Стратегии торговли
Akkaataa roobootii daldalaa fayyadamuun bu’aa ofumaan walitti qabuu dandeenyu
0
Haala 1ffaa: Istookiin ol ka’uuf akka jiru ni argita. Iddoo tokko galchiiti bu’aa kee +1% tti saagi. Tarminaala cufaatii hojii guyyaa guyyaa keessaniif deemaa.
Программирование
Akkaataa opexbot update goonu osoo settings windows irratti save goonu
0
Akkaataa opexbot Windows irratti install gochuu dandeenyu asitti himeera . Yoo duraan opexbot install gootan ta’e, sana booda gaaffiin waa’
Методы и инструменты анализа
Istaatistiksii guddina, kufaatii fi walqabsiisa istookii guyyoota 90f
0
Gaaffiin aksiyooniin kamtu baay’ee ol ka’ee guyyaatti %2 gadi bu’a jedhu na ajaa’ibe. Gatiin cufiinsaa guyyaa sanaa gatii baniinsaa
Софт и программы для трейдинга
Akkaataa gargaaraa daldalaa OpexBot Tinkoff Investments install fi eegaluu
1
Hojii OpexBot wajjin wal bartee gargaaraa daldalaa fayyadamuu barbaadda. Kana gochuuf install fi configure gochuu qabda. 1. Dhaabbii 1.1.1.1.1. Nodejs fe’
Софт и программы для трейдинга
Bulchiinsa batch aksiyoona Tinkoff Investments
1
Yoo hanga yeroo tokkotti aksiyoona tokko osoo hin taane portfolio aksiyoona, indeeksii, ETF, fi aksiyoona tokko irratti invast gochuu qabdutti guddatte.
Карьера
Daldalaa milkaa’aa: amaloota isaa, yaada isaa, fakkeenya dhugaa
0
Barreeffamni kun kan uumame barreeffamoota walduraa duubaan  OpexBot Telegram channel , mul’ata barreessaa fi yaada AI’n dabalamee.
Инвестиции
Dubbisuu fi barreessuu faayinaansii afaan dhaqqabamaa ta’een: barnootaa fi gorsa hundarra gaarii opexbot irraa
0
Barreeffamni kun kan uumame barreeffamoota walduraa duubaan  OpexBot Telegram channel , mul’ata barreessaa fi yaada AI’n dabalamee.
Обучение трейдингу
Tooftaa turtii Deennis Riichaard: waa’ee maaliiti fi addunyaa ammayyaa keessatti ni hojjeta?
0
Barreeffamni kun kan uumame barreeffamoota walduraa duubaan  OpexBot Telegram channel , mul’ata barreessaa fi yaada AI’n dabalamee.
Обучение трейдингу
Daldalaan haaraan gabaa aksiyoonaa irratti daldala shugguxii gatii akka qabaatu gochuuf maal beekuu qaba
0
Barreeffamni kun kan uumame barreeffamoota walduraa duubaan  OpexBot Telegram channel , mul’ata barreessaa fi yaada AI’n dabalamee. Daldalaa jalqabaa?
Обучение трейдингу
Keessumaa daldalaa yoo taate gonkumaa namoota walitti qabaman hin hordofin
0
Barreeffamni kun kan uumame barreeffamoota walduraa duubaan  OpexBot Telegram channel , mul’ata barreessaa fi yaada AI’n dabalamee.