Enkuluze y’omusuubuzi enyuma: galya, papira, baseddip n’amagezi amalala mu katale k’emigabo

Обучение трейдингу

Ekiwandiiko kino kyatondebwa nga kyesigamiziddwa ku biwandiiko ebiwerako okuva ku  mukutu gwa OpexBot Telegram , nga byongeddwako okwolesebwa kw’omuwandiisi n’endowooza ya AI. Enkuluze y’omusuubuzi etali ya kuboola, ebigambo ebikulu n’ensonga z’okuwanyisiganya, ebigambo n’okuggya enkoodi y’ebifo byabwe. Engeri y’okuvuga omuntu atali musuubuzi ayogera naye mu kkubo eritali ddene. Ebigambo ebiwerako “ebisesa” mu katale k’emigabo. Ani asobola okuvvuunula ekisinga obunene nga talina “G” oba “I” era nga tasomye kitundu kyonna? Byzedip, highball, unpriced, Uncle Kolya, tuula ku bbugwe, ddole, enzaalwa, gula ku waggulu. Genda mu comments?!

Sikonda 10 ez’obukulu: okwekenneenya ebigambo nga kwesigamiziddwa ku mboozi ez’obwegendereza n’abasuubuzi abatuufu abakola kitusobozesa okumaliriza nti ekitundu ky’amakulu eky’abasuubuzi abakugu kigagga nnyo bw’ogeraageranya n’abatandisi (ebigambo ebitongole, ebigambo).  

Enkuluze y'omusuubuzi enyuma: galya, papira, baseddip n'amagezi amalala mu katale k'emigabo

Enkuluze y’omusuubuzi mu bigambo ebyangu

Ebigambo by’omusuubuzi n’ebigambo by’emigabo mulimu ebigambo n’ensonga nnyingi ezikozesebwa mu by’ensimbi n’obutale bw’emigabo. Ziyamba abasuubuzi ne bamusigansimbi okutegeera n’okunnyonnyola ebintu eby’enjawulo ebikwata ku kusuubula, okwekenneenya n’okuddukanya akabi. Ebimu ku bigambo ebikulu mu bigambo by’omusuubuzi mulimu:

 1. Emigabo : emigabo gya kkampuni ezisuubulirwa ku katale k’emigabo.
 2. Amagoba : Ensasula kkampuni ze zisasula bannannyini migabo gyazo okuva mu magoba ge zifuna.
 3. Bonds : Ebiwandiiko by’amabanja amakampuni oba gavumenti bye bifulumya okusonda ssente endala.
 4. Derivatives : ebikozesebwa mu by’ensimbi ebitondebwawo ku musingi gw’eby’obugagga ebikulu ng’emigabo, ssente oba ebintu.
 5. Lots : units ebikozesebwa mu by’ensimbi mwe bisuubulirwa ku exchange.
 6. Stop Loss : Ekiragiro ekikozesebwa okukomya okufiirwa singa wabaawo okutambula okubi okw’ebbeeyi y’eby’obugagga.
 7. Take Profit : Order ekozesebwa okutwala amagoba nga bbeeyi y’eby’obugagga etuuse ku ddaala eritali limu.

Ebigambo by’okuwanyisiganya mulimu ebigambo ebikwata ku bika bya oda ez’enjawulo, entambula y’emiwendo gy’eby’obugagga, okwekenneenya ekipande, n’ebiraga eby’ekikugu. Okugeza nga:

 1. Limit Order : Order eteekawo omuwendo ogusinga obunene okugula oba omuwendo omutono ogw’okutunda eky’obugagga.
 2. Market Order : Order eyeetaaga okutuukiriza amangu era nga egula oba okutunda eky’obugagga ku bbeeyi y’akatale eriwo kati.
 3. Candlestick Chart : Kika kya chati eraga ebikwata ku miwendo mu ngeri y’ebikondo era nga kisobozesa abasuubuzi okwekenneenya emitendera n’enneeyisa y’emiwendo.
 4. Obuwagizi n’okuziyiza : Emitendera gy’emiwendo eby’obugagga gye bitera okukendeera oba okukyusa obulagirizi mu ntambula y’emiwendo.
 5. RSI (Relative Strength Index) : Ekiraga eky’ekikugu ekiraga amaanyi oba obunafu bw’eky’obugagga era kiyamba okuzuula emitendera egy’okugula ekisusse n’okutundibwa ennyo.

Enkuluze y'omusuubuzi enyuma: galya, papira, baseddip n'amagezi amalala mu katale k'emigaboBino bye bimu ku byokulabirako by’ebyo ebiyinza okusangibwa mu nkuluze y’omusuubuzi n’ebigambo by’akatale k’emigabo. Kikulu okujjukira nti ebigambo n’ensonga zino bigenda mu maaso n’okukulaakulana okumala ekiseera, era abasuubuzi balina okubeera nga bamanyi emitendera emipya n’enkyukakyuka mu mulimu guno.

Kiki OpexBot kye yali ewuubaala ku bigambo n’ensonga?

Ani ataasobola kwefuga n’asalawo okuzuula ebigambo n’ensonga zino ezitali za maanyi mu katale k’emigabo kye bitegeeza? Gula dip (gula dip) – okugula emigabo mu kiseera ky’okugwa – okukka okw’amaanyi mu bbeeyi. Highball kwe kugezaako okutunda eky’obugagga ku bbeeyi etasaana;ekigambo kino kyettanira nnyo abasuubuzi ba crypto. Era ebbeeyi entono bbeeyi ya wansi nnyo bw’ogeraageranya n’omuwendo gwennyini ogw’ekibanja. Uncle Kolya (Kolyan, margin call, Margin Call, walrus Kolya) – okulabula okuva eri broker nti omusuubuzi akola bubi. Singa tewali kikolebwa, Stop Out ejja kubaawo. Okutuula ku bbugwe kitegeeza kufuluma okugenda ku ssente enkalu n’otunuulira okusuubula sitoowa ng’oli ku bbali. Doll (omuzannyi wa bbulooka) .ye muzannyi omukulu mu katale ng’ebikolwa bye bisika bbeeyi y’eby’obugagga mu kkubo lyonna. Tuzemun (okugenda ku Mwezi, okubuuka okutuuka ku Mwezi) – okweyongera okw’amaanyi mu muwendo gw’eby’obugagga, okugeza, crypt. Gula ku highs – gula eky’obugagga ku bbeeyi yaakyo ey’oku ntikko. OpexBot etunda mangu era egula mangu.

Enkuluze y'omusuubuzi enyuma: galya, papira, baseddip n'amagezi amalala mu katale k'emigabo
Ekibinja ky’ebikozesebwa okukendeeza ku musingi gw’okuyingira mu kusuubula OpexBot
.

Okwewandiisa

Wano waliwo nkuluze y’omusuubuzi eboola bwetyo. Kya mugaso era kinyuma okumanya.

info
Rate author
Add a comment