Инвестиции
سواد مالی به زبان در دسترس: بهترین درس ها و نکات از opexbot
0
این مقاله بر اساس یک سری پست از  کانال تلگرام OpexBot ایجاد شده است که با دیدگاه نویسنده و نظر هوش مصنوعی تکمیل شده است. Opexbot درس‌هایی درباره سواد
Обучение трейдингу
استراتژی لاک پشت دنیس ریچارد: در مورد چیست و آیا در دنیای مدرن کار می کند؟
0
این مقاله بر اساس یک سری پست از  کانال تلگرام OpexBot ایجاد شده است که با دیدگاه نویسنده و نظر هوش مصنوعی تکمیل شده است. ریچارد دنیس کیست و مسابقه
Обучение трейдингу
آنچه یک معامله گر مبتدی باید بداند تا معامله در بازار سهام ارزش شمع را داشته باشد
0
این مقاله بر اساس یک سری پست از  کانال تلگرام OpexBot ایجاد شده است که با دیدگاه نویسنده و نظر هوش مصنوعی تکمیل شده است. تاجر مبتدی؟ بعد بیا پیش ما
Обучение трейдингу
هرگز دنبال جمعیت نروید، به خصوص اگر تاجر هستید
0
این مقاله بر اساس یک سری پست از  کانال تلگرام OpexBot ایجاد شده است که با دیدگاه نویسنده و نظر هوش مصنوعی تکمیل شده است. فلسفه و روانشناسی انبوه در
Обучение трейдингу
اشتباهات اصلی معامله گران که سپرده و تمایل به معامله را از بین می برد
0
این مقاله بر اساس یک سری پست از  کانال تلگرام OpexBot ایجاد شده است که با دیدگاه نویسنده و نظر هوش مصنوعی تکمیل شده است. برترین اشتباهات محبوب و بسیار
Обучение трейдингу
روانشناسی تجارت: چرا برخی از معامله گران موفق هستند و برخی دیگر نه؟
0
این مقاله بر اساس یک سری پست از  کانال تلگرام OpexBot ایجاد شده است که با دیدگاه نویسنده و نظر هوش مصنوعی تکمیل شده است. امروز در مورد مهمترین موضوع
Обучение трейдингу
فرهنگ لغت یک معامله گر سرگرم کننده: galya، papira، baseddip و سایر خرد بازار سهام
0
این مقاله بر اساس یک سری پست از  کانال تلگرام OpexBot ایجاد شده است که با دیدگاه نویسنده و نظر هوش مصنوعی تکمیل شده است. فرهنگ لغت یک معامله گر غیر
Карьера
چگونه از منطقه راحتی خود خارج شوید و بازیگری را شروع کنید: روانشناسی و تمرین
0
این مقاله بر اساس یک سری پست از  کانال تلگرام OpexBot ایجاد شده است که با دیدگاه نویسنده و نظر هوش مصنوعی تکمیل شده است. چگونه از منطقه راحتی خود
Обучение трейдингу
چگونه با یک سپرده کوچک معامله کنیم و چرا این مزایای خود را دارد
0
این مقاله بر اساس یک سری پست از  کانال تلگرام OpexBot ایجاد شده است که با دیدگاه نویسنده و نظر هوش مصنوعی تکمیل شده است. چرا امکان معامله با سپرده
Карьера
زمان به عنوان با ارزش ترین منبع: چگونه یاد بگیریم آن را مدیریت کنیم و ثانیه ها را تلف نکنیم
0
این مقاله بر اساس یک سری پست از  کانال تلگرام OpexBot ایجاد شده است که با دیدگاه نویسنده و نظر هوش مصنوعی تکمیل شده است. زمان با ارزش ترین منبعی است