ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን

Софт и программы для трейдинга

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል፡ ከመይ ጌርካ ኣብ ሜታትሬደር ፕላትፎርም ኣብ 2022 ትተክል፡ ትውቅሮን ትነግድን። ሜታትሬደር ሓደ ካብቶም ኣብ ዕዳጋታት ፊዩቸርስ፣ ፎርክስን ሲኤፍዲን ናይ ንግዲ ኣገልግሎት ንምሃብ ዝተዳለዉ ህቡባት ናይ ንግዲ ተርሚናላት እዩ።

ኣብ ዕዳጋ ዝጥቀሙሉ ስሪት ሜታትሬደር

መርኣያዓመት ሕታምባህርያት
FX ቻርትስ2000 ዓ.ምእቲ ኮምፕሌክስ ኣብ ፎርክስ ንዝግበር ንግዲ ማርጅን ጥራይ ዝተዳለወ እዩ። ቴክኒካውን ግራፊካውን ዓቕሚ ኣዝዩ ድኹም እዩ።
ሜታኮትስ ዝበሃል ጽሑፍ2001 ዓ.ምኣብ ዕዳጋ ሲኤፍዲ ንግዲ ተወሰኸ . ተግባር MQL ንኣገልግሎት ዓማዊል (ስክሪፕት፣ ክኢላታት ኣማኸርቲ፣ ቴክኒካዊ መርኣይታት ወዘተ) ብዓቢኡ ኣስፊሕዎ ኣሎ።
ሜታትሬደር 32002 ዓ.ምኣብ ፊዩቸርስ ዝበሃል ነጻ ኤፒኣይ ቤተ-መጻሕፍቲ ንግዲ ተወሰኸ። ቋንቋ ፕሮግራሚንግ MQLII ተማሓይሹ ኣሎ።
ሜታትሬደር42005 ዓ.ምኩሉ ክፋላት ናይቲ መድረኽ ተማሓይሹ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ስርዓታት ፀጥታ ንምጥንኻር ትኹረት ይወሃቦ። ተግባር MQL4 ንባዕሉ ቋንቋ ፕሮግራሚንግ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ውልቃዊ ሞዱል፡ ኣርታዒ ክኢላታት ኣማኸርቲ ሜታኤዲተር፡ ከምኡ’ውን ክኢላታት ኣማኸርቲ ንምምሕያሽ ዝሕግዝ ሞዴል ዘጠቓለለ እዩ።
ሜታትሬደር52008 ዓ.ምእዚ ስሪት ናይቲ ናይ ንግዲ መድረኽ ኣብቲ ባጤራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን እውን ክትነግድ የኽእለካ። ቁጽሪ ናይ ግዜ ገደብ ኣዕብዩ። ስትራተጂታት ኣብ ሓቀኛ ግዜ ናይ ምፍታን ዓቕሚ ተወሰኸ። ናይ መርበብ ተግባር ተወሰኸ።

እቲ ዝበዝሐ ተፈታዊ ዝኾነ ስሪት ናይቲ መድረኽ ሜታትሬደር4 ኮይኑ፡ ብመንጽር ተግባር ካብ MT5 ስሪት ዝወሓደ እኳ እንተኾነ። ቀንዲ ምኽንያት ተፈታውነት MT4 ዘይምስምማዕ ቋንቋታት MQL4ን MQL5ን እዩ፣ ንኹሎም ናይ ንግዲ መሳርሒታትካ፣ መርኣይታትካን ስክሪፕትታትካን ምንቅስቓስ ድማ ቁሩብ ኣድካሚ መስርሕ እዩ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን

ናይ MT መድረኽ ባህርያት

እቲ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ መድረኽ ምሉእ ብምሉእ ርእሱ ዝኸኣለ ኮይኑ ተወሳኺ ፕሮግራማት ምትካል ኣየድልዮን እዩ። ኩሎም ኣድለይቲ መሳርሒታት ንግዲ ንተጠቀምቲ ይርከቡ: መዐቀኒታት: ጽምዲ ባጤራ: ኣክስዮናት: ኣቑሑት (ሓጺን: ነዳዲ)። ሰፊሕ ቴክኒካዊ ተግባር፤

 • ብብዙሕ ቋንቋታት ዝቐርቡ ጸብጻባት ንግዲ፤
 • 38 መርኣይታት ቴክኒካዊ ትንተና፤
 • ኣብ ምጽባይ ዝርከቡ ትእዛዛት 6 ኣማራጺታት፤
 • 4 ናይ ዙም ሞድታት፤
 • ቁጠባዊ ኣቆጻጽራ፤
 • ደገፍ ናይቲ “ብርጭቆ ዋጋታት”፤
 • ተግባር ከፊላዊ ምፍፃም ትእዛዛት፤
 • ስትራተጂታት ናይ ምፍታን ዓቕሚ፤
 • ናይ ምጽራይን ምክልኻልን ተግባራት ፤
 • ንኣውቶማቲክ ንግዲ ዝኸውን ናይ ባዕልኻ ስክሪፕትን መርኣይታትን ናይ ምፍጣር ዓቕሚ፤
 • ምልክታት ላዕለዎት ነጋዶ ናይ ምጽንባር ወይ ምልክታትካ ንመሸጣ ናይ ምቕማጥ ዓቕሚ።

ከመይ ጌርና ተርሚናል ሜታትሬደር ንጽዕኖ – ደረጃ ብደረጃ መምርሒታት

ንቴክኒካዊ መሳርሒታት ኣገዳሲ ዝኾነ ረቛሒ፡ SSE2 ዝድግፍ ፕሮሰሰር ምህላው እዩ። ካብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ Metatrader ሶፍትዌር ምትካል ፍጹም ነጻ እዩ።

 1. ደረጃ #1 – ሜታትሬደር ኣውሪድና ነቲ ኢንስታለር ኣካይድዎ።ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን
 2. ደረጃ #2 – ኣብ ውዕላት ናይቲ ናይ ፍቓድ ስምምዕ ተሰማምዑ። ድሮ ክፉት ናይ ንግዲ ሕሳብ እንተሃልዩካ፡ ሽዑ እቲ ተተካኢ ናይ ደላላይካ ኣርማ ክህልዎ እዩ።
 3. 3ይ ደረጃ – ቅጥዕታት ኣቐምጥ። ኣብዚ ናይ ፕሮግራም ምትካል ኣድራሻ ክትቅይር ጥራይ ዘይኮነስ፡ ኣውቶማቲክ ምጅማር ናይ MQL ሳይት ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ።ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን
 4. ደረጃ #4 – ናይ ሜታትሬደር ኣካውንት ምኽፋት። ምትካል ምስተዛዘመ “Open Account” ዝብል መስኮት ክመጽእ እዩ። ኣብዚ ተማሃራይ ወይ ሓቀኛ ኣካውንት መሪጽካ ስራሕ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር መተሓላለፊ

ናይ ሜታትሬደር መተሓላለፊ ኣዝዩ ተዓጻጻፊ ኮይኑ ምስ ውልቃዊ ድሌታትካ ክመዓራረ ይኽእል። View ዝብል ቁልፊ ብምጥቃም ኣብ መስኮት መድረኽ ዝኾነ ፓነል ዓቐን ምቕያርን ምንቅስቓስን ቀሊል እዩ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን

መደበኛ ሕብረ ቃላት

ኣብዚ ፓነል፡ መስኮት ክትቅይር፡ MetaEditor ክትከፍት (ክትዓጽዎ)፡ ቦታ ክትከፍት፡ autotrading ከተመሓድር ትኽእል።

መስመር ኩነታት

እዚ ኮንሶል እዚ ምስቲ ሰርቨር ዘሎ ናይ ምትእስሳር ኩነታትን ናይቶም ዝተጠቕሙ ግራፋት ናይ ምስሊ ፕሮፋይልን የቕርብ። ኣብቲ ሰንጠረዥ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዝተወሰነ ነጥቢ እንተ ተንሳፊፍካዮ፡ ሽዑ ሓበሬታ ብኡንብኡ ክቐርብ እዩ፡ ዕለት፡ ክብርታት ናይተን ጽንኩር ነጥብታት፡ መኽፈቲን መዕጸውን ዋጋታት።

ምልክታት ግራፍ

ሳላ እዚ ፓነል ብቐሊሉ ናብቲ ናይ ሰንጠረዥ ትርኢት ክትቅይር ትኽእል ኢኻ። እዚ ብፍላይ ኣብ ብዙሕ ሰንጠረዥ ክትሰርሕ ከለኻ ጠቓሚ እዩ።

ግራፍታት

እቲ ፓነል ነቲ ትርኢት ክትቅይር፣ ግራፍ ክትግዕዝ፣ ነቲ ስኬል ክትቅይሮ የኽእለካ። ብተወሳኺ፡ እቲ ፓነል ምስቲ ሰንጠረዥ ንምስራሕ ዝሕግዙ መሳርሒታት ዝሓዘ እዩ – መርኣዪታት ምውሳኽ፡ ቴክኒካዊ መስመራት ምውሳኽ (R / S፡ መስመራት ትረንድ ወዘተ)፡ ምቹእ ናይ ግዜ ገደብ ምምራጽ።

ዕዳጋ ገምጋም

እዚ ንጽምዲ ባጤራን ኣቑሑትን ዝምልከት ዋጋታት ዘርኢ መስኮት እዩ። ንኽትሰርሕ፡ ዝጎዪ ዝርዝር ወይ ሰንጠረዥ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ንመመላእታ፡ ነቲ ኣውቶማቲክ ምዝዋር ናይቲ ዝርዝር ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ።

መስኮት ዳታ

ኣብዚ መስኮት፡ ብዛዕባ ለውጢ ኣብ ጥቕስታትን ክብርታት መርኣዪታት ቴክኒካዊ ትንተናን ዝምልከት ሓበሬታ ይድገም።

መስኮት ናቪጌተር

ኣብዚ ኣካውንታት፡ ክኢላታት ወይ መርኣዪታት ክትዕዘብን ክትቅይርን ትኽእል ኢኻ።

ተርሚናል ሜታትሬደር

እቲ ተርሚናል ብብዙሕ ቁጽሪ ዘለዎም ትቦታት ይምቀል እሞ ብዛዕባ ትራንዛክሽን ሓበሬታ ክትውድብ የኽእለካ። እቶም ቀዳሞት ትቦታት ዓይነት ትራንዛክሽን፣ ናይ ሕጂ ዋጋታት፣ SLን TPን ነጥብታት፣ ዝርገሐ፣ መኽሰብ የርእዩ። እቶም ዝቕጽሉ ትቦታት ብዛዕባ ታሪኽ ንግዲ፡ ደረጃ ሓደጋ፡ ካብ ደላላይ ዝመጽእ መፍለጢታት፡ መዝገብ ምዝገባ፡ መስኮት ክኢላ ሓበሬታ ዝሓዙ እዮም።

ስትራተጂ ፈታኒ እዩ።

እዚ ፓነል እዚ ድሉዋት ስትራተጂታት ክትፍትን ወይ ናትካ ክትፈጥር የኽእለካ።

እቲ ስትራተጂ ፈታኒ ብኸመይ ይሰርሕ

እስከ ኣብነት ናይ MT4 መመርመሪ ተጠቒምና ኣገባብ ስርሒት ንትንትን።

 1. እቲ ስትራተጂ መመርመሪ ካብቲ “View” ዝብል ትብ ወይ ድማ CTRL + R ብምጽቃጥ ይኽፈት።ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን
 2. ኣማኻሪ ምምራጽ።
 3. ተወሳኺ ቅጥዕታት ኣብቲ “Advisor properties” ዝብል ትብ ይርከቡ። እቲ ምድላው ብሰለስተ ኣንፈታት ይፍጸም፤
  1. ፈተነ – ጽምዲ ባጤራን መጠን ተቐማጢ ገንዘብን፣ ዓይነታት ቦታታት (እቲ ክኢላ ብመሰረት ዝተገለፀ ኣልጎሪዝም ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ)፤
  2. input parameters – ምሉእ ስራሕ ዝጸሉ ቀወምቲ ክብርታት ምእራም፣ ብዘይ ኣድላይነት ምቕያር EA ኮድ፤
  3. optimization – ምቁጽጻር ናይ ፈተና ምሕላፍ ገደብ (ንውጽኢት ናይ ሓደ ፈተና ኣይጸልዎን)።
 4. ንፈተነ ዝኸውን ናይ ንግዲ መሳርሒ ምምራጽ።
 5. መርኣያ. ብመሰረት ኣልጎሪዝም ናይቲ ክኢላ እዞም ዝስዕቡ ናይ ፈተነ ሞዴላት ይምረፁ፤
  1. ዋጋታት ብምኽፋት – እዚ እቲ ዝቐልጠፈ መንገዲ እዩ፣ ኣብ ድሮ ዝተመስረቱ ባራት ዝተመስረተ፤
  2. ነጥብታት ምፍታሽ – መንገዲ ግምታዊ ገምጋም ናይ ውሽጢ ባር ንግዲ ክኢላታት ኣማኸርቲ፣ ዝነኣሰ ናይ ግዜ ገደብ እናተጠቐምካ፤
  3. ኩሎም ቲክስ – እዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ውሽጢ ባር ንዘሎ ምንቅስቓስ ዋጋ ብዝተኻእለ መጠን ብልክዕ ሞዴል ክትገብር የኽእለካ፤ እዚ ናይ ፈተነ ሞዴል እቲ ዝበለጸ ቅኑዕ ኮይኑ፡ ግን ከኣ ዝሓሰረ እዩ።
 6. ዕለታት – ምምራጽ ናይቲ ናይ ግዜ ደረጃ ነቲ ናይ ክኢላ ኣማኻሪ ኣብቲ ዝተመርጸ ክፍሊ ንምፍታን የኽእል።
 7. ስእላዊ ምልክት – ኣብ ዝተወሰነ ኩነታት ዕዳጋ ዝገብሮ ተግባራት ኣማኻሪ ብዓይኒ የርኢ።

ከመይ ጌርና ኣብ መድረኽ ሜታትሬደር 5 ንሰርሕ – ግብራዊ ናይ ኣፕሊኬሽን ተመኩሮ

መጀመርታ ነቲ ናይ ንግዲ ተርሚናል ክትጅምሮ ከለኻ፡ ክትኣቱ ኣለካ፡ ፓስዎርድ ኣእቲኻ፡ ኣቲኻ ነቲ ዝምልከቶ ሰርቨር ክትመርጽ ኣለካ። ቅድሚ ስራሕ ምጅማሮም ኣካውንት ይኸፍቱ፣ ነዚ ድማ ኣብቲ “File” ዝብል ትብ፣ “Open an account” ዝብል ኣርእስቲ ምረጽ፣ ዳታኻ ኣእትዩ፣ ምርጫ ሌቨረጅ ድማ ይውስኑ። እዚ ኣካውንት እዚ ንሓቀኛ ናይ ምልውዋጥ ትራንዛክሽን ምብጻሕ ኣይህብን እዩ። ንጀመርቲ ነጋዶን ነቶም ገና ምስ ሜታትሬደር ፕላትፎርም ዘይሰርሑን ኣብ ዲሞ ኣካውንት ክትሰርሑ ክትፍትኑ ይምከር። እዚ ኣብ ሜታትሬደር ንግዲ ብተግባር ንምምሃር ጽቡቕ ዕድል እዩ። https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm ድሮ ኣብቲ ደላላይ ዝተመዝገቡ ነጋዶ ብቕጽበት ናብ ቀጥታዊ ናይ ንግዲ ሕሳብ ክኣትዉ ይኽእሉ። ነዚ ንምግባር ኣብቲ “File” ዝብል ትብ “Connect to …” ዝብል ኣርእስቲ ምረጽ፡ መእተዊን ምልክት ቃልን ኣእቱ፡ ዝምልከቶ ሰርቨር ምረጽ። ኣብቲ ዝኽፈት መስኮት፡ ዝደለናዮ ሰንጠረዥ ንውስኸሉ። ነዚ ንምግባር እቲ ዝቐለለ መንገዲ ብመስኮት Market Watch እዩ። ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ዓውዲ ዝርዝር ምርኢት ናይቲ ዝርግሐ ከተኽእሎ ወይ ከተቋርጾን ምስ ዕዳጋ ዕምቆት ዕዳጋ ክትላለ ትኽእል ኢኻ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንእቲ ዘድሊ መሳርሒ ኣብቲ ዝርዝር እንተዘይሃልዩ ኣብቲ ተወሳኺ መስኮት Ctrl+U ብምጽቃጥ ክትረኽቦ ትኽእል። ንኣብነት እቲ USDHKD ዝበሃል ጽምዲ ንኽሰርሕ የድሊ። ኣብ መስኮት ዕዳጋ ምክትታል ንምውሳኽ፡ ኣብቲ ዝምልከቶ ምልክት ድርብ ጠውቕ። ምልክታት USDHKD ብኣራንሺ ምልክት ተገይሩሎም ኣሎ፣ እዚ ማለት ድማ ​​እቲ ጽምዲ ኣብቲ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ተወሰኸ ማለት እዩ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንዕዳጋ ፎርክስ ከም ኣብነት ተጠቒምካ ኣብ ሜታትሬደር ቦታታት ንምኽፋት ዝግበር ኣገባብ ንርአ። ብመንገዲ ናይ ዓውዲ ዝርዝር፣ “Order” ዝብል ትብ ወይ ድማ F9 ብምጽቃጥ ናብ ውዕላት ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። እቲ ናይ ዓውዲ ዝርዝር ኣብ ሓደ ነጥቢ ናይቲ ሰንጠረዥ የማናይ መጠወቒ ማውስ ብምጥዋቕ ይኽፈት። ብነባሪ መልክዑ፡ ንሓደ ጽምዲ ባጤራ ኣብ ክፉት ሰንጠረዥ ትእዛዝ ክኽፈት እዩ። ኣብቲ ዝኽፈት መስኮት ኩሎም መለክዒታት ናይቲ ትራንዛክሽን ኣቐምጥ። ኣብቲ ትራንዛክሽን ሓተታ ምሃብ ኣማራጺ እዩ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንትእዛዝ ምስ ምኽፋት፡ ደረጃ መእተዊ ዕዳጋ ብነጥቢ መስመር ምልክት ይግበረሉ። ኣብ ጸጋም ዘሎ ሰንጠረዥ ኣንፈት ንግድን ዓቐኑን የርኢ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንኣዝዩ ብዙሕ ግዜ፡ ዓወት ንግዲ ኣብ ፍጥነት ንግዲ ይምርኮስ፡ ስለዚ ሜታትሬደር ትእዛዝ ንምኽፋት ሓያሎ ኣማራጺታት ይህብ፤

 • ብመንገዲ “Service” ዝብል ዝርዝር “New Order” ዝብል መስመር ምረጽ።
 • “መደበኛ” ፓነል፣ “ሓድሽ ትእዛዝ” መስመር።
 • “ንግዲ” ዝርዝር፣ “ሚዛን” ኣርእስቲ፣ “ሓድሽ ትእዛዝ” መስመር።

ንሓደ ትእዛዝ ንምዕጻው ኣብቲ “Terminal” ዝብል ፓነል “Trade” ዝብል ትብ ክትመርጽ ኣለካ፡ ነቲ ክትዓጽዎ ዝሓሰብካዮ ትእዛዝ ምረጽ እሞ “Close Order” ክትጥውቕ ኣለካ። እቲ ዝኽፈት መስኮት መለክዒታት ናይቲ ትራንዛክሽን የርኢ፣ እቲ ናይ ምዕጻው ዋጋ ንዓኻ ዝምጥን እንተኾይኑ፣ ድሕሪኡ ኣብቲ ነዊሕ ​​“Close” ዝብል ቁልፊ ጠውቕ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንምምላእ ሕሳብን ምውጻእ ገንዘብን ዝከኣል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ደላላይ ብዘሎ ውልቃዊ ሕሳብ ጥራይ እዩ። ነዚ ንምግባር ናብቲ “Tools” ዝብል ዝርዝር ብምእታው “Output” ዝብል ትብ ምረጽ። ካብ ነፍሲ ወከፍ ደላላይ ገንዘብ ንምውጻእ ዝግበር ውዕላትን ኣገባብን ዝተፈላለየ እዩ። ንኣብነት፡ ደላላይ ኣልፓሪ ዳርጋ ንኹለን ካርድታትን ኢ-ዋለታትን ሩስያ ምውጻእ ገንዘብ ይህብ።
ኣብ ዓበይቲ ባንክታት ሩስያ – ስበርባንክን ቪቲቢን እውን ናይ ደላሎ ሕሳብ ክኽፈት ይኽእል እዩ። እቲ ሜታትሬደር መድረኽ ንባዕሉ ንናይ ደገ ፋይናንሳዊ ትራንዛክሽን ዝኸውን ኣብ ውሽጡ ዝተሃንጸ ተግባር የብሉን።

ከመይ ጌርና ኣብ ሜታትሬደር ናይ ቻርት ምርኢት ቅጥዒ ንቕይሮ

ንዕዉት ስራሕ፡ እቶም ቻርት ምቹኣትን ስእላዊን ክኾኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፡ ስለዚ፡ ቅድሚ ንግዲ ምጅማርካ፡ ምርኢት ናይቶም ቻርት ምቕያር ይምከር። ብነባሪ መልክዑ፡ እቲ መድረኽ ኣብ ጸሊም ድሕረ ባይታ ቀጠልያ ሰንጠረዥ ኣለዎ። ከምዚ ዓይነት ሕብራዊ ስርዓት ዘይምቹእን መግለጺ ዘይብሉን እዩ።ሕብሪ
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንንምቕያር፡ ነቲ ናይ ዓውዲ ዝርዝር ክትከፍት ኣለካ (ኣብቲ ናይ ሰንጠረዥ ስክሪን ብየማናይ ምልክት ጠውቕ)፡ “Properties” ምረጽ። ኣብቲ ዝኽፈት መስኮት፡ ሕብሪ ናይ ኩሎም ኣካላት ክትቅይር ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኦም ነጋዶ ከም ዝብልዎ፡ እቲ ዝያዳ ዝርአ ጸሊምን ጻዕዳን ሚዛን እዩ። እቲ ዝተቐመጠ ሕብራዊ ስርዓት ከም ቅጥዒ ክቕመጥ ይኽእል።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን

ከመይ ጌርና ኣብ ሜታትሬደር መርኣዪ ኣብ ቻርት ነተሓሕዞ

ነቲ ሰንጠረዥ ንምትንታን፡ መርኣዪታት ክትውስኽ ኣለካ። ነዚ ብመንገዲ “Insert” ዝብል ዝርዝር ወይ ድማ ብ Quick Access Console ብምጥቃም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ምሉእ ስብስብ ስእላዊ ነገራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ብመፍትሕ Ctrl+B ተጠቒምካ። ሓደ ወይ ልዕሊኡ መርኣዪታት ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ። ተንቀሳቐስቲ ማእከላይ ደረጃታት ምውሳኽ ዝብል ኣብነት ንርአ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንኣብቲ ዝኽፈት መስኮት፡ ኣድለይቲ መለክዒታት ናይቲ መመልከቲ ኣእቱ። OK ምስ ጠወቕና እቲ መመልከቲ ኣብቲ ሰንጠረዥ ክውሰኽ እዩ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንናይ ሓደ ድሮ ዝተተኽለ መመልከቲ መለክዒታት ንምቕያር ወይ ንምእላይ፡ ብየማናይ ምልክት ጠውቕ እሞ ነቲ ናይ ዓውዲ ዝርዝር ከፊትካ ነቲ ዝምልከቶ ነገር ምረጽ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን

ከመይ ጌርና ኣብ ሜታትሬደር Expert Advisor ንሰርሕ

ኣማኻሪ (ክኢላ) ንኣውቶማቲክ ንግዲ ዝኸውን ምስ ቻርት ዝተተሓሓዘ ቦት እዩ። እቲ ቦት ቦታታት ክኸፍትን ክዓጽዎን፡ መፍለጢታት ክሰድድ፡ ጸብጻባት ከመንጩ ይኽእል። ኣብ ሓደ ሰንጠረዥ ሓደ ክኢላ ኣማኻሪ ጥራይ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል፡ ሓደ ክኢላ ኣማኻሪ ግን ምስ ሓያሎ ሰንጠረዥ ክተሓሓዝ ይኽእል። ኣብቲ ሰንጠረዥ ክኢላ ኣማኻሪ ንምውሳኽ፡ ኣብቲ ናቪጌተር ዝብል ትብ፡ ኣብቲ ዝምልከቶ ፋይል ምስቲ ቦት ድርብ ጠውቕ። ኣብቲ ዝመጽእ መስኮት ንብረት፡ “allow autotrading” ዝብል ሳጹን ምልክት ግበር።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንባዕልኻ ዝፈጠርካዮ Expert Advisor ንምውሳኽ፡ ነቲ ex4 ወይ ex5 ፋይል (ብመሰረት ናይቲ ፕላትፎርም ቨርዥን) ክትዕቅቦን ክትጥርንፎን ኣለካ። ብድሕሪኡ ኣብቲ advisors ዝብል ፎልደር ክትረኽቦን ብተመሳሳሊ መንገዲ ከም ስታንዳርድ ቦት ክትውሰኽን ትኽእል ኢኻ። እቲ ክኢላ ኣማኻሪ ምስ ተጀመረን ስራሕ ምስ ጀመረን፡ ከምዚ ዓይነት ምልክት ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ኩርናዕ ናይቲ መድረኽ ክረአ እዩ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንEA ክነግድ እንተዘይተፈቒዱሉ እቲ ምልክት ከምዚ ክመስል እዩ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን

ከመይ ጌርና ኣብ ሜታትሬደር ናይ ኢመይል መጠንቀቕታታት ንሰርዕ

ኣውቶማቲክ ንግዲ ንኣጋጣሚ ክግደፍ የብሉን፣ ተግባራት ኣማኻሪ ብቐጻሊ ክከታተል ኣለዎ። እቶም ኣገደስቲ መተሓሳሰቢታት፤

 • ናይ ምኽፋት/ምዕጻው ቦታታት፤
 • ምፍጣር ውልቃዊ ቅዲታት ;
 • ምስቲ ሰርቨር ዘሎ ርክብ ምጥፋእ፤
 • ልዕሊ ዓቐን ወሰን፤
 • ንዝተወሰነ ግዜ ዝምልከት ጸብጻብ ንግዲ።

መልእኽቲ ንምቕባል፡ ዳታ ፖስታ ከተዳሉ ኣለካ። ነዚ ንምግባር ድማ “Service” ዝብል ትብ ምረጽ፡ ድሕሪኡ “Settings”፡ ድሕሪኡ “Mail” ዝብል ኣርእስቲ ምረጽ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንኣብቲ ዝኽፈት መስኮት “Allow notifications” ዝብል ሳጹን ምልክት ብምግባር፡ ኢመይል ኣድራሻኻ፡ ፓስዎርድካን SMTP ሰርቨር ኣድራሻኻን ግለጽ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንድሕሪኡ “OK” ጠዊቕካ ነቲ ተርሚናል ዳግማይ ክትጅምሮ ኣለካ። ብድሕሪኡ፡ ብዛዕባ ምትእስሳር ፖስታ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብቲ መዝገብ ክቐርብ እዩ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን

ንግዲ ሞባይል ኣብ MT

ሜታትሬደር ሞባይል ኣፕሊኬሽናት ንኣይኦኤስን ኣንድሮይድን ስርዓተ ምምሕዳር ዝድግፍ ጣብላ ወይ ስማርትፎን ተጠቒምካ ንግዳዊ ስርሓት ክትገብር የኽእለካ። https://articles.opexflow.com/software-trading/mobile.htm ዓቕሚ ናይ ሜታትሬደር ሞባይል ኣፕሊኬሽን ብዘይካ ውሑዳት ምስቲ ናይ ዴስክቶፕ ስሪት ዝመሳሰል እዩ። ገለ ፍልልይ ኣብ ዘይምህላው ስትራተጂ ፈታኒን ናይ ሳልሳይ ወገን ፕሮግራማት ናይ ምትእስሳር ዓቕምን ይርከብ። ኣብ ክንድኡስ፡ እቶም ናይ ሞባይል ኣፕስ ምስ ካልኦት ነጋዶ ምቹእ ዕላል ኣለዎም። እቲ ናይ ሞባይል ኣፕ ካብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሜታትሬደር ንኹሎም መሳርሒታት፡ ካብ ኣፕል ኣፕ ንኣይኦኤስ ወይ ጉግል ፕለይ ንኣንድሮይድ ክትወርድ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪ ምውራድ ብኣውቶማቲክ ምትካል ይፍጸም። ኣካውንት ንምኽፋት “Settings” ዝብል ትብ ከፊትካ “New Account” ክትመርጽ ኣለካ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንኩሎም ኣድለይቲ ትቦታት ኣብቲ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ስክሪን ዘሎ ፓነል ኣለዉ። ቅድሚ ስራሕ ምጅማርካ፡ ጽምዲ ባጤራ ምረጽ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንውዕል ንምኽፋት መጀመርታ ዕዳጋ ክትመርጽ ኣለካ፣ ኣብቲ ዝኽፈት ዝርዝር “ንግዲ” ወይ “ሓድሽ ትእዛዝ” ጠውቕ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስንኣብቲ ዝኽፈት መስኮት፡ ዓቐን ሎት፡ ዓይነት ትእዛዝን መሳርሒ ንግድን ምረጽ፡ ደው መበሊታትን መኽሰብን ኣቐምጥ እሞ ነቲ ውዕል ኣረጋግጽ። ሰንጠረዥ ብመንገዲ እቲ ኣብ ታሕተዋይ ዝርዝር ዘሎ ተዛማዲ ትብ ክኽፈቱ ይኽእሉ። ምስ ቻርት ምስራሕ ምስቲ ናይ ሜታትሬደር ናይ ዴስክቶፕ ስሪት ዝመሳሰል እዩ። ኣገባባት ምቁጽጻር ጥራይ እዮም ዝፈላለዩ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን

ኣብ ሞባይል ኣፕ ሜታትሬደር ቻርት ምምሕዳር

እዞም ዝስዕቡ ተኽእሎታት ኣለዉ፤

 1. ምዝዋር – ኣጻብዕትኻ ኣብ ልዕሊ እቲ ስክሪን ናብ ጎድኒ ስዋይፕ ግበሮ።
 2. ሓደ መመልከቲ ንምውሳኽ ወይ ንምእላይ፡ ኣብ ላዕሊ ናይቲ ሰንጠረዥ ƒ ምጽቃጥ ወይ ድማ “መመልከቲታት” ዝብል ትብ ክፈት።
 3. ስማርትፎንካ ናብ ላንድስኬፕ ኣንፈት ክትዘውር ከለኻ ምሉእ ስክሪን ሞድ ይንቀሳቐስ።
 4. ዓይነት ሰንጠረዥ ንምፍላጥ፡ ኣብቲ ታሕተዋይ ዝርዝር ዘሎ ተዛማዲ ትብ ክፈት። ብድምር 3 ዓይነት ሰንጠረዥ ኣለዉ፡ መስመር ሰንጠረዥ፡ ሂስቶግራምን ሽምዓታትን።
 5. ኣብቲ ሰንጠረዥ ንሓደ ነገር ንምስኣል፡ ነቲ ጂኦሜትሪካዊ ቅርጽታት ዘለዎ ምልክት ክትጥውቖ ኣለካ።ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን
 6. “Tile windows” – ነዚ ትብ ብምጥቃም፡ ኣብ ስማርትፎናት ክሳብ 4 ቻርት፡ ኣብ ጣብላታት ድማ ክሳብ 6 ቻርት ኣብ ሓደ እዋን ክትከፍት ትኽእል። ብተወሳኺ፡ እቲ ትብ ንኣርእስቲ ሰንጠረዥ ክትቅይሮ የኽእለካ።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን

ኣልጎ ንግዲ ኣብ MT

ኣልጎሪዝማዊ ንግዲ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ብልጫታት ናይ ሜታትሬደር መድረኽ እዩ። ብሓገዝ ኣልጎሪዝማዊ ንግዲ፡ ብናጻ ናይ ንግዲ ኣማኸርቲ (ክኢላታት)፡ ስክሪፕትን መርኣይታትን ክትፈጥር፡ ክትፍትንን ክትጥቀምን ትኽእል። እዚ ኩሉ ሳላ ሜታኤዲተር ኤዲተርን ሜታኮትስ ላንጉዌጅ 4 ፕሮግራሚንግ ላንጋዋጅን ዝከኣል እዩ።እቲ ሓድሽ ብዙሕ ዕዳጋታት ዘለዎ መመርመሪ ንዝተፈላለዩ መሳርሒታት ንግዲ ሓደ ዓይነት ስትራተጂ ክትጥቀም የኽእለካ። እዚ ኣዝዩ ምቹእ እዩ፣ ድሕሪ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ መሳርሒ ብተናጸል ምፍታን ስለዘየድሊ፣ ኩሉ ናይ ግዜ ገደብ ብኣውቶማቲክ ዳግማይ ይህነጽን ይመዓራረን። ባዕልኻ ዝፈጠርካዮ ስክሪፕት፣ ኣማኻሪ ወይ መርኣዪ ክትድርብዮ ትኽእል ኢኻ፤

 • ኣብ ኮድ ቤዝ ንነጻ ምውራድ ምሕታም፤
 • ንዝኽፈል ዳውንሎድ ኣብ ዕዳጋ ምሕታም፤
 • ኣብ ስርዓት ፍሪላንስ ናብ ዓሚል ምትሕልላፍን ሽልማት ምቕባልን።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር 5 ንግዳዊ መድረኽ፡ ቺፕስን ምውድዳር MT5 ምስ MT4ን፡ https://youtu.be/HUJtFUckpWQ

MQL4 ቋንቋ

ስነ-ቓል ሜታኮትስ ቋንቋ 4 ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ዋላ እኳ ምስ ቋንቋ ሲ ተመሳሳሊ እንተሃለዎ፡ ቋንቋ MQL4 ዝያዳ ተግባራዊ እዩ። MQL4 ተጠቒምካ ዝተጻሕፉ ፋይላት ምንጪ ፋይላት እዮም። ንሳቶም ድማ MetaEditor to ex4 format ተጠቂሞም ክጥርነፉ ኣለዎም። ex4 ፋይላት ጥራይ እዮም ዝፍጸሙ። ኩሎም ናይ ሜታኤዲተር ፋይላት ኣብቲ ናይ ኣማኸርቲ ማህደር ይኽዘኑ።

ሕቶን መልስን

ከመይ ጌርና ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ግዜ ገደብ ምርኢት ነገራት ንሰርዖ? ናብቲ ናይ ቅጥዕታት መስኮት ክትድውል ትኽእል ኢኻ ብመፍትሕታት Ctrl + B ተጠቒምካ። ኣብቲ ዝኽፈት መስኮት፡ ዘድሊ ናይ ግዜ ገደብ ምልክት ግበር።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን
ስለምንታይ እዩ እቲ ሰንጠረዥ ዘይስክሮል ዘሎ? ኣብቲ “Settings” ዝብል ክፍሊ “Auto scroll chart” ዝብል ኣርእስቲ ምረጽ። ነቲ ቀጠልያ ስሉስ ኩርናዕ ብምጽቃጥ እዩ ዝንቀሳቐስ።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን
ኣብ MT4 ምስ ሓያሎ ደላሎ ብዝተፈላለዩ ኣካውንታት ብሓንሳብ ምስራሕ ይከኣል ድዩ? ይኽእል! መድረኽ ክትጅምር ከለኻ ኣብቲ መስመር ናይቲ ቀዳማይ ደላላይ ሰርቨር ኣእቱ። ድሕሪኡ መስኮት ይኽፈት። next ንጽቀጥ እሞ ሓድሽ ኣካውንት ንፍጠር።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሜታትሬደር ንግዳዊ ተርሚናል: ስሪት, ምትካል, ንግዲ ብነጻን ውሑስን
ከመይ ጌርና MT4 auto-update ንሰርሕ? ብድሕሪኡ እቶም መርኣይታት ኣይሰርሑን እዮም።እዚ ልሙድ ናይ MT4 ስሕተት እዩ። ንዕኡ ንምስንኻል ድማ ናብቲ ፕሮግራም ፋይላት ዘለዎ ፎልደር ብምኻድ WebInstall ምሉእ ብምሉእ ምእላይ የድልየና። ቀጺልና txt ዝብል መወዳእታ ዘይብሉ WebInstall ፋይል ንፍጠር።
ስለምንታይ ኣብ MT4 ትእዛዝ ክህብ ዘይክእል? “ዋሕዚ ንግዲ ትሑዝ እዩ” ዝብል ምልክት ይርአ። ብዓቢኡ ምስቲ ሰርቨር ዝኾነ ርክብ የለን ወይ ኢንተርነት ተቛሪጹ ኣሎ። ኢንተርነት እንተተተሓሒዙን እቲ ጌጋ እንተቐጺሉን፡ ነቲ ተርሚናል ዳግማይ ክትጅምሮ ኣለካ።
ብጌጋ ነቲ ሰንጠረዥ ደምሲሰዮ! ኩሉ ከምቲ ዝነበሮ ምምላስ ይከኣል ድዩ? ኩሉ ቅጥዕታት ዳግማይ ክኣቱ ኣይደልን እየ። ኣብቲ “File” ዝብል ዝርዝር “Open remote” ዝብል ንጥረ ነገር ምረጽ፡ ድሕሪኡ እቲ ሰንጠረዥ ምስ ኩሉ ቅጥዕታት ክምለስ እዩ።

info
Rate author
Add a comment