Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas – imayna ñawiriy chaymanta qhatuy

Методы и инструменты анализа

Rantinakuypi barras ukhupi hawapipas – imayna ñawiriy, decodificación. Huknin aswan sasa estrategia qhatupi kan ukhupi hawapi bar qhatuy. Chaykunataqa tablapi tariyqa facilmi, riesgoqa sut’itan entiendekun, hatun tiempokunapipas allintan señalkuna ruwakun. Wasi ukupi hawapipas barqa hukninmi aswan riqsisqa Price Action nisqa modelokunamanta. Huk qhatuy estrategia ruwakunman iskayninpi “ch’uya” ruwaypi ukhupi hawa barra kaqpi, chaymanta filtrokuna llamk’achispa. Hinallataqmi huk estrategiakunapipas huk señal adicional hina servichikunmanku.
Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuy

Imataq huk ukhu bar

Ukhu barra nisqaqa iskay velamanta ruwasqa rikch’aqmi, huknin (señal) hukninpa (mama) kurkunpi tukuyninpi kachkan. Chayqa tarikun huk tendencia qhatupi. lateral kuyuykunapi, canalkunapi, paykunaqa huk unay tendenciata tukuchiyta atinku.

Huk ukhu barra rikhuriyninqa qhatuq tensionta ruwanan tiyan, kayqa huk señal huk atikuq kutichiypaq utaq tendencia kallpachaypaq.

Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuyManam imananpaschu mamapa colornin hinaspa señal velakuna. Sichus huknin extremo de la vela de señal coincide con la baja o alto de la barra madre, y el extremo contrario no va más allá de la barra madre, kayqa kanqa huk barra ukhupi. Sichus señal candelabro huk pipllapas hawa tayta hukmanta kan, chaymanta manaña huk ukhu barra kanqachu. Wakin kutikunapiqa, sasa entiendeymi sichus ukhu barra mama velapa chaninmanta aswan karuman rin. Huk vela utaq barra patapi silluta kuyuchinayki tiyan, huk willay ventana rikurimunqa datoswan aswan pisi, aswan hatun, wichq’ay chaymanta kichay chaninkunamanta.
Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuyPatrónpa lógica nisqanqa sasan – mama vela nisqapi tendenciapa direccionninpi sinchi kuyuymi kan, chaymi resistenciawan tupan hinaspa kuyuyqa sayan. Mana kuyuy kanchu chimpapuraypi, qhatuqa chirikun. Paradaqa mana huk velachu kanman, aswanpas achka – huk iskay utaq kimsa ukhu barra.
Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuyKanmi reversión ukhupi barras hinallataq tendencia continuación. Sichus ukhu barrapa chaninkuna 50% mama velamanta pisi kan, kayqa huk ukhu barra huk tendencia qatipanapaq. Reversión ukhupi barras nisqakunan aswan sut’ita rikuchinku chimpaman riyta yuyaykusqankuta. Huknin qatiq velakunamanta, reversión ukhupi barra pakikun dirección contrario dirección mama vela.
Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuy
Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuy

Imataq Hawa Barra

Hawa bar nisqaqa huk vela nisqa, mama vela nisqap chaninkunap llimp’inta hunt’asqata tapan. Candelabro extremos nisqakunaqa coincidinanpaqmi saqisqa.
Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuyAswan huch’uy pachakunapiqa hawa barraqa huk t’aqakuq kimsa kuchum. Normalmente kayqa huk señal hatun impredecibilidad qhatumanta, huk señal riesgo pisiyachinapaq (sichus qhatuq huk tratopi kachkan) utaq posiciónmanta lluqsinanpaq.

Ukhupi barra qhatuy estrategia

Aswan pisi pachakunapi qhawasqa kaptinqa, ukhu barrakuna (aswanta 2 icha 3 barrakuna) huñunakuq formacionkunaman rikch’akun, achka kuti kimsa kuchu rikch’aypi. Hatun pachakunapi (p’unchaw, semana) huk ukhu barra rikuriptinqa, aswan pisi pachakunaman tikraymi, kimsa kuchupa rakikuyninta qhawaymi (wichariq utaq uraykamuq).

Inversión nisqa qhatuy

 1. Ukhu barrata tarinchik, chaninninmi kanan 50% mama velamanta aswan. Kuyuypa hawanpi icha urayninpi kaq barrakunallam qhawasqa – huk kutichiyta maskachkayku.
 2. Huk sayachiy kamachiyqa churakun aswan urayninpi extremomanta ñawpaq chiqanmanta chimpaman.
 3. Kamachiy qallarisqa kaptin, huk sayachiyta churanku ukhu barrapa utaq ruphay velapa extremonpa qipanpi.

Ukhupi bar qhatuy (katina) .

 1. Usuario huk posiciónpi kachkan, huk hatun velata rikun chay tratopa direccionninpi.
 2. Huk ukhu barrata riqsichiy.
 3. Ukhu barrapa chaninkuna 50% mama velamanta pisi kanan tiyan.
 4. Chay sayachiy chinkachiyqa ukhu barrapa urayninmanmi kuyun (suni kaptinchik).
 5. Huk largo orden en caso de ruptura del extremo se coloca varios pips sobre el alto.

Sichus chay tendencia hinalla kashan chayqa, qhatuqmi ganancianta yapan, huk reversión kaqtintaq gananciata hap’ispa huk reversión nisqaman haykunanpaq preparakun. Ukhu barraqa huk figura de incertidumbre, chaypi kaqkuna mana segurochu kanku aswan kuyuymanta. Huk extremo nisqap p’akikuyninqa maymanchus purinanta riqsichiymi, chayraykutaq kuyuypa chiqanpi p’akikuyninqa, chaninmi utqaylla purin. Ichaqa chay ruphayqa manan sapa kutichu cheqaq, kanmi llulla ruphaykuna, precioqa consolida ukhu barra qayllapi. Comercianteqa sapa kuti allinta yachan maypi huk razonable parada churananta (precio chayasqamanta qhipaman, posición hap’iyqa significadonta chinkachin) chaymanta chinkachiykunata limitan sichus huk pantasqa yaykuy kaqtin.
Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuy

Filtros nisqakuna

Huk qhatuqmi aswan confianzawan huk llank’anaman haykunman sichus huk takyachiyta chaskinman chayqa. Ukhu barraspaq filtro hina kanman:

 • tendencia chirusqakuna – allinmi mayk’aq ukhu barra wakin huk modelomanta huk qusqa ñanpi;
 • kuyuy chawpikuna – huk qhatuq unay qhatuykunata qhawan sichus huk ukhupi barra ruwasqa kaqtinlla;
 • osciladores – MACD, estocástico, RSI – chay ukhu barraqa qhawarikun chayllamanta aswan rantisqa chaymanta llumpay rantisqa áreas kaqpi;
 • divergencia y convergencia – barras ukhupi qhawarikun huk divergencia rikhurisqanmanta qhipaman rikuchiqwan chanin ñawiriykunawan.

Hawa bar qhatuy estrategia

Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuyHuk hawa barraqa rikurinmi yapasqa volatilidad nisqa pachakunapi. Sichus aswan huch’uy pachakunata qhawanki (m5 1 horakama).Aswan allin qhatuman yaykuy pisi volatilidad kaq pachakunapi – huk huch’uy razonable sayayta churayta atikunki. Sichus huk hawa barra ruwakun mayk’aqchus qhatuq huk posición kaqpi kachkan, allinmi kanman kuyuchiy chay stop loss kaqmanta breakeven kaqman chaymanta suyay chay situación wiñananta.

Hawa barra rikuriptinqa manam musuq posiciónman yaykuyqa allinchu. Chayna pachakunapiqa chaki pakikun, ancha sasa pisi sayay churay.

Ukhupi barra rikuchiq

Huk qhatuqmi huk kutillapi askha rikuchiqkunata qhawanan. Chayrayku wakin modelokunataqa mana qhawarisqallaña saqisqa kanku. Barrakuna ukupi tarina llankay alliyachinkapak, rikuchikkuna tiyan. Metatrader5 terminalqa InsideBarSetup rikuchiqta llamk’achin. Algoritmo huk puka markawan llapa ukhu barras huk qusqa pacha marco kaqpi mayqin instrumentukunapipas markan. InsideBarSetup mana barras ukhupi tariyta atinchu, aswanpas willakuykunata paqarichiyta atin. Kikinmanta qhatuyta ukhu barra kaqpi churayta atikunki, yuyaychaq churanqa chay nisqa sayachiy kamachiykunata ruphay posición kaqman yaykunapaq.

Barras ukhupi qhatuypa ruwayninkuna

Barrakuna ukhupi qhatuypi, kan wakin ruwanakuna qhawarinayki tiyan:

 • huk ukhu barraqa qhatuq pisiyasqanpa natural proceson, chaymantataqmi sinchi kuyuy kan;
 • posiciónkunaman yaykunanpaqqa, qhatuqmi suyanan chay ukhu barra nisqapa alcance nisqapa pakikuyninta hinaspa takyachiyninta;
 • ukhu barras kanman iskaynin kutichiy hinallataq rikuchiq probabilidad hinallataq kuyuy;
 • chay modeloqa tayta mamawan señal velakunawanmi chanin rakiyniyuq;
 • chay yupayqa qhatupi takyachiy pachata rikuchin, chay rangota pakispa, qhatuqmi hamuq pacha kuyuy ñanta hamut’ayta atin;
 • mamapa colorninpas, señal velakunapas manam imananpaschu;
 • chay patrón señalqa manan velakunaq colorninmantachu kanqa;
 • sichus mama barra 5 kuti utaq aswan hatun kan chay señal kaqmanta, chay patrón mana allinpaq qhawasqa. Aswan chaninniyuq kanqa huk kallpasapa kutichiy usqhaylla, probabilidad huk pantasqa yaykuymanta hatun kachkan.

Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuy

Barrakuna ukhupi qhatuypaq yuyaychaykuna

 1. Aswan allinmi kanman patrones comerciales nisqakuna tendencia nisqa puririnanpaq, paykunaqa aswan hatun porcentaje de trabajo nisqayuqmi kanku.
 2. Sichus ukhu barra doji utaq pin barra kan chayqa, manan qhatuman haykunapaq qhawarinachu. Hinallataqmi ancha suni llantuyniyuq barrakuna ukunpi saltanayki. Mama velaqa suni chupayuqmi kanman, manam imananpaschu.
 3. Ama llamk’aychu Asia sesión kaqpi, aswan allin kanman qhatuy ñawpaq kuskan hora Europa kicharisqamanta utaq Amerika sesión kaqpi.
 4. Ukhu barraqa uchuylla kanan tiyan – huk pisi sayayta churayta atikunki, mana sinchi mana chiqa kay qhatupi kanchu maypachachus sayaykuna tukuy chiqan urmachisqa kanku.
 5. Ukhupi barra señalkuna huk ruwaykunawan filtrasqa kanan tiyan – promedios movibles , osciladores, niveles de apoyo y resistencia, líneas de tendencia.
 6. Hatun pachakunapi barrakuna ukhupi qatinayki tiyan – 4 pachakunallapas, chaymanta huk uchuy pachakunapi yaykunayki tiyan.
 7. Ukhu barrakunataqa manan qhawarinachu sichus qhatu huk rangopi kashan chayqa. Manaraq huk ukhu barra rikurimuchkaptinqa sinchi tendenciam kanan.
 8. Huk kamachiyta kichay huk importante nivel de apoyo y resistencia nisqa pakispalla. Mana qhawarinaykichu tiyan ukhupi barras warkusqa wayrapi qhatuypaq. Payqa huk yanapakuyniyuqmi kanan – kallpakuna atipanapaq. Mama velaqa manapaschá yanapakuyniyuqchu kanman, ichaqa kikin ukhu barraqa harkakuy utaq yanapakuy nivelpi kanan.
 9. Iskayninta yaykuchiyta atinki mama vela pakikuyninpi, chaymanta ukhu barra pakikuyninpi. Ñawpaq kaqpiqa qhatuqmi hatun sayachiyta churanan kanqa, ichaqa qhatuyqa aswan confianzayoqmi. Kayhina kaqtinqa, stop loss nisqa aswan pisi kutita qallarinqa. Mayqin yaykuyta akllananpaq, qhatuq kikinmanta tantean, riesgo apetito kaqmanta, experiencia kaqmanta chaymanta wak rikuchiqkunamanta datos kaqmanta. Chayllaraq qhatuman hamuqkunatan yuyaychanku aswan conservador nisqa qhatuy ruwayta akllanankupaq.Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuy
 10. Stop loss nisqataqa churana aswan qaylla nivelpa qhipanpi, ukhu barrapa utaq mama velapa extremonpa qipanpi. Ñawpaq kaqpiqa aswan chinkachiq qhatuykuna kanqa, ichaqa llapan chinkachiyqa pisilla kanqa. Sapa ruwayqa manan hatun dañota ruwanqachu qolqe churasqaman.
 11. Allin volatilidad nisqapi utaq sinchi tendencia nisqapi yaykuyqa allinmi.
 12. Huk take ganancia hina, llamk’achiy atikunki:
  1. aswan qaylla hark’akuy pata;
  2. riesgo-ganancia ratio – huk hap’iyta mana pisichu 3 sayaymanta churanapaq yuyaychakun;
  3. takyasqa sayay – chay chawpi yupay puntokuna qhatuy pachamanta kay qhipa 10-20 velakunapaq, chayta ATR rikuchiqwan riqsichikunman;
  4. Fibonacci patakunata llamk’achispa , chay rejillaqa ñawpaq impulso patapi churasqa kachkan, chanta juk metajina – chay niveles 161% chanta 261%;
  5. trailing stop – fijación nisqa ruwakun sichus qhatu altomanta huk yupay puntokunawan qhipaman kutin.

https://articles.opexflow.com/análisis-métodos-y-herramientas/fibonacci-channel.htm Imaynatataq barrakunata ñawirina, barra-barra análisis qhatuypi: https://youtu.be/_sCq053iAbA Qallariqkunata kallpachanku churay gananciata qatiqnin pataman apananpaq.

Ventajas y desventajas del comercio de barra ukhupi

Ukhu bar qhatuyqa kay ventajakunayuq chaymanta mana allinkunayuq. Ventajas: 1.1.

 • sapa punchaw hinaspa sapa semana tablakunapi negocio ruwayqa aslla tiempotam hapin, kanmi tiempo huk tanteanapaq;
 • kanmi huk sitio razonable paradapaq – riesgoqa pisilla hinaspa entiendenapaqmi, chaymanta gananciaqa admirakuypaq kanman;
 • sichus ukhu barra huk kichasqa posición contra p’akikun chayqa, kayqa hatun sitio gananciakuna hap’inapaq;
 • atikunmi ruwayta huk reversión qhatuy qhatu patapi utaq llamk’achiyta estrategia piramidiante kaqwan kay tendenciawan qhatuypi.

Pantasqakuna:

 • chay patrón de reversión nisqa sapa kutinmi hatun riesgoyoq (largo parada), chay qhatuyqa tukukun huk chinkachiywan;
 • wakin kutikunapiqa, sasam huk ukhu barrapa llulla pakikuyninta riqsiyqa, kayqa experienciatam munan.

Ukhu barra, wak Chanin Ruway ruwanakunawan kuska – pin barra, miraboso, tendencia chirusqakuna chaymanta técnico rikuchiqkuna huk kallpasapa qhatuy yanapakuymi. Sapa p’unchaw tablapi barras ukhupi qhatuypi chaymanta m5-m15 kaqpi yaykuyta ch’uyanchaspa, huk qhatuq qhatuykunata ruwayta atin huk ratio 1 kaqmanta 5 kaqman utaq 1 kaqmanta 10 kaqmanta utaq aswan kaqmanta. Importantemi allinta interpretar la barra interna y filtrar señales falsas.
Rantinakuypi barkuna ukhupi hawapipas - imayna ñawiriy chaymanta qhatuyUkhu barraqa ñawpaq qhawayllapi huk simple figura interpretar. Allin ruwasqa ukhu barrakuna mana ancha sapa kutichu rikuchikunku tablapi, chayrayku ama maskaychu maypichus mana kankuchu chaypi. Sichus mana confianza kanchu chayqa, aswan allinmi qhatuman mana haykuy. Allinmi kanman ukhu barra maymanchus risqanmanta señalay, wakin kutipiqa maymanchus precion kasqanmanta yuyaychasqanrayku. Aswan allinmi tendenciaman yaykuy, ichaqa kanmi casokuna maypichus barra ukhupi musuq tendenciata qun. Qaway mama velapa chaninpa llikanpa chaymanta ukunpi barrapa ratio nisqa. Sichus mama vela hatun kanman chayqa, allinmi kanman reversión nisqa qhatuykunata maskhay. Ama ladokunapi señalkunata maskhaychu. Manaraq chay patrón rikurimuchkaptinqa huk direccional kuyuymi kanan. Intradía nisqa qhatuypi, sesión americana nisqapi qhatunayki tiyan. Mana qhatunaykichu tiyan sichus ukhu barra suni llantuyniyuq kan – doji utaq pinbar.

info
Rate author
Add a comment