Rectangle wɔ aguadi mu: sɛnea ɛte wɔ chart no so, aguadi akwan horow

Методы и инструменты анализа

Rectangle wɔ aguadi mu – nea ɛyɛ, sɛnea ɛte wɔ chart no so, aguadi akwan horow. Aguadi ahinanan no yɛ akontaabu a agye din na agye din sen biara no mu biako. Ɛno na ɛkyerɛ aguadifo a wɔredi gua wɔ gua ahorow so no kwan. Sɛ aguadifo bi hu ahinanan nsusuwso wɔ nhyehyɛe no so a, obetumi ate ase sɛ saa bere yi de wɔn a wɔde wɔn ho to so no ntumi nsi gyinae, nanso ntɛm anaa akyiri yi saa bere yi bɛba awiei na su no bɛkɔ so akɔ so akɔ ɔkwan a wɔde ama no so.
Rectangle wɔ aguadi mu: sɛnea ɛte wɔ chart no so, aguadi akwan horow

Sɛnea wobebu ahinanan nsusuwii wɔ nhyehyɛe so – nkyerɛase a ɛteɛ

Ɛnyɛ den koraa sɛ wobɛkyerɛ ahinanan bi ase wɔ nhyehyɛe bi so. Ɛte sɛ ɔfã kwan a ɛhyɛ bo nhyehyɛe no den na wɔde mmoa ne ɔsɔretia dodow ahyɛ mu den. Mpɛn pii no nhwɛso no fi ase de bo no bɔ ɔsɔretia gyinabea sɛ su no kɔ soro anaasɛ mmoa gyinabea sɛ ɛba fam a. Afei bo no san kɔ baabi a ɛne no bɔ abira. Ɛno akyi no, bo no hu ne ho wɔ ɔkwan bi a ɛda ntoatoaso abien ntam na ɛkɔ mu kosi sɛ awiei koraa no ɛbɛfa emu biako mu. Enkosi bere a bo no bebubu level no mu na kyɛnere a edi hɔ no bɛto mu wɔ ɔkwan no akyi no, ɛrentumi nyɛ yiye sɛ yɛbɛka nhwɛso no awie ho asɛm. Bere koro no ara mu no, dodow a ahinanan no yɛ teateaa no, dodow no ara na ɛbo no bu ntɛmntɛm wɔ level no mu. https://articles.opexflow.com/nhwehwɛmu-akwan-ne-nnwinnade/svechnye-formacii-v-trajdinge.htm Sɛ yɛbɛka a, ɛnyɛ bere nyinaa na ahinanan na ɛyɛ adwuma sɛ mfonini a ɛde ne ho. Mpɛn pii no ɛyɛ ade a ɛwɔ nhwɛso foforo a wonim no yiye mu – .
frankaa . Wobetumi ahu frankaa no denam nokwasɛm a ɛyɛ sɛ wɔde ahoɔden tenten bi a ɛkɔ soro anaa fam di anim ahinanan no, na ɛdu mmoa anaa ɔsɔretia gyinabea (a egyina su no so). Daakye, bo no bom yɛ den wɔ gyinabea ahorow ntam na ɛsakrasakra kosi sɛ ɛbɛpaapae, a sɛnea mmara kyerɛ no, ɛtoa su a mfiase nkate no de sii hɔ no so.
Rectangle wɔ aguadi mu: sɛnea ɛte wɔ chart no so, aguadi akwan horow

Nneɛma a ɛwɔ mfonini no mu no “rectangle”.

Aguadi ahinanan no yɛ “peaks” ne “falls”. Ɛnsɛ sɛ wɔn mu nnu abiɛsa, ɛwom sɛ nhwehwɛmufo binom fi ase susuw ahinanan nhyehyɛe a ɛwɔ aguadi mu no ho sɛ ɛte saa bere a wɔabɔ no mprenu akyi de. Wɔnto nsɛntitiriw a ɛtete saa dodow a ɛsen biara no ano hye wɔ ɔkwan biara so. Nanso, aguadifo a wɔn ho akokwaw nim sɛ wɔn mu rennɔɔso koraa. Mpɛn pii no, bo no ka anohyeto ahorow no mpɛn pii, na afei ebubu no. Na nhoma ahorow no nso ɛ? Yebetumi ahu sɛ bere a ahinanan no reyɛ no, nnyigyei no so tew nkakrankakra, bere a wɔawie nsusuwso no no, ebia ɛnne no bedu nea ɛba fam koraa mpo.

Mpɛn pii no, nsɛm a ɛwɔ mu no kɔ soro kɛse ka nneɛma a ɛpaapae ho. Sɛ mpaapaemu no bae, nanso volume ahorow no ankɔ soro a, hokwan kɛse wɔ hɔ sɛ na mpaapaemu no yɛ atoro. Nanso, ɛnyɛ nea ɛfata sɛ wode w’adwene si volumes nkutoo so bere a worebu akontaa sɛ ɛyɛ nokware anaa atoro breakout no. Ɛtaa ba sɛ nsakrae kɛse a ɛba wɔ nsɛm dodow mu no nka mpaapaemu a edi mu ho, enti eye sɛ wode w’adwene besi nsɛnkyerɛnne ahorow pii so prɛko pɛ.

Ahorow a ɛwɔ “rectangle” mu.

Ɛgyina uptrend anaa downtrend so no, rectangle no betumi ayɛ bullish anaa bearish, sɛnea ɛte biara.

bullish nhwɛsode

Wɔhyehyɛ bullish rectangle wɔ aguadi mu bere a ɛrekɔ fam no. Wɔ eyi mu no, aguadifo a wɔn ho yɛ den taa kɔ akyiri sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛto gyinabea no mu bere a wɔabubu ɔsɔretia no akyi no.
Rectangle wɔ aguadi mu: sɛnea ɛte wɔ chart no so, aguadi akwan horow

Bearish nhwɛsode

Wɔ saa tebea yi mu no, nea ɛne no bɔ abira no yɛ nokware, aguadifo a wɔfa bearish gyinabea no taa bue ntade tiaa na wɔtwɛn ma bo no bebubu mmoa kwan no so. Nea ɛne eyi hyia no, wɔhyehyɛ bearish rectangle wɔ aguadi mu bere a ɛrekɔ fam no.
Rectangle wɔ aguadi mu: sɛnea ɛte wɔ chart no so, aguadi akwan horow

Sɛnea wɔde rectangle pattern no bedi dwuma wɔ mfiridwuma mu nhwehwɛmu mu ama aguadifo

Fa Rectangle Pattern no di dwuma wɔ
Mfiridwuma mu Nhwehwɛmu mua ɛyɛ mmerɛw sɛnea ɛsɛ. Sɛ yɛbɛhyɛ aseɛ a, ɛfata sɛ yɛte aseɛ sɛ su bɛn na ɛdii ne nhyehyɛɛ anim – ɛforo anaa ɛsiane. Ɛfata nso sɛ wobɛhwɛ sɛ nhwɛso afoforo a ɛho hia kɛse wɔ nhyehyɛe no so anaa. Anamɔn a edi hɔ ne sɛ wobehu nhama a wɔde boa ne nea wɔde ko tia. Eyi yɛ mmerɛw sɛ wobɛyɛ denam bo a ɛkorɔn ne nea ɛba fam a wobɛhyɛ no agyirae wɔ nhwɛso no mu no so. Bio nso, nea ehia ara ne sɛ aguadifo no bɛtwɛn ma abubu no. Sɛnea ɛbɛyɛ a wubehu sɛ ɛbaa saa no, ɛyɛ papa sɛ wode oscillators bedi dwuma bio. Beae a wɔbɛkɔ gyinabea no mu no bɛyɛ “breakthrough” kyɛnere no a wɔbɛto mu. Nokwarem no, akwan foforo wɔ hɔ a wɔfa so di gua “wɔ ahinanan mu” a ɛsono sɛnea aguadi ho nhyehyɛe no nyinaa te. https://articles.opexflow.com/nhwehwɛmu-akwan-ne-adwinnade/osnovy-i-ɔkwan-texnicheskogo-trajdinga.htm

So ɛfata sɛ wodi gua wɔ nhwɛso no mu? Wɔ saa nkyerɛwde yi ho no, na abenfo no nni adwene biara a ɛyɛ adwene koro. Nokwarem no, asɛm biara yɛ ankorankoro koraa. Sɛ bo a ɛkorɔn ne nea ɛba fam ntam no sua a, ɛnde mfaso kakraa bi na ɛwɔ so sɛ wobedi gua wɔ ahinanan no mu. Gye saa nsɛm no, nokwarem no, bere a aguadifo bi ani nnye
ti nhwi bi ho .

Sɛ nsonsonoe a ɛda mmoa ne ɔsɔretia dodow ntam no yɛ kɛse, na nhyehyɛe no kɔ so bere tenten a ɛfata a, ɛnde ɛyɛ yiye koraa sɛ wobedi gua wɔ mu. Sɛ wobɛyɛ eyi a, ɛsɛ sɛ wudi mmara a ɛfa aguadi ho no akyi a ɛkɔ nkyɛnkyɛn.
Rectangle wɔ aguadi mu: sɛnea ɛte wɔ chart no so, aguadi akwan horow

Mfaso ne ɔhaw ahorow a ɛwɔ nhwɛso no so

Ahinanan no yɛ aguadi nhyehyɛe a agye din. Ɛde eyi ka mfaso atitiriw dodow bi a ɛwɔ so:

 1. Wobetumi ahu wɔ gua biara so: stock, sika ne foforo biara. Akontaabu no yɛ amansan nyinaa de koraa.
 2. Ahinanan nhyehyɛe a ɛwɔ aguadi mu no yɛ mmerɛw bere nyinaa sɛ wubehu wɔ nhyehyɛe no so, sɛnea mmara kyerɛ no, ɛtwetwe adwene ntɛm ara, obi a ɔrefi ase a onni osuahu mpo betumi adi ho dwuma.
 3. Ɛnyɛ sɛ ɛyɛ mmerɛw sɛ wobehu akontaabu no nko, na mmom ɛyɛ mmerɛw koraa nso sɛ wode bɛyɛ adwuma, a wunni nimdeɛ ne ahokokwaw soronko foforo. Nsɛntitiriw a obenya de abue gyinabea bi na wato mu no nyɛ den mma aguadifo biara, ɛmfa ho sɛ ɔde di gua tenten anaa tiawa no.

Rectangle wɔ aguadi mu: sɛnea ɛte wɔ chart no so, aguadi akwan horowSo akontaabu yi wɔ ɔhaw ahorow bi? Awerɛhosɛm ne sɛ yiw. Nea enye titiriw ne asiane a ɛwɔ hɔ bere nyinaa a ɛne sɛ wɔbɛpaapae atoro mu no. Sɛ aguadifo bi nnim sɛnea obehu wɔn wɔ nhyehyɛe no so a, ɛnde ahinanan a ɔde bedi dwuma no betumi ama wahwere ade mpo. Ade foforo a enye wɔ ahinanan no ho ne sɛ ɛyɛ adwuma yiye wɔ bere tenten bi nkutoo mu. Wɔ wɔn a wɔpɛ sɛ wɔde bere tiaa bi di gua no fam no, ahinanan no remfa mfaso kɛse mma.

Mfomso ne asiane ahorow

Dɛn na ebetumi de mfomso aba bere a wɔde ahinanan redi gua no? Wɔn mu dodow no ara fa atoro nkyerɛase a ɛfa abubuw ho, na nea efi mu ba ne bere a wɔpaw no yiye sɛ wobebue gyinabea bi ho. Nea ɛbɛyɛ na wɔakwati eyi no, ɛdɔɔso sɛ wɔde nsɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ sɛ atoro abubu, te sɛ nsɛm a ano yɛ den a ɛwɔ ahinanan no nipadua mu, kyɛnere a wɔde nhama atenten ahyɛ mu bedi dwuma. Asɛm foforo a ɛsɛ sɛ wode sie w’adwenem ne sɛ ɛnyɛ bere nyinaa na ahinanan no kɔ so bata mfitiase ahoɔden ne nea ɛrekɔ so no ho. Mpɛn pii no, sɛ wɔhyehyɛ akontaabu no kyɛ a, nkate titiriw no nni so nkɛntɛnso kɛse bio. Eyi kyerɛ sɛ mpaapaemu no betumi akɔ so wɔ ɔkwan biara so, a nea na ɛrekɔ so mfiase no mfa ho. Ahinanan no nso yɛ nea ɛda adi wɔ asiane ahorow a ɛwɔ nhwɛso ahorow mu wɔ aguadi mu no nyinaa ho. Ɛha na ɛfata sɛ yɛte ase sɛ nhwɛso ahorow no nyɛ adwuma wɔ ɔkwan soronko so fi aguadi nhyehyɛe bi ho. Te sɛ nhwɛso foforo biara akyi no, ahinanan no akyi no, ntease pɔtee bi wɔ gua no ho, adetɔnfo ne adetɔfo nneyɛe. Sɛ aguadifo bi hu geometric figure nkutoo a, ɛnde ɔrentumi mfa nhwɛsode no nni dwuma yiye. Rectangle wɔ aguadi mu – aguadi ho akwan horow: https://youtu.be/0z1dL_iQ_i8

Abenfo adwene

Abenfo kura gyinabea ahorow wɔ ahinanan a wɔde di dwuma wɔ aguadi mu no ho. John Murphy kamfo kyerɛ sɛ ɛnsɛ sɛ wusuro sɛ wobɛdi gua wɔ nhwɛsode no mu. Ɔkyerɛkyerɛ eyi mu denam asiane a ɛba fam a aguadifo no hyia wɔ asɛm yi mu no so, bo no da so ara yɛ anohyeto denam consolidation lines no so. Sɛ mpo asɛe ba a, aguadifo no benya hokwan bere nyinaa de adi gua wɔ ɔkwan a ɛrekɔ so no so. Alexander Elder tuu fo sɛ wɔmfa ɔkwan a ɛne sɛ wɔbɛsan de bo no afi ne anoano no nni dwuma bere a wɔredi gua wɔ ahinanan no mu no. Ɔkae sɛ bere a wɔreboaboa nneɛma bo ano no, wubetumi abue bere tiaa mu gyinabea pa. Elder hyɛɛ nyansa sɛ wɔntɔ wɔ support line no so na wɔntɔn bere a price line no adu resistance level no, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛte ase sɛ eyi sii ampa no, otuu fo sɛ wɔmfa oscillators anaa indicators afoforo nni dwuma. Afei nso, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrenni mfomso wɔ daakye su no mu no, .
Rectangle wɔ aguadi mu: sɛnea ɛte wɔ chart no so, aguadi akwan horowNanso Jack Schwager nkamfo nkyerɛ sɛ wɔmfa aguadi nkɔ ahinanan no mu. Onimdefo no kamfo kyerɛ sɛ wɔmfa wɔn adwene nyinaa nsi gyinabea ahorow a wɔde bɛpaapae mu no so. Ɔfrɛ no bere mu ade no ho sɛnkyerɛnne atitiriw no mu biako. Dodow a nhwɛso no tra hɔ kyɛ no, dodow no ara na hokwan a ɛwɔ hɔ sɛ ɛbɛba awiei nnansa yi ara no yɛ kɛse. Ɔsan nso frɛ nsakrae a ɛso tew wɔ nhwɛso no mu no sɛ sɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ sɛ biribi repaapae. Sɛnea ɛbɛyɛ a asiane ahorow no so bɛtew no, Schwager tu fo sɛ wɔntwɛn ma wosi so dua sɛ wɔabubu no na ɛnsɛ sɛ wobue gyinabea ahorow kosi sɛ saa nsɛm a wɔde si so dua yi bɛda adi.

info
Rate author
Add a comment

 1. Гусев В.П.

  Словесный понос. не более. Треп по материалам Мэрфи – это 40 лет назад. Рынок давно поменялся.

  Reply
  1. Pavel

   Как точно вы охарактеризовали свой комментарий.

   Reply
  2. Pavel

   А если по делу, то видел ваши труды и телеграм. Вы явно можете больше и лучше написать то что имели ввиду изначально, но почему-то высказались в такой неконструктивной форме.

   Reply