutFeeIl-valur tar-rata bażi li biha tiġi konkluża l-għażla huwa 0.06325 (skambju). Ir-rata tal-imgħax bażi kkalkulata tal-konklużjoni hija 0.04675 (clearing).
BiexKoeffiċjent addizzjonali: K=2.

Ħlas għal snajja’ ta’ scalping

Il-kummerċ tal-futures scalping huwa kummerċ ibbażat fuq ordnijiet bla mira. Dawn iwasslu għall-ftuħ u l-għeluq ta’ pożizzjonijiet futuri f’perjodu wieħed ta’ kummerċ. Aktar dettalji dwar l-istrumenti ta’ dawn it-tratti fit-tabella:

IsemDefinizzjonijietKontijiet
FuturiTranżazzjonijiet bil-quddiem eżegwiti fuq il-bażi ta ‘ordnijiet mhux fil-mira, dawn iwasslu għall-ftuħ u l-għeluq ta’ pożizzjonijiet fil-futures f’perjodu ta ‘kummerċ wieħed.0.5 tat-tariffi totali tal-kambju għal snajja ‘scalping.
GħażlietTranżazzjonijiet bil-quddiem esegwiti fuq il-bażi ta’ ordnijiet mhux fil-mira, jekk l-għażla tiġi eżerċitata f’perjodu ta’ negozjar wieħed (irrispettivament mill-valur), iwasslu għall-ftuħ ta’ pożizzjonijiet opposti. Ix-xiri ta ‘għażliet biex tixtri (Sejħa) u bejgħ – biex tbiegħ (Put) jista’ jwassal għall-ftuħ ta ‘pożizzjonijiet twal fil-futures. Il-bejgħ tal-Għażliet tas-Sejħiet u x-xiri tal-Għażliet Put se jirriżultaw f’pożizzjonijiet ta’ futures qosra. Għażliet għall-pari scalping:
 • akkwist Sejħa – bejgħ Sejħa;
 • buying a Call – buying a Put;
 • xiri ta’ Puts – xiri ta’ Puts;
 • xiri Put – bejgħ Sejħa.

Il-kummissjoni totali għall-eżekuzzjoni ta ‘snajja’ ta’ scalping bl-użu ta ‘għażliet hija kkalkulata bl-użu tal-formuli li ġejjin:

 • Tariffa = (OptFee (1) + OptFee (2)) * K → jekk OptFee (1) = OptFee (2);
 • Tariffa = 2 * OptFee(1) * K + (OptFee(2) – OptFee(1)) → jekk OptFee(1) < OptFee(2);
 • Tariffa = 2 * OptFee(2) * K + (OptFee(1) – OptFee(2)) → jekk OptFee(1) > OptFee(2).

Id-deċifrar tat-tifsiriet tal-formuli huwa ppreżentat fit-tabella:

IsemDekriptaġġ
ĦlasKummissjoni ta ‘skambju totali għal operazzjonijiet ta’ scalping (f’rubli).
Ħlas tal-Għażla(1)L-ammont totali ta ‘tariffi għall-eżekuzzjoni ta’ snajja f’perjodu wieħed ta ‘kummerċ b’għażliet li jwasslu għall-ftuħ ta’ futuri, ikkalkulat skont is-subsezzjoni “Ħlas għal kuntratti bbażati fuq il-marġni”.
Ħlas tal-Għażla(2)L-ammont totali ta ‘tariffi għall-eżekuzzjoni ta’ tranżazzjonijiet fil-perjodu ta ‘kummerċ …, li jwasslu għall-għeluq ta’ futuri, ikkalkulat skont is-subsezzjoni “Ħlas … ibbażat fuq marġini”.
BiexFattur li huwa dejjem 0.5.

Ħlas għall-Spreads tal-Kalendarji

It-tixrid tal-kalendarju – Ix-xiri u l-bejgħ ta’ futuri b’maturitajiet differenti bbażati fuq ordnijiet ta’ tixrid fl-istess ħin.
SkambjuL-ammont tat-tariffa huwa ddeterminat f’kull perjodu ta’ negozjar għal kull parti tar-reġistru tal-ikklerjar ibbażat fuq l-ammont ta’ tariffi minn kull tranżazzjoni futuri bbażati fuq ordnijiet ta’ “Calendar Spread” mhux immirati jew immirati. Il- kalkolu jsir skont il-formula li ġejja:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) L- interpretazzjoni tal-valuri tal-formuli hija ppreżentata fit-tabella:

IsmijietDekriptaġġ
FeeCSTariffa (f’rubli) tal-Fixed tal-Kalendarju bbażat fuq ordnijiet bla mira fi żmien perjodu ta’ kummerċ wieħed.
BiexIr-rata ta’ skont effettiv matul il-perjodu ta’ kummerċjalizzazzjoni, li hija 0.2. Dan il-perjodu, li jibda mill-ewwel jum ta’ negozjar, huwa ta’ sitt xhur. Matul dan il-perjodu, tista ‘tikkonkludi futuri bbażati fuq ordnijiet bla mira. Fl-aħħar tal-perjodu, ir-rata ta’ skont mhix applikata (hawnhekk hija = 0).
ΣFutFeeCSIt -tariffa għal tranżazzjonijiet futuri (f’rubli) iċċarġjata fuq il-bażi ta’ ordnijiet ta’ Mifrux tal-Kalendarju mhux immirati hija kkalkulata kif ġej: FutFeeCS = Round ((Round ((abs FutPrice(1)) + abs(FutPrice(2))) * Round (W( f)/R(f);5)) ;2) * BaseFutFee;2) fejn:
 • FutPrice(1) — il-valur tal-aħħar prezz tas-saldu tal-futures (dak bl-eqreb data ta’ skadenza). Unità dimensjonijiet – dawk speċifikati fl-ordni tal-futures;
 • FutPrice(2) — il-valur totali tal-prezz tas-saldu tal-futures… (u mbagħad bl-istess mod għal FutPrice(1)).

Għal valuri oħra, hemm traskrizzjoni hawn fuq.

Il-formula għall-kalkolu tal-ammont tat-tariffa għal Kalendarju Spreads fuq futures ibbażata fuq l-ordni għall-ftehim “Calendar Spread” matul il-ġurnata tal-kummerċ hija kif ġej:
FeeCS = ΣFutFeeCS L- ispjegazzjonijiet tal-valuri użati huma diġà mogħtija hawn fuq fl-artikolu .

Ħlasijiet oħra

Hemm ukoll il-kontribuzzjonijiet li ġejjin:

 • Kontribuzzjoni lill-Fond ta’ Garanzija. L-iżgħar kontribuzzjoni possibbli ta’ kull wieħed mill-Membri tal-Ikklerjar għal dan il-fond hija ta’ 10 miljun rublu. Dokument ta ‘PJSC Moska Skambju dwar dan it-tip ta’ kontribuzzjonijiet – download .
 • Kummissjoni tal-ikklerjar u tariffi. Il-kunċetti u t-tifsiriet jistgħu jinstabu f’dawn id-dokumenti:
  • Regoli tal-ikklerjar għall-istokk tas-suq, depożiti u suq tas-self – hawn .
  • Regoli tal-ikklerjar għas-suq tal-komoditajiet – hawn.
 • Drittijiet ta’ transazzjoni. Id-dokument dwar “Miżati addizzjonali …” huwa ddedikat għal dawn it-tariffi mill-iskambju – ara d-dokument . Iċċarġjati għat-tranżazzjonijiet:
  • ineffiċjenti (jekk negozjant jew klijent iwettaq ħafna tranżazzjonijiet, iżda fl-istess ħin jagħmel ftit tranżazzjonijiet);
  • Kontroll tal-Għargħar żbaljat (jekk in-negozjant jew il-klijent iwettaq ħafna tranżazzjonijiet bħal dawn bil-kodiċi tal-iżball 9999);
  • eżegwiti bi żball, iżda differenti mill-Kontroll tal-Għargħar (jekk in-negozjant jew il-klijent tiegħu jagħmel ħafna tranżazzjonijiet bħal dawn b’kodiċijiet ta ‘żball 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0).

Sabiex tinnegozja fis-Suq tad-Derivattivi, l-ewwel trid tifhem l-isfumaturi kollha tiegħu. Inkluż bit-tariffi, kummissjonijiet iċċarġjati fuqhom u tariffi li jiġu offruti lill-parteċipanti f’dan it-tip ta’ rkant.

Rate article
Add a comment